ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

"ТЕОМА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103801328
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ТЕОМА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Странджа", № 8, вх. А, ап.13, представляващ Сашо Ангелов и съставител на отчетите Мари Бончева
 
"ТОНГА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 123647211
Годишен финансов отчет за 2015 на "ТОНГА" ДЗЗД с ИД по ДДС BG 123647211, гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики 115, представляващ: Асен Стефанов Нонов и съставител на отчетите: Анна Стоянова Александрова
 
"ТОПЛИЦА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177064385
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ТОПЛИЦА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, ул. "Дамяница" 3-5, представляващ Добромир Щилиянов Щилиянов и съставител на отчета Радка Йорданова Цветкова
 
"ТОПЛИЦА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177064385
Годишен финансов отчет за 2017 г на "ТОПЛИЦА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, ул. "Дамяница" 3-5, представляващ Добромир Щилиянов Щилиянов и съставител на отчета Радка Йорданова Цветкова
 
"ТОПЛИЦА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177064385
Годишен финансов отчет за 2018 г на "ТОПЛИЦА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, ул. "Дамяница" 3-5, представляващ Добромир Щилиянов Щилиянов и съставител на отчета Цветина Василева
 
"ТОПЛИЦА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177064385
Годишен финансов отчет за 2019 г на "ТОПЛИЦА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, ул. "Дамяница" 3-5, представляващ Добромир Щилиянов Щилиянов и съставител на отчета Цветина Иванова
 
"ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177392369
Годишен финансов отчет за 2019 г на "ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, ул. "Дамяница" 3-5, представляващ Констатин Косев и съставител на отчета Анна Начева
 
"ФИНАНС КОМЕРС 2005" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103940228
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ФИНАНС КОМЕРС 2005" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. ПАРИЖКА КОМУНА №22, ет.4, ап.13, представляващ и съставител на отчета: Калина Славова
 
"ФИНАП" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176603920
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ФИНАП" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Белослав, кв."Младост", бл.15, вх.Б, представляващ: Диян Стоянов и съставител на отчета "Ханджиева консулт" ЕООД
 
"ФОРСАМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176896836
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ФОРСАМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Търговище, ул. ПАИСИЙ №19, вх.Д, ет.5, ап.13 и представляващ: ЕРДЖАН МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ
 
"ХИТ МЕС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176845788
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ХИТ МЕС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: с.Тополи, общ.Варна, обл.Варна, ул.Р.Панчалиев" 16, представляващ: Десислава Николаева Маринова
 
"ХИТ МЕС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176845788
Годишен финансов отчет за 2018 г на "ХИТ МЕС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: с.Тополи, общ.Варна, обл.Варна, ул.Р.Панчалиев" 16, представляващ: Десислава Николаева Маринова
 
"ХЪРБЧОЙС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176859019
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ХЪРБЧОЙС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: с.Вардун и представляващ: Севгин Юсеинов Юсеинов
 
"ЦВЕТЕЛИНА- 68" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175912006
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ЦВЕТЕЛИНА- 68" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. "Братя Бъкстон" 29, ет.1, представляващ: Цветелина Йорданова Райчева и съставител на отчета: Кремена Савинова Савова
 
"ЦВЕТЕЛИНА- 68" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175912006
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ЦВЕТЕЛИНА- 68" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. "Братя Бъкстон" 29, ет.1, представляващ: Цветелина Йорданова Райчева и съставител на отчета: Кремена Савинова Савова
 
"ШАМОТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176897315
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ШАМОТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."Опълченска" 28 и представляващ: Иван Драгнев Иванов
 
"ШАМОТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176897315
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ШАМОТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."Опълченска" 28 и представляващ: Иван Драгнев Иванов
 
"ШАМОТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176897315
Годишен финансов отчет за 2017 г на "ШАМОТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."Опълченска" 28 и представляващ: Иван Драгнев Иванов
 
"ШАМОТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176897315
Годишен финансов отчет за 2018 г на "ШАМОТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."Опълченска" 28 и представляващ: Иван Драгнев Иванов
 
"ЮКИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103791026
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на "ЮКИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Под игото" 2 и представляващ: Силвия Радева Димитрова
 
АБ - ОРС Инфраструктура ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176509111
Годишен финансов отчет за 2016 г на АБ - ОРС Инфраструктура ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, бул. СЪЕДИНЕНИЕ № 38 и представляващ: ОГНЯН ХРИСТОВ ПАВЛОВ
 
АВТОЕКСПЕРТ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175478887
Годишен финансов отчет за 2016 г на АВТОЕКСПЕРТ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.Граф Игнатиев 33 и представляващ: Борянка Любенова Огнева
 
АВТОЕКСПЕРТ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175478887
дишен финансов отчет за 2017 г на АВТОЕКСПЕРТ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.Граф Игнатиев 33 и представляващ: Борянка Любенова Огнева
 
АВТОЕКСПЕРТ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175478887
дишен финансов отчет за 2018 г на АВТОЕКСПЕРТ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.Граф Игнатиев 33 и представляващ: Борянка Любенова Огнева
 
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "КРЪСТЕВА И КАМБУРОВА";   Булстат/ЕИК: 175835378
Годишен финансов отчет за 2013 г на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "КРЪСТЕВА И КАМБУРОВА", със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. МАРА ГИДИК № 8, ет.3, представляващ: ДИАНА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА и съставител на отчета: Йовка Иванова
 
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "КРЪСТЕВА И КАМБУРОВА";   Булстат/ЕИК: 175835378
Годишен финансов отчет за 2014 г на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "КРЪСТЕВА И КАМБУРОВА", със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. МАРА ГИДИК № 8, ет.3, представляващ: ДИАНА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА и съставител на отчета: Йовка Иванова
 
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "КРЪСТЕВА И КАМБУРОВА";   Булстат/ЕИК: 175835378
Годишен финансов отчет за 2015 г на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "КРЪСТЕВА И КАМБУРОВА", със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. МАРА ГИДИК № 8, ет.3, представляващ: ДИАНА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА и съставител на отчета: Йовка Иванова
 
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "КРЪСТЕВА И КАМБУРОВА";   Булстат/ЕИК: 175835378
Годишен финансов отчет за 2016 г на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "КРЪСТЕВА И КАМБУРОВА", със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. МАРА ГИДИК № 8, ет.3, представляващ: ДИАНА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА и съставител на отчета: Йовка Иванова
 
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "КРЪСТЕВА И КАМБУРОВА";   Булстат/ЕИК: 175835378
Годишен финансов отчет за 2017 г на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "КРЪСТЕВА И КАМБУРОВА", със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. МАРА ГИДИК № 8, ет.3, представляващ: ДИАНА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА и съставител на отчета: Йовка Иванова
 
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "КРЪСТЕВА И КАМБУРОВА";   Булстат/ЕИК: 175835378
Годишен финансов отчет за 2018 г на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "КРЪСТЕВА И КАМБУРОВА", със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. МАРА ГИДИК № 8, ет.3, представляващ: ДИАНА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА и съставител на отчета: Тодор Георгиев
 
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "КРЪСТЕВА И КАМБУРОВА";   Булстат/ЕИК: 175835378
Годишен финансов отчет за 2019 г на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "КРЪСТЕВА И КАМБУРОВА", със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. МАРА ГИДИК № 8, ет.3, представляващ: ДИАНА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА и съставител на отчета: Тодор Георгиев
 
Адвокатско дружество "АСЕНОВА, ЯКИМОВА И ВЛАДИМИРОВА";   Булстат/ЕИК: 176399147
Годишен финансов отчет за 2015 г на Адвокатско дружество "АСЕНОВА, ЯКИМОВА И ВЛАДИМИРОВА", със седалище и адрес на управление: София, ул. "Любен Каравелов" №26, ап.1, представляващ: Мариана Якимова и съставител на отчета: Ирина Иванова
 
Адвокатско дружество "АСЕНОВА, ЯКИМОВА И ВЛАДИМИРОВА";   Булстат/ЕИК: 176399147
Годишен финансов отчет за 2015 г на Адвокатско дружество "АСЕНОВА, ЯКИМОВА И ВЛАДИМИРОВА", със седалище и адрес на управление: София, ул. "Любен Каравелов" №26, ап.1, представляващ: Мариана Якимова и съставител на отчета: Ирина Иванова
 
Адвокатско дружество "Богданов, Аргиров, Милкова и пратньори";   Булстат/ЕИК: 175706344
Годишен финансов отчет за 2013 г на Адвокатско дружество "Богданов, Аргиров, Милкова и пратньори", със седалище и адрес на управление: София и представляващ: Георги Петров Богданов
 
Адвокатско дружество "Богданов, Аргиров, Милкова и пратньори";   Булстат/ЕИК: 175706344
Годишен финансов отчет за 2014 г на Адвокатско дружество "Богданов, Аргиров, Милкова и пратньори", със седалище и адрес на управление: София и представляващ: Георги Петров Богданов
 
Адвокатско дружество "Богданов, Аргиров, Милкова и пратньори";   Булстат/ЕИК: 175706344
Годишен финансов отчет за 2015 г на Адвокатско дружество "Богданов, Аргиров, Милкова и пратньори", със седалище и адрес на управление: София и представляващ: Георги Петров Богданов
 
Адвокатско дружество "Владимир Дончев и партньори";   Булстат/ЕИК: 176057663
Годишен финансов отчет за 2015 г на Адвокатско дружество "Владимир Дончев и партньори", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Цар Асен" 4, представляващ: Владимир Радославов Дончев
 
Адвокатско дружество "Владимир Дончев и партньори";   Булстат/ЕИК: 176057663
Годишен финансов отчет за 2016 г на Адвокатско дружество "Владимир Дончев и партньори", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Цар Асен" 4, представляващ: Владимир Радославов Дончев
 
Адвокатско дружество "Димов и Любенова";   Булстат/ЕИК: 76672400
Годишен финансов отчет за 2015 г на Адвокатско дружество "Димов и Любенова", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Алабин" 31, ет.2, представляващ: Силвия Любенова
 
Адвокатско дружество "Димов и Любенова";   Булстат/ЕИК: 176672400
Годишен финансов отчет за 2015 г на Адвокатско дружество "Димов и Любенова", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Алабин" 31, ет.2, представляващ: Силвия Любенова и съставител на отчета: С.Петрова
 
Адвокатско дружество "Димов и Любенова";   Булстат/ЕИК: 176672400
Годишен финансов отчет за 2016 г на Адвокатско дружество "Димов и Любенова", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Алабин" 31, ет.2, представляващ: Силвия Любенова и съставител на отчета: С.Петрова
 
Адвокатско дружество "Драгиев и Драгиев";   Булстат/ЕИК: 175919495
Годишен финансов отчет за 2015 г на Адвокатско дружество "Драгиев и Драгиев", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Любен Каравелов 44, ет.4, ап.12, представляващ Желязко Драгиев и съставител на отчета ВМТ Сървисис ЕООД - Мариана Щерева
 
Адвокатско дружество "Драгиев и Драгиев";   Булстат/ЕИК: 175919495
Годишен финансов отчет за 2016 г на Адвокатско дружество "Драгиев и Драгиев", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Любен Каравелов 44, ет.4, ап.12, представляващ Желязко Драгиев и съставител на отчета ВМТ Сървисис ЕООД - Мариана Щерева
 
Адвокатско дружество "Драгиев и Драгиев";   Булстат/ЕИК: 175919495
Годишен финансов отчет за 2017 г на Адвокатско дружество "Драгиев и Драгиев", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Любен Каравелов 44, ет.4, ап.12, представляващ Желязко Драгиев и съставител на отчета ВМТ Сървисис ЕООД - Мариана Щерева
 
Адвокатско дружество "Драгиев и Драгиев";   Булстат/ЕИК: 175919495
Годишен финансов отчет за 2018 г на Адвокатско дружество "Драгиев и Драгиев", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Любен Каравелов 44, ет.4, ап.12, представляващ Желязко Драгиев и съставител на отчета ВМТ Сървисис ЕООД - Мариана Щерева
 
Адвокатско дружество "Йосифова, Василева и Иванов";   Булстат/ЕИК: 175796651
Годишен финансов отчет за 2015 г на Адвокатско дружество Йосифова, Василева и Иванов", със седалище и адрес на управление: гр.София 1606, бул."Македония" 12, партер, представляващ: Боряна Василева
 
Адвокатско дружество "Кирев и Атанасов";   Булстат/ЕИК: 123763696
Годишен финансов отчет за 2015 г на Адвокатско дружество "Кирев и Атанасов", със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, бул. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ №85, вх.В, ап.66 и представляващ: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КИРЕВ
 
Адвокатско дружество "Неделчев, Филипова и партньори";   Булстат/ЕИК: 175577344
Годишен финансов отчет за 2018 г на Адвокатско дружество "Неделчев, Филипова и партньори", със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Осми Приморски полк 128, ет.3, офис 312, представляващ: Антон Неделчев и съставител на ГФО - "Христова Одит" ЕООД - управител Даниела Христова
 
Адвокатско дружество "Николов и партньори";   Булстат/ЕИК: 175203033
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2017 г на Адвокатско дружество "Николов и партньори", със седалище и адрес на управление: гр. София 1434, кв. Симеоново, ул. 'Симеоновска" 23, представлявано от управителя Евгени Христов Николов
 
Адвокатско дружество "Николов и партньори";   Булстат/ЕИК: 175203033
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на Адвокатско дружество "Николов и партньори", със седалище и адрес на управление: гр. София 1434, кв. Симеоново, ул. 'Симеоновска" 23, представлявано от управителя Евгени Христов Николов
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в сайта ни за автоматично публикуване /публикувани директно на сайта/! 
Начална страница
Страница: 9 / 23
|<  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>  >|