ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

"РОНИ- 2004" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103898583
Годишен финансов отчет за 2015 г на "РОНИ- 2004" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Дубровник", бл.16, представляващ Красимира Александрова Куртева и съставител на отчетите Валентина Павлова
 
"РОНИ- 2004" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103898583
Годишен финансов отчет за 2016 г на "РОНИ- 2004" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Дубровник", бл.16, представляващ Красимира Александрова Куртева и съставител на отчетите Валентина Павлова
 
"РОНИ- 2004" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103898583
Годишен финансов отчет за 2017 г на "РОНИ- 2004" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Дубровник", бл.16, представляващ Красимира Александрова Куртева и съставител на отчетите Валентина Павлова
 
"РОНИ- 2004" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103898583
Годишен финансов отчет за 2018 г на "РОНИ- 2004" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Дубровник", бл.16, представляващ Красимира Александрова Куртева и съставител на отчетите Валентина Павлова
 
"С И С СТРОЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175914861
Годишен финансов отчет за 2015 г на "С И С СТРОЙ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул."Ген. Колев" 86, вх.А, представляващ: С.Лазаров и съставител на отчета: Надя Левичарова
 
"С И С СТРОЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175914861
Годишен финансов отчет за 2016 г на "С И С СТРОЙ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул."Ген. Колев" 86, вх.А, представляващ: С.Лазаров и съставител на отчета: Надя Левичарова
 
"САВАНА СТИЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176910887
Годишен финансов отчет за 2015 г на "САВАНА СТИЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул."Самара" 1, вх.2, ет.6, представляващ: Антоанета Симеонова Къстева и съставител на отчета: Милена Атанасова
 
"САМЪР ДЕЙ 2006" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148063627
Годишен финансов отчет за 2017 г на "САМЪР ДЕЙ 2006" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. СИЛИСТРА, бл.4, вх.А, ет.4, ап.10 и представляващ: АГАГ АБДО КАСЕМ-ИСМАЕЛ
 
"САМЪР ДЕЙ 2006" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148063627
Годишен финансов отчет за 2018 г на "САМЪР ДЕЙ 2006" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. СИЛИСТРА, бл.4, вх.А, ет.4, ап.10 и представляващ: АГАГ АБДО КАСЕМ-ИСМАЕЛ
 
"САНИРАНЕ ЛАЗУР БЛ.70" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177085669
Годишен финансов отчет за 2017 г на "САНИРАНЕ ЛАЗУР БЛ.70" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.АЛЕКСАНДРОВСКА №98, ет.1 и представляващ: ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
 
"СБР-Тузлата" ЕООД;   Булстат/ЕИК: 124517480
Междинен финансов отчет към 30.09.2016 г на "СБР-Тузлата" ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Балчик, местност "Тузлата" и представляващ: д-р Камелия Кирчева
 
"СДРУЖЕНИЕ ЕДИНЕН КАЗАШКИ ТЪРГОВСКИ ДОМ - БЪЛГАРИЯ";   Булстат/ЕИК: 176184415
Годишен финансов отчет за 2015 г на "СДРУЖЕНИЕ ЕДИНЕН КАЗАШКИ ТЪРГОВСКИ ДОМ - БЪЛГАРИЯ", със седалище и адрес на управление: гр. ПЛОВДИВ, ул."КУКЛЕНСКО ШОСЕ" № 12 и представляващ: ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВЛАДЕВ
 
"СИКОМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103787063
Годишен финансов отчет за 2015 г на "СИКОМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Цар Борис ІІІ" 70, представляващ Снежана Атанасова
 
"СИКОМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103787063
Годишен финансов отчет за 2016 г на "СИКОМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Цар Борис ІІІ" 70, представляващ Снежана Атанасова
 
"СИЛВАНА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176228025
Годишен финансов отчет за 2015 г на "СИЛВАНА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: с.Синдел, общ.Аврен, обл.Варненска, ул.В.Левски 1, представляващ и съставител на отчета Силвия Радева
 
"СИЛВАНА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176228025
Годишен финансов отчет за 2016 г на "СИЛВАНА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: с.Синдел, общ.Аврен, обл.Варненска, ул.В.Левски 1, представляващ и съставител на отчета Силвия Радева
 
"СИЛВИЯ- 2004" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103893255
Годишен финансов отчет за 2012 г на "СИЛВИЯ- 2004" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Д-р Селименски" 42, представляващ Силвия Стефанова Алексиева и съставител на отчета С. Алексиева
 
"СИЛВЪРНАЙТАПРИКОМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176719362
Годишен финансов отчети за 2015 г на "СИЛВЪРНАЙТАПРИКОМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. ХРИСТО СМИРВЕНСКИ, бл.12, вх.А, ап.31 и представляващ: ВАЛЕНТИН КОЛЕВ КОЛЕВ
 
"СИС 68" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103619788
Годишен финансов отчет за 2015 г на "СИС 68" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Аксаково, обл.Варненска, ул.Г.Петлешев" 22, управител Стефан Иванов Стефанов и съставител на отчетите Таня Иванова
 
"СИС 68" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103619788
Годишен финансов отчет за 2016 г на "СИС 68" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Аксаково, обл.Варненска, ул.Г.Петлешев" 22, управител Стефан Иванов Стефанов и съставител на отчетите Таня Иванова
 
"СИСИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175604211
Годишен финансов отчет за 2015 г на "СИСИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: област Русе, община Бяла, с. Ботров, представляващ Айхан Четинов Хълмиев и съставител на отчетите Светлана Любомирова Чернева
 
"СИСИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175604211
Годишен финансов отчет за 2016 г на "СИСИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: област Русе, община Бяла, с. Ботров, представляващ Айхан Четинов Хълмиев и съставител на отчетите Светлана Любомирова Чернева
 
"СЛАЖ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103841842
Годишен финансов отчет за 2015 г на "СЛАЖ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Вл.Варненчик" 202, вх.1, ап.20, представляващ: Пепа Кирилова Димова
 
"СОЛИДАРНОСТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176892250
Годишен финансов отчет за 2015 г на "СОЛИДАРНОСТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Ал.Стамболийски" 17 и представляващ Димитър Георгиев Стоев
 
"СОЛИДАРНОСТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176892250
Годишен финансов отчет за 2016 г на "СОЛИДАРНОСТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Ал.Стамболийски" 17, представляващ Димитър Георгиев Стоев и съставител на отчета: Живко Каракашев
 
"СОЛИДАРНОСТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176892250
Годишен финансов отчет за 2017 г на "СОЛИДАРНОСТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Ал.Стамболийски" 17, представляващ Димитър Георгиев Стоев
 
"СОЛИДАРНОСТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176892250
Годишен финансов отчет за 2018 г на "СОЛИДАРНОСТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Ал.Стамболийски" 17, представляващ Димитър Георгиев Стоев
 
"СОЛИДАРНОСТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176892250
Годишен финансов отчет за 2019 г на "СОЛИДАРНОСТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Ал.Стамболийски" 17, представляващ Димитър Георгиев Стоев
 
"СОФИЯ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176753795
Годишен финансов отчет за 2015 г на "СОФИЯ" ДЗЗД с Ид. номер по ДДС BG 176753795, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Дамяница 3-5, представляващ: Мая Пенчева и съставител на отчет: П.Бързашка
 
"СОФИЯ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176753795
Годишен финансов отчет за 2016 г на "СОФИЯ" ДЗЗД с Ид. номер по ДДС BG 176753795, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Дамяница 3-5, представляващ: Мая Пенчева и съставител на отчет: П.Бързашка
 
"СОФИЯ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176753795
Годишен финансов отчет за 2017 г на "СОФИЯ" ДЗЗД с Ид. номер по ДДС BG 176753795, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Дамяница 3-5, представляващ: Мая Пенчева и съставител на отчет: П.Бързашка
 
"СОФИЯ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176753795
Годишен финансов отчет за 2018 г на "СОФИЯ" ДЗЗД с Ид. номер по ДДС BG 176753795, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Дамяница 3-5, представляващ: Мая Пенчева и съставител на отчет: П.Бързашка
 
"СПОРТНАДЗОР ГЛАВИНИЦА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176862136
Годишен финансов отчет за 2015 г на "СПОРТНАДЗОР ГЛАВИНИЦА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к."Западен парк", бл.62, вх.Б, ет.2 и представляващ: Василка Димитрова Сидерова- Костова
 
"СТЕФ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103686160
Годишен финансов отчет за 2014 на "СТЕФ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Белослав, ул."Ст.планина" 20, представляващ Тодорка Стоянова Георгиева и съставител на отчетите "Ханджиева консулт" ЕООД
 
"СУЗИ 88" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 117684194
Годишен финансов отчет за 2015 г на "СУЗИ 88" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: област Русе, община Бяла, с. Ботров, представляващ Четин Хълмиев Мехмедов и съставител на отчетите Светлана Любомирова Чернева
 
"СУЗИ 88" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 117684194
Годишен финансов отчет за 2016 г на "СУЗИ 88" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: област Русе, община Бяла, с. Ботров, представляващ Четин Хълмиев Мехмедов и съставител на отчетите Светлана Любомирова Чернева
 
"СЪНИМАР" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103623523
Годишен финансов отчет за 2015 г на "СЪНИМАР" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул."Карамфил" 7, управител Недко Иванов Недев и съставител на отчетите Недко Иванов Недев
 
"СЪНИМАР" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103623523
Годишен финансов отчет за 2016 г на "СЪНИМАР" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул."Карамфил" 7, управител Недко Иванов Недев и съставител на отчетите Недко Иванов Недев
 
"СЪРВИС ФРЕШ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177121810
Годишен финансов отчет за 2017 г на "СЪРВИС ФРЕШ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, Стара планина № 76 и представляващ: ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕНЧЕВ
 
"СЪРВИС ФРЕШ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177121810
Годишен финансов отчет за 2018 г на "СЪРВИС ФРЕШ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, Стара планина № 76 и представляващ: ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕНЧЕВ
 
"Силвърнайтс и Ко" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176615068
Годишен финансов отчет за 2015 г на "Силвърнайтс и Ко" ДЗЗД, със седалище: гр.София и представлява: Камелия Горненска
 
"Созопол-2013" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176645944
Годишен финансов отчет за 2015 г на "Созопол-2013" ДЗЗД с Ид. номер по ДДС BG 176645944, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Дамяница 3-5, представляващ: М.Пенчева и съставител на отчета: А. Константинова
 
"Созопол-2013" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176645944
Годишен финансов отчет за 2016 г на "Созопол-2013" ДЗЗД с Ид. номер по ДДС BG 176645944, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Дамяница 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Ася Константинова
 
"Созопол-2013" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176645944
Годишен финансов отчет за 2017 г на "Созопол-2013" ДЗЗД с Ид. номер по ДДС BG 176645944, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Дамяница 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Ася Константинова
 
"Созопол-2013" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176645944
Годишен финансов отчет за 2018 г на "Созопол-2013" ДЗЗД с Ид. номер по ДДС BG 176645944, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Дамяница 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Ася Константинова
 
"Созопол-2013" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176645944
Годишен финансов отчет за 2019 г на "Созопол-2013" ДЗЗД с Ид. номер по ДДС BG 176645944, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Дамяница 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Анна Начева
 
"Стръмска и Петрова- Адвокатско дружество";   Булстат/ЕИК: 123688230
Годишен финансов отчет за 2015 г "Стръмска и Петрова- Адвокатско дружество", със седалище и адрес на управление: гр. СТАРА ЗАГОРА, ул. „Хаджи Димитър Асенов” № 119, ет.3, офис 6, управител Елка Неделчева Петрова и съставител на отчетите Елеонора Кръстева Червенкова
 
"Стръмска и Петрова- Адвокатско дружество";   Булстат/ЕИК: 123688230
Годишен финансов отчет за 2016 г "Стръмска и Петрова- Адвокатско дружество", със седалище и адрес на управление: гр. СТАРА ЗАГОРА, ул. „Хаджи Димитър Асенов” № 119, ет.3, офис 6, управител Елка Неделчева Петрова и съставител на отчетите Елеонора Кръстева Червенкова
 
"Стръмска и Петрова- Адвокатско дружество";   Булстат/ЕИК: 123688230
Годишен финансов отчет за 2017 г "Стръмска и Петрова- Адвокатско дружество", със седалище и адрес на управление: гр. СТАРА ЗАГОРА, ул. „Хаджи Димитър Асенов” № 119, ет.3, офис 6, управител Елка Неделчева Петрова и съставител на отчетите Елеонора Кръстева Червенкова
 
"Стръмска и Петрова- Адвокатско дружество";   Булстат/ЕИК: 123688230
Годишен финансов отчет за 2018 г "Стръмска и Петрова- Адвокатско дружество", със седалище и адрес на управление: гр. СТАРА ЗАГОРА, ул. „Хаджи Димитър Асенов” № 119, ет.3, офис 6, управител Елка Неделчева Петрова и съставител на отчетите ЛОДИТ ЕООД
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в сайта ни за автоматично публикуване /публикувани директно на сайта/! 
Начална страница
Страница: 8 / 23
|<  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>  >|