ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

"П.Д." ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103807637
Годишен финансов отчет за 2015 г на "П.Д." ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Болград 8, ет. 3, ап. 8, представляващ: Продан Добрев Добрев и съставител на отчета: Тери – 2006 ООД
 
"П.Д." ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103807637
Годишен финансов отчет за 2016 г на "П.Д." ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Болград 8, ет. 3, ап. 8, представляващ: Продан Добрев Добрев и съставител на отчета: РИЛ-2002 ООД – Румен Лилов
 
"П.Д." ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103807637
Годишен финансов отчет за 2017 г на "П.Д." ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Болград 8, ет. 3, ап. 8, представляващ: Продан Добрев Добрев и съставител на отчета: Продан Добрев Добрев
 
"П.Д." ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103807637
Годишен финансов отчет за 2018 г на "П.Д." ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Болград 8, ет. 3, ап. 8, представляващ: Продан Добрев Добрев и съставител на отчета: РИЛ 2002 ООД- Румен Лилов
 
"ПАРАКЛИСА - БОРОВЕЦ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175732079
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ПАРАКЛИСА - БОРОВЕЦ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Цар Освободител" 83, представляващ и съставител на отчета: Десислава Георгиева Станева
 
"ПАРАКЛИСА - БОРОВЕЦ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175732079
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ПАРАКЛИСА - БОРОВЕЦ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Цар Освободител" 83, представляващ и съставител на отчета: Десислава Георгиева Станева
 
"ПЕ РО 98" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103783289
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ПЕ РО 98" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Секвоя" 6, представляващ: Петя Недкова Недева и съставител на отчета: Мари Бончева
 
"ПЕ РО 98" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103783289
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ПЕ РО 98" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Секвоя" 6, представляващ: Петя Недкова Недева и съставител на отчета: Мари Бончева
 
"ПЕ РО 98" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103783289
Годишен финансов отчет за 2018 г на "ПЕ РО 98" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Секвоя" 6, представляващ: Петя Недкова Недева и съставител на отчета: Мари Бончева
 
"ПЕ РО 98" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103783289
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч на "ПЕ РО 98" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Секвоя" 6, представляващ: Петя Недкова Недева и съставител на отчета: Мари Бончева
 
"ПОМОРИЕ - ЕКО" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176479077
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ПОМОРИЕ - ЕКО" ДЗЗД с ИД BG 176479077, със седалище и адрес на управление: гр.София", ул."Дамянаца" 3-5, представляващ: М.Пенчева и съставител на отчета: А.Константинова
 
"ПОМОРИЕ - ЕКО" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176479077
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ПОМОРИЕ - ЕКО" ДЗЗД с ИД BG 176479077, със седалище и адрес на управление: гр.София", ул."Дамянаца" 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Ася Константинова
 
"ПОМОРИЕ - ЕКО" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176479077
Годишен финансов отчет за 2017 г на "ПОМОРИЕ - ЕКО" ДЗЗД с ИД BG 176479077, със седалище и адрес на управление: гр.София", ул."Дамянаца" 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Ася Константинова
 
"ПОМОРИЕ - ЕКО" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176479077
Годишен финансов отчет за 2018 г на "ПОМОРИЕ - ЕКО" ДЗЗД с ИД BG 176479077, със седалище и адрес на управление: гр.София", ул."Дамянаца" 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Ася Константинова
 
"ПОМОРИЕ - ЕКО" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176479077
Годишен финансов отчет за 2019 г на "ПОМОРИЕ - ЕКО" ДЗЗД с ИД BG 176479077, със седалище и адрес на управление: гр.София", ул."Дамянаца" 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Анна Начева
 
"ПП СПОРТСТРОЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176765413
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ПП СПОРТСТРОЙ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Ал.Стамболийски" 17, представляващ: Добромир Петров и съставител на отчета: Дора Николова
 
"ПП СПОРТСТРОЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176765413
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ПП СПОРТСТРОЙ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Ал.Стамболийски" 17, представляващ: Добромир Петров и съставител на отчета: Дора Николова
 
"ПП СПОРТСТРОЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176765413
Годишен финансов отчет за 2017 г на "ПП СПОРТСТРОЙ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Ал.Стамболийски" 17, представляващ: Ангел Дерменджиев
 
"ПП СПОРТСТРОЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176765413
Годишен финансов отчет за 2018 г на "ПП СПОРТСТРОЙ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Ал.Стамболийски" 17, представляващ: Ангел Дерменджиев
 
"ПП СПОРТСТРОЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176765413
Годишен финансов отчет за 2019 г на "ПП СПОРТСТРОЙ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Ал.Стамболийски" 17, представляващ: Ангел Дерменджиев
 
"ПРОСПЕРИТЕТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 107520392
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ПРОСПЕРИТЕТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."П.Р.Славейков" 16, ап.1, управител Марияна Пенчева Пенева и съставител на отчетите Диана Дончева
 
"ПРОСПЕРИТЕТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 107520392
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ПРОСПЕРИТЕТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."П.Р.Славейков" 16, ап.1, управител Марияна Пенчева Пенева и съставител на отчетите Диана Дончева
 
"ПРОСПЕРИТЕТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 107520392
Годишен финансов отчет за 2017 г на "ПРОСПЕРИТЕТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."П.Р.Славейков" 16, ап.1, управител Марияна Пенчева Пенева
 
"ПРОСПЕРИТЕТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 107520392
Годишен финансов отчет за 2018 г на "ПРОСПЕРИТЕТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."П.Р.Славейков" 16, ап.1, управител Марияна Пенчева Пенева
 
"ПРОТЕКТ ЕЛЕКТРОНИК" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176185823
Годишен финансов отчет за 2012 г на "ПРОТЕКТ ЕЛЕКТРОНИК" ДЗЗД, със седалище: гр.Стара Загора, представляващ Илиян Илиев и съставител на отчета Светлана Манолова
 
"ПРОТЕКТ МОНТАЖ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176185816
Годишен финансов отчет за 2012 г на "ПРОТЕКТ МОНТАЖ" ДЗЗД, със седалище: гр. Стара Загора, представляващ Илиян Илиев и съставител на отчета Светлана Манолова
 
"ПС - ПМ 2013" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176597855
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, УЛ.АКАД.АНДРЕЙ САХАРОВ № 1, ЕТ. 5 и представляващ: Атанас Тодоров Дерменджиев
 
"ПС - ПМ 2013" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176597855
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, УЛ.АКАД.АНДРЕЙ САХАРОВ № 1, ЕТ. 5 и представляващ: Атанас Тодоров Дерменджиев
 
"ПЪТСТРОЙ - АЛФА НАДИН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176702637
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ПЪТСТРОЙ - АЛФА НАДИН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Андрей Сахаров" 1, ет.5, представлява: Ангел Тодоров Дерменджиев
 
"ПЪТСТРОЙ - АЛФА НАДИН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176702637
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ПЪТСТРОЙ - АЛФА НАДИН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Андрей Сахаров" 1, ет.5, представлява: Ангел Тодоров Дерменджиев
 
"ПЪТСТРОЙ ВИА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175898414
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ПЪТСТРОЙ ВИА" ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, УЛ.АКАД.АНДРЕЙ САХАРОВ № 1, ЕТ. 5, представляващ и съставител на отчета Ангел Тодоров Дерменджиев
 
"ПЪТСТРОЙ ВИА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175898414
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ПЪТСТРОЙ ВИА" ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, УЛ.АКАД.АНДРЕЙ САХАРОВ № 1, ЕТ. 5, представляващ и съставител на отчета Ангел Тодоров Дерменджиев
 
"ПЪТСТРОЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175951557
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ПЪТСТРОЙ" ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, УЛ.АКАД.АНДРЕЙ САХАРОВ № 1, ЕТ. 5, представляващ Ангел Тодоров Дерменджиев
 
"ПЪТСТРОЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175951557
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ПЪТСТРОЙ" ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, УЛ.АКАД.АНДРЕЙ САХАРОВ № 1, ЕТ. 5, представляващ Ангел Тодоров Дерменджиев
 
"ПЪТСТРОЙ- ВАРНА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175580582
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ПЪТСТРОЙ- ВАРНА" ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, ул. "Ак. А. Сахаров" 1, представляващ Ангел Тодоров Дерменджиев
 
"ПЪТСТРОЙ- ПСГ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176626292
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ПЪТСТРОЙ- ПСГ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, УЛ.АКАД.АНДРЕЙ САХАРОВ № 1, ЕТ. 5, представляващ: Добромир Димитров Петров
 
"ПЪТСТРОЙ- ПСГ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176626292
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ПЪТСТРОЙ- ПСГ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, УЛ.АКАД.АНДРЕЙ САХАРОВ № 1, ЕТ. 5, представляващ: Добромир Димитров Петров
 
"ПЪТСТРОЙ- ШИПИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176184194
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ПЪТСТРОЙ- ШИПИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна и представляващ и съставител на отчета Ангел Тодоров Дерменджиев
 
"ПЪТСТРОЙ- ШИПИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176184194
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ПЪТСТРОЙ- ШИПИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна и представляващ и съставител на отчета Ангел Тодоров Дерменджиев
 
"Р и К" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103827682
Годишен финансов отчет за 2013 г на "Р и К" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Възраждане", бл.67, вх.1, представляващ: Надежда Картунова и съставител на отчета: Красимир Димитров
 
"РЕД КЛЕЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176835655
Годишен финансов отчет за 2015 г на "РЕД КЛЕЙ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."Хан Аспарух" 6 и представляващ: Ивелина Иванова Николова
 
"РЕД КЛЕЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176835655
Годишен финансов отчет за 2016 г на "РЕД КЛЕЙ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."Хан Аспарух" 6 и представляващ: Ивелина Иванова Николова
 
"РЕД КЛЕЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176835655
Годишен финансов отчет за 2017 г на "РЕД КЛЕЙ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."Хан Аспарух" 6 и представляващ: Ивелина Иванова Николова
 
"РЕД КЛЕЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176835655
Годишен финансов отчет за 2018 г на "РЕД КЛЕЙ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."Хан Аспарух" 6 и представляващ: Ивелина Иванова Николова
 
"РЕНИ 2003" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103835374
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на "РЕНИ 2003" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ж.Кюри" 66, вх.В
 
"РИКАРДО" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148133011
Годишен финансов отчет за 2015 г на "РИКАРДО" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Илинден" 2, вх.А, ап.6, представляващ: Ивелина Тодорова и съставител на отчета: Йоана Ерменкова
 
"РИКАРДО" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148133011
Годишен финансов отчет за 2016 г на "РИКАРДО" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Илинден" 2, вх.А, ап.6, представляващ: Ивелина Тодорова и съставител на отчета: Йоана Ерменкова
 
"РОНИ И КРАСИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103914280
Годишен финансов отчет за 2015 г на "РОНИ И КРАСИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Средец" 23, представляващ: Радостина Белчева и съставител на отчета: Кирчо Бозов
 
"РОНИ И КРАСИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103914280
Годишен финансов отчет за 2016 г на "РОНИ И КРАСИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Средец" 23, представляващ: Радостина Белчева и съставител на отчета: Кирчо Бозов
 
"РОНИ И КРАСИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103914280
Годишен финансов отчет за 2017 г на "РОНИ И КРАСИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Средец" 23, представляващ: Радостина Белчева и съставител на отчета: Кирчо Бозов
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в сайта ни за автоматично публикуване /публикувани директно на сайта/! 
Начална страница
Страница: 7 / 23
|<  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>  >|