ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

"МОМЧИЛОВА КРЕПОСТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176416645
Годишен финансов отчет за 2015 г на "МОМЧИЛОВА КРЕПОСТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1619 ул."Дамяница " 3-5, представляващ: Мая Пенчева и съставител на отчета: П.Бързашка
 
"МОМЧИЛОВА КРЕПОСТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176416645
Декларацияпо чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на "МОМЧИЛОВА КРЕПОСТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1619 ул."Дамяница " 3-5, представляващ: Мая Пенчева
 
"МОНТАНА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177050522
Годишен финансов отчет за 2017 г на "МОНТАНА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Дамяница 3-5, представляващ: Илия Христов Илиев и съставител на отчета: Илия Христов Илиев и съставител на отчета: Ася Константинова
 
"МОНТАНА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177050522
Годишен финансов отчет за 2018 г на "МОНТАНА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Дамяница 3-5, представляващ: Илия Христов Илиев и съставител на отчета: Илия Христов Илиев и съставител на отчета: Ася Константинова
 
"МОНТАНА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177050522
Годишен финансов отчет за 2019 г на "МОНТАНА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Дамяница 3-5, представляващ: Илия Христов Илиев и съставител на отчета: Мая Пенчева и съставител на отчета: Анна Начева
 
"МОНТЕРЕЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103946213
Годишeн финансов отчет за 2015 г на "МОНТЕРЕЙ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Клокотница" 9, представляващ Иванка Николова Вълкова и съставител на отчетите "Вега баланс" ЕООД
 
"МОНТЕРЕЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103946213
Годишeн финансов отчет за 2016 г на "МОНТЕРЕЙ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Клокотница" 9, представляващ Иванка Николова Вълкова и съставител на отчетите "Финанс консулт 12" ООД
 
"МОНТЕРЕЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103946213
Годишeн финансов отчет за 2017 г на "МОНТЕРЕЙ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Клокотница" 9, представляващ Иванка Николова Вълкова и съставител на отчетите "Финанс консулт 12" ООД
 
"МОНТЕРЕЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103946213
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на "МОНТЕРЕЙ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Клокотница" 9, представляващ Иванка Николова Вълкова.
 
"МОРЕНА 59" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177002075
Годишен финансов отчет за 2017 г на "МОРЕНА 59" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Г. Пеячевич" 28 и представляващ и съставител на отчета: Снежана Панайотова
 
"МОРЕНА 59" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177002075
Годишен финансов отчет за 2018 г на "МОРЕНА 59" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Г. Пеячевич" 28 и представляващ и съставител на отчета: Снежана Панайотова
 
"МОРЕНА 59" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177002075
Годишен финансов отчет за 2019 г на "МОРЕНА 59" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Г. Пеячевич" 28 и представляващ и съставител на отчета: Снежана Панайотова
 
"МФК ЗА ПЛОВДИВ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176503471
Годишен финансов отчет за 2015 г на "МФК ЗА ПЛОВДИВ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Коста Лулчев" 20, представляващ: Богдан Дичев Прокопиев и съставител на отчета: Бориска Борисова
 
"НАВИ 62" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103902786
Годишен финансов отчет за 2015 г на "НАВИ 62" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Белослав, ул."Средна гора" 6, представляващ Снежана Ангелова Иванова и съставител на отчетите "Ханджиева консулт" ЕООД
 
"НИК КОНСУЛТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103821672
Годишен финансов отчет за 2016 г на "НИК КОНСУЛТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. "Граф Игнатиев" 33 и представляващ: Николай Стойков Огнев
 
"НИК КОНСУЛТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103821672
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на "НИК КОНСУЛТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. "Граф Игнатиев" 33 и представляващ: Николай Стойков Огнев
 
"НИКИ 2003" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103791161
Годишен финансов отчет за 2018 г на "НИКИ 2003" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к. ВЛ. ВАРНЕНЧИК №408, вх.2, ет.3, ап.8 и представляващ НИКОЛИНКА КУРТЕВА
 
"НОВА КРИДО" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176552148
Годишен финансов отчет за 2015 г на "НОВА КРИДО" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Иван Сусанин" 34 и представляващ: Светослав Величков Тодоров
 
"НОВА СПОРТ ТЕТЕВЕН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176923781
Годишен финансов отчет за 2015 г на "НОВА СПОРТ ТЕТЕВЕН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Кораб планина" 55 и представляващ: Тихомир Валентинов Тодоров
 
"Национална асоциация на хмелопроизводителите";   Булстат/ЕИК: 112600363
Годишен финансов отчет за 2015 г на "Национална асоциация на хмелопроизводителите", със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, ул.Винчо Горанов, №6 и представляващ: Асен Иванов
 
"ОБЕДИНЕНИЕ ДЕПО ВИДИН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176440149
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ОБЕДИНЕНИЕ ДЕПО ВИДИН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1619 ул."Дамяница " 3-5, представляващ: Любослав Иванов и съставител на отчета: П.Бързашка
 
"ОБЕДИНЕНИЕ ДЕПО ВИДИН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176440149
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ОБЕДИНЕНИЕ ДЕПО ВИДИН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1619 ул."Дамяница " 3-5, представляващ: Любослав Иванов и съставител на отчета: П.Бързашка
 
"ОБЕДИНЕНИЕ ДЕПО ВИДИН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176440149
Годишен финансов отчет за 2017 г на "ОБЕДИНЕНИЕ ДЕПО ВИДИН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1619 ул."Дамяница " 3-5, представляващ: Любослав Иванов и съставител на отчета: П.Бързашка
 
"ОБЕДИНЕНИЕ ДЕПО ВИДИН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176440149
Декларация по чл.38, ял.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на "ОБЕДИНЕНИЕ ДЕПО ВИДИН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1619 ул."Дамяница " 3-5, представляващ: Любослав Иванов
 
"ОБЕДИНЕНИЕ ЕКО КОНСУЛТ ПЛЕВЕН 2012" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176426621
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ОБЕДИНЕНИЕ ЕКО КОНСУЛТ ПЛЕВЕН 2012" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: с.Мировяне, ул."Ветрен" 4 и представляващ: Светослава Светославова Иванова
 
"ОБЕДИНЕНИЕ ЛЪВОВ МОСТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176411813
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ОБЕДИНЕНИЕ ЛЪВОВ МОСТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1619 ул."Дамяница " 3-5, представляващ: Димитър Зарков Димитров и съставител на отчета: П.Бързашка
 
"ОБЕДИНЕНИЕ ЛЪВОВ МОСТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176411813
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ОБЕДИНЕНИЕ ЛЪВОВ МОСТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1619 ул."Дамяница " 3-5, представляващ: Димитър Зарков Димитров и съставител на отчета: П.Бързашка
 
"ОБЕДИНЕНИЕ ЛЪВОВ МОСТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176411813
Годишен финансов отчет за 2017 г на "ОБЕДИНЕНИЕ ЛЪВОВ МОСТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1619 ул."Дамяница " 3-5, представляващ: Мая Пенчева и съставител на отчета: П.Бързашка
 
"ОБЕДИНЕНИЕ ЛЪВОВ МОСТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176411813
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на "ОБЕДИНЕНИЕ ЛЪВОВ МОСТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1619 ул."Дамяница " 3-5, представляващ: Мая Пенчева
 
"ОБЕДИНЕНИЕ НАДЗОР ГЛАВИНИЦА 2014";   Булстат/ЕИК: 176731197
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ОБЕДИНЕНИЕ НАДЗОР ГЛАВИНИЦА 2014", със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к."Западен парк", бл.62, вх.Б, ет.2 и представляващ: Василка Димитрова Сидерова- Костова
 
"ОБЕДИНЕНИЕ НОВА БИЛД КОПРИВЩИЦА 2014" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176788860
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ОБЕДИНЕНИЕ НОВА БИЛД КОПРИВЩИЦА 2014" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Кораб планина" 55 и представляващ: Тихомир Валентинов Тодоров
 
"ОБЕДИНЕНИЕ ПРОВАТОН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176184582
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ОБЕДИНЕНИЕ ПРОВАТОН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: София, ул.Дамяница 3-5, управител Л. Иванов и съставител на отчетите П. Бързашка
 
"ОБЕДИНЕНИЕ ПРОВАТОН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176184582
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ОБЕДИНЕНИЕ ПРОВАТОН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: София, ул.Дамяница 3-5, управител Мая Пенчева и съставител на отчетите П. Бързашка
 
"ОБЕДИНЕНИЕ ПРОВАТОН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176184582
Годишен финансов отчет за 2017 г на "ОБЕДИНЕНИЕ ПРОВАТОН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: София, ул.Дамяница 3-5, управител Мая Пенчева и съставител на отчетите П. Бързашка
 
"ОБЕДИНЕНИЕ ПРОВАТОН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176184582
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на "ОБЕДИНЕНИЕ ПРОВАТОН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: София, ул.Дамяница 3-5, управител Мая Пенчева
 
"ОБЕДИНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ РАДОМИР 2012" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176417484
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ОБЕДИНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ РАДОМИР 2012" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: с.Мировяне, ул."Ветрен" 4 и представляващ: Светослава Светославова Иванова
 
"ОБЕДИНЕНИЕ ХОУМ ЕНЕРДЖА 2014" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176686859
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ОБЕДИНЕНИЕ ХОУМ ЕНЕРДЖА 2014" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.В.ЛЕВСКИ, ул.КНЯГИНЯ ТАМАРА №40 и представляващ: ВЛАДИМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ
 
"ОБЕДИНЕНИЕ ЧУПРЕНЕ- КРАСИВО МЯСТО ЗА ТУРИЗЪМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176734325
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ОБЕДИНЕНИЕ ЧУПРЕНЕ- КРАСИВО МЯСТО ЗА ТУРИЗЪМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Кораб планина" 55 и представляващ: Тихомир Валентинов Тодоро
 
"ОДИТ ПРОЕКТ 2013" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176485284
Годишен финансов отчет за 2014 г на "ОДИТ ПРОЕКТ 2013" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Плевен, ул."Драва" 3, ап.4, представляващ: Сийка Данкова
 
"Обединение ГБС - Раковски 2012" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176422254
Годишен финансов отчет за 2015 г на "Обединение ГБС - Раковски 2012" ДЗЗД с ИД по ДДС BG176422254, със седалище и адрес на управление: гр.София", ул."Дамянаца" 3-5, представляващ: М.Пенчева и съставител на отчета: А.Константинова
 
"Обединение ГБС - Раковски 2012" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176422254
Годишен финансов отчет за 2016 г на "Обединение ГБС - Раковски 2012" ДЗЗД с ИД по ДДС BG176422254, със седалище и адрес на управление: гр.София", ул."Дамянаца" 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Ася Константинова
 
"Обединение ГБС - Раковски 2012" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176422254
Годишен финансов отчет за 2017 г на "Обединение ГБС - Раковски 2012" ДЗЗД с ИД по ДДС BG176422254, със седалище и адрес на управление: гр.София", ул."Дамянаца" 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Ася Константинова
 
"Обединение ГБС - Раковски 2012" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176422254
Годишен финансов отчет за 2018 г на "Обединение ГБС - Раковски 2012" ДЗЗД с ИД по ДДС BG176422254, със седалище и адрес на управление: гр.София", ул."Дамянаца" 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Ася Константинова
 
"Обединение ГБС - Раковски 2012" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176422254
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 за 2019 г на "Обединение ГБС - Раковски 2012" ДЗЗД с ИД по ДДС BG176422254, със седалище и адрес на управление: гр.София", ул."Дамянаца" 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Ася Константинова
 
"Обединение Мездра - Еко" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176489648
Годишен финансов отчет за 2015 г на "Обединение Мездра - Еко" ДЗЗД с ИД по ДДС BG176489648, със седалище и адрес на управление: гр.София", ул."Дамянаца" 3-5, представляващ: М.Пенчева и съставител на отчета: А.Константинова
 
"Обединение Мездра - Еко" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176489648
Годишен финансов отчет за 2016 г на "Обединение Мездра - Еко" ДЗЗД с ИД по ДДС BG176489648, със седалище и адрес на управление: гр.София", ул."Дамянаца" 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Ася Константинова
 
"Обединение Мездра - Еко" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176489648
Годишен финансов отчет за 2017 г на "Обединение Мездра - Еко" ДЗЗД с ИД по ДДС BG176489648, със седалище и адрес на управление: гр.София", ул."Дамянаца" 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Ася Константинова
 
"Обединение Мездра - Еко" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176489648
Годишен финансов отчет за 2018 г на "Обединение Мездра - Еко" ДЗЗД с ИД по ДДС BG176489648, със седалище и адрес на управление: гр.София", ул."Дамянаца" 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Ася Константинова
 
"Обединение Мездра - Еко" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176489648
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 за 2019 г на "Обединение Мездра - Еко" ДЗЗД с ИД по ДДС BG176489648, със седалище и адрес на управление: гр.София", ул."Дамянаца" 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Ася Константинова
 
"П енд М 2004" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103894421
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на "П енд М 2004" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ул. БОЛГРАД №8, вх.Б, ет.1, ап.2 и представляващ: СТАНКА СТОЯНОВА НЕДЕВА
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в сайта ни за автоматично публикуване /публикувани директно на сайта/! 
Начална страница
Страница: 6 / 23
|<  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>  >|