ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

"КОНСОРЦИУМ РАДОМИР ТП 2012" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176499539
Годишен финансов отчет за 2015 г на "КОНСОРЦИУМ РАДОМИР ТП 2012" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к."Надежда" бл.173, вх.Д, офис 21 и представляващ: Христо Атанасов Тодоров
 
"КОНСОРЦИУМ УПРАВЛЕНИЕ КУНИНО 2012" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176402967
Годишен финансов отчет за 2015 г на "КОНСОРЦИУМ УПРАВЛЕНИЕ КУНИНО 2012" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к."Надежда", бл.173, офис 21 и представляващ Христо Атанасов Тодоров
 
"КОНСОРЦИУМ ЧУПРЕНЕ 2012" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176331897
Годишен финансов отчет за 2015 г на "КОНСОРЦИУМ ЧУПРЕНЕ 2012" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к."Западен парк", бл. 62, вх.Б, ет.2 и представляващ: Атанас Тодоров Атанасов
 
"КОНСТАНТИНЕЛИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103791332
Годишен финансов отчет за 2015 г на "КОНСТАНТИНЕЛИ" ДЗЗД с ИД по ДДС BG103791332, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Дебър" 45, ап.7, представляващ Гинка Тодорова Костадинова
 
"КОНСТАНТИНЕЛИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103791332
Годишен финансов отчет за 2016 г на "КОНСТАНТИНЕЛИ" ДЗЗД с ИД по ДДС BG103791332, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Дебър" 45, ап.7, представляващ Гинка Тодорова Костадинова
 
"КОНСТАНТИНЕЛИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103791332
Годишен финансов отчет за 2017 г на "КОНСТАНТИНЕЛИ" ДЗЗД с ИД по ДДС BG103791332, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Дебър" 45, ап.7, представляващ Гинка Тодорова Костадинова
 
"КОНСТАНТИНЕЛИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103791332
Годишен финансов отчет за 2018 г на "КОНСТАНТИНЕЛИ" ДЗЗД с ИД по ДДС BG103791332, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Дебър" 45, ап.7, представляващ Гинка Тодорова Костадинова
 
"КОРНИ 14" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176670075
Годишен финансов отчет за 2015 г на "КОРНИ 14" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Л.Каравелов" 31, вх.А, представляващ: Драгомир Димитров Димитров
 
"КОРНИ 14" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176670075
Годишен финансов отчет за 2016 г на "КОРНИ 14" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Л.Каравелов" 31, вх.А, представляващ: Драгомир Димитров Димитров
 
"КОРНИ 14" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176670075
Годишен финансов отчет за 2017 г на "КОРНИ 14" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Л.Каравелов" 31, вх.А, представляващ: Драгомир Димитров Димитров
 
"КОРНИ 14" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176670075
Годишен финансов отчет за 2018 г на "КОРНИ 14" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Л.Каравелов" 31, вх.А, представляващ: Драгомир Димитров Димитров
 
"КРЕАТИВ ТИМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176042978
Годишен финансов отчет за 2015 г на "КРЕАТИВ ТИМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: Варна,ул.Братя Бъгстон 27, представляващ: Димитър Иванов Кубаков и съставител на отчета: Олга Стефанова Кирова
 
"КРЕП" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103903728
Годишен финансов отчет за 2015 г на "КРЕП" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Аксаково, ул. "Здравец" 1, представляващ: Красимира Иванова и съставител на отчета: Мария Димитрова
 
"Контрол-инвест- Бомбов консулт" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176497666
Годишен финансов отчет за 2015 г на "Контрол-инвест- Бомбов консулт" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Александър Дякович"45, ет.3, офис 21, ет.3, представляващ: Мирослав Йорданов и съставител на отчета: Ганка Христова
 
"Контрол-инвест- Бомбов консулт" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176497666
Годишен финансов отчет за 2016 г на "Контрол-инвест- Бомбов консулт" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Александър Дякович"45, ет.3, офис 21, ет.3, представляващ: Мирослав Йорданов и съставител на отчета: Ганка Христова
 
"Контрол-инвест- Бомбов консулт" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176497666
Годишен финансов отчет за 2017 г на "Контрол-инвест- Бомбов консулт" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Александър Дякович"45, ет.3, офис 21, ет.3, представляващ: Мирослав Йорданов и съставител на отчета: Ганка Христова
 
"Контрол-инвест- Бомбов консулт" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176497666
Годишен финансов отчет за 2018 г на "Контрол-инвест- Бомбов консулт" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Александър Дякович"45, ет.3, офис 21, ет.3, представляващ: Мирослав Йорданов и съставител на отчета: Ганка Христова
 
"Контрол-инвест- Бомбов консулт" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176497666
Годишен финансов отчет за 2019 г на "Контрол-инвест- Бомбов консулт" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Александър Дякович"45, ет.3, офис 21, ет.3, представляващ: Мирослав Йорданов и съставител на отчета: Ганка Христова
 
"ЛАНД ОФ РОЗИС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103559565
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ЛАНД ОФ РОЗИС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Македония" 97, представляващ Евелина Пантелеева Георгиева и съставител на отчетите: Живка Николова Търпанова
 
"ЛАНД ОФ РОЗИС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103559565
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ЛАНД ОФ РОЗИС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Македония" 97, представляващ Евелина Пантелеева Георгиева и съставител на отчетите: Живка Николова Търпанова
 
"ЛАНД ОФ РОЗИС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103559565
Годишен финансов отчет за 2017 г на "ЛАНД ОФ РОЗИС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Македония" 97, представляващ Евелина Пантелеева Георгиева
 
"ЛАНД ОФ РОЗИС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103559565
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на "ЛАНД ОФ РОЗИС" ДЗЗД, , със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Македония" 97, представляващ Евелина Пантелеева Георгиева
 
"ЛЕЯ СТИЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176042625
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ЛЕЯ СТИЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ул.Кап.Райчо 87, ет.7, представляващ: Росен Ганчев и съставител на отчета: Надя Левичарова
 
"ЛЕЯ СТИЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176042625
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ЛЕЯ СТИЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ул.Кап.Райчо 87, ет.7, представляващ: Росен Ганчев и съставител на отчета: Надя Левичарова
 
"ЛИМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176431285
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ЛИМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Бузлуджа" 58, ет.1, ап.1 и представляващ: Д-р Луай Керио
 
"ЛОРА - 777" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103959666
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ЛОРА - 777" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна ж.к Трошево бл.56, представляващ: Веселинка Великова и съставител на отчета: Николина Парашкевова
 
"М и Н" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176905438
Годишен финансов отчет за 2015 г на "М и Н" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен и представляващ: М. Минчева
 
"МАГИ 67" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176443847
Годишен финансов отчет за 2015 г на "МАГИ 67" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Вл.Варненчик", бл.309, вх.4, ет.3, ап.42, представляващ: МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ГАНЧЕВА и съставител на отчета: ДИМИТРИЧКА АТАНАСОВА КОЗАРЕВА-БЕЛЧЕВА
 
"МАДИ 7" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103850033
Годишен финансов отчет за 2015 г на "МАДИ 7" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. "Св. Св. Прокопий Варненски" 21, представляващ Красимир Неделчев Душев и съставител на отчетите Иванка Костадинова
 
"МАДИ 7" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103850033
Годишен финансов отчет за 2016 г на "МАДИ 7" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. "Св. Св. Прокопий Варненски" 21, представляващ Красимир Неделчев Душев и съставител на отчетите Иванка Костадинова
 
"МАДИ 7" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103850033
Годишен финансов отчет за 2017 г на "МАДИ 7" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. "Св. Св. Прокопий Варненски" 21, представляващ Красимир Неделчев Душев и съставител на отчетите Иванка Костадинова
 
"МАДИ 7" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103850033
Годишен финансов отчет за 2018 г на "МАДИ 7" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. "Св. Св. Прокопий Варненски" 21, представляващ Красимир Неделчев Душев и съставител на отчетите Иванка Костадинова
 
"МАКСИ КОНСУЛТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 112612230
Годишен финансов отчет за 2015 г на "МАКСИ КОНСУЛТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. "Димитър Греков" № 54, вх. А, ап. 24, представляващ Елина Георгиева - Цочева и съставител на отчета Специализирано счетоводно предприятие "ЯНТРОВИ" ЕООД, чрез Управителя си Дениз Русланов Янтров
 
"МАКСИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176457650
Годишен финансов отчет за 2015 г на "МАКСИ" ДЗЗД, със седалище: гр.Русе, представляващ: Диана Ангелова Георгиева и съставител на отчета: Ваня Тодорова Генова
 
"МАКСИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176457650
Годишен финансов отчет за 2016 г на "МАКСИ" ДЗЗД, със седалище: гр.Русе, представляващ: Диана Ангелова Георгиева и съставител на отчета: Ваня Тодорова Генова
 
"МАНСАРДА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175065212
Годишен финансов отчет за 2016 г на "МАНСАРДА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, Столична община, Район Средец, ул.Аксаков, 21А, представляващ: Илиян Костов Костов и съставител на отчета: Галина Николаева Търпенова
 
"МАРИ КРИСТЕЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175438476
Годишен финансов отчет за 2016 г на "МАРИ КРИСТЕЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул"Кирил и Методий", бл.36, вх.Б, ап.33 и представляващ: Стилияна Георгиева Петкова и съставител на отчета: Фотинка Станчева Докова
 
"МАРЛИН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148015415
Годишен финансов отчет за 2015 г на "МАРЛИН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Доктор Железкова" 10, бл.5, ет.7, ап.28, управител Георги Михайлов Михайлов и съставител на отчетите Маргарита Добрева Китанчева
 
"МБ МВ 07" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148093232
Годишен финансов отчет за 2015 г на "МБ МВ 07" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Възраждане", бл.28, вх.2, ап.41, представляващ: Марина Димитрова Георгиева и съставител на отчета: Кремена Савинова Савова
 
"МБ МВ 07" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148093232
Годишен финансов отчет за 2016 г на "МБ МВ 07" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Възраждане", бл.28, вх.2, ап.41, представляващ: Марина Димитрова Георгиева и съставител на отчета: Кремена Савинова Савова
 
"МД АЛЕКС ГРУП" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176843246
Годишен финансов отчет за 2015 г на "МД АЛЕКС ГРУП" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, Колхозен пазар, обект № 549 и представляващ: Живко Димитров Желев
 
"МДИ КОМЕРС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103843195
Годишен финансов отчет за 2015 г на "МДИ КОМЕРС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Белослав, ул."Авджи Сава" 32, представляващ: Иван Ченков Чернев и съставител на отчета Нина Ханджиева
 
"МЕХАНИКА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103585122
Годишен финансов отчет за 2015 г на "МЕХАНИКА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ян Хунияд" 7, представляващ Светлан Василев Горанов и съставител на отчетите Кремена Савинова Савова
 
"МЕХАНИКА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103585122
Годишен финансов отчет за 2016 г на "МЕХАНИКА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ян Хунияд" 7, представляващ Светлан Василев Горанов и съставител на отчетите Кремена Савинова Савова
 
"МЕЧТА 03" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103809218
Годишен финансов отчет за 2015 г на "МЕЧТА 03" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, сп."Марек", ул. 16, №30, представляващ Ваня Стоянова Маринова и съставител на отчетите Иванка Костадинова
 
"МЕЧТА 03" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103809218
Годишен финансов отчет за 2016 г на "МЕЧТА 03" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, сп."Марек", ул. 16, №30, представляващ Ваня Стоянова Маринова и съставител на отчетите Иванка Костадинова
 
"МЕЧТА 03" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103809218
Годишен финансов отчет за 2017 г на "МЕЧТА 03" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, сп."Марек", ул. 16, №30, представляващ Ваня Стоянова Маринова и съставител на отчетите Иванка Костадинова
 
"МЕЧТА 03" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103809218
Годишен финансов отчет за 2018 г на "МЕЧТА 03" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, сп."Марек", ул. 16, №30, представляващ Ваня Стоянова Маринова и съставител на отчетите Иванка Костадинова
 
"МОМЧИЛОВА КРЕПОСТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176416645
Годишен финансов отчет за 2016 г на "МОМЧИЛОВА КРЕПОСТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1619 ул."Дамяница " 3-5, представляващ: Мая Пенчева и съставител на отчета: П.Бързашка
 
"МОМЧИЛОВА КРЕПОСТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176416645
Годишен финансов отчет за 2017 г на "МОМЧИЛОВА КРЕПОСТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1619 ул."Дамяница " 3-5, представляващ: Мая Пенчева и съставител на отчета: П.Бързашка
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в сайта ни за автоматично публикуване /публикувани директно на сайта/! 
Начална страница
Страница: 5 / 23
|<  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>  >|