ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

"ЕЛКОС 92" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148090318
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на "ЕЛКОС 92" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. СЕКВОЯ №6, ет.4, ап.10 и представляващ: КОСЬО ЖЕЛЯЗКОВ КОСТОВ
 
"ЕМСИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176133716
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ЕМСИ" ДЗЗД с ИД по ДДС BG176133716, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Зенит" 21, ет.5, представляващ: Емилия Кръстева и съставител на отчета: Елена Белева
 
"ЕМСИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176133716
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ЕМСИ" ДЗЗД с ИД по ДДС BG176133716, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Зенит" 21, ет.5, представляващ: Емилия Иванова Кръстева и съставител на отчета: Елена Крумова Белева
 
"ЕНЕМОНА - ОСКАР" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176243212
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ЕНЕМОНА - ОСКАР" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Коста Лулчев" 20, представляващ: Богдан Дичев Прокопиев и съставител на отчета: Бориска Борисова
 
"ЕНЕМОНА ИВКОМ КОМЕРС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176499642
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ЕНЕМОНА ИВКОМ КОМЕРС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София ул."Коста Лулчев" 20, представляващ: Богдан Дичев Прокопиев и съставител на отчета: Бориска Борисова
 
"ЕНЕМОНА КОМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176230873
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ЕНЕМОНА КОМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Коста Лулчев" 20, представляващ: Богдан Дичев Прокопиев и съставител на отчета: Бориска Борисова
 
"ЕТКА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103874372
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ЕТКА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Д.Кондов" 59, вх.Б, ап.10, представляващ Ивайло Николов Манов и съставител на отчетите Фотка Докова
 
"ЕТКА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103874372
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ЕТКА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Д.Кондов" 59, вх.Б, ап.10, представляващ Ивайло Николов Манов и съставител на отчетите Фотка Докова
 
"ЖОНЕЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103880934
Декларация по чл.3.8, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на "ЖОНЕЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. АДМИРАЛ ГРЕЙГ №36 и представляващ: НЕЛИ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
 
"ЖОР-СТИЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103606246
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 за 2017 г на "ЖОР-СТИЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ж.к. ЧАЙКА №41, ет.4, ап.16 и представляващ: ГЕОРГИ МИТКОВ ДИМИТРОВ
 
"ЖОР-СТИЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103606246
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 за 2018 г на "ЖОР-СТИЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ж.к. ЧАЙКА №41, ет.4, ап.16 и представляващ: ГЕОРГИ МИТКОВ ДИМИТРОВ
 
"ЖОР-СТИЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103606246
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 за 2019 г на "ЖОР-СТИЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ж.к. ЧАЙКА №41, ет.4, ап.16 и представляващ: ГЕОРГИ МИТКОВ ДИМИТРОВ
 
"ЗИНА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176228324
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ЗИНА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: с.Синдел, общ.Аврен, обл.Варненска, ул.В.Левски 12, представляващ и съставител на отчета Зина Стаматова
 
"ЗИНА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176228324
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ЗИНА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: с.Синдел, общ.Аврен, обл.Варненска, ул.В.Левски 12, представляващ и съставител на отчета Зина Стаматова
 
"ИДЕА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175540043
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ИДЕА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул."Борисова" 81, представляващ Георги Георгиев и съставител на отчета Ваня Тодорова Генова
 
"ИДЕА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175540043
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ИДЕА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул."Борисова" 81, представляващ Диана Ангелова Георгиева и съставител на отчета Ваня Тодорова Генова
 
"ИЛ ЕМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176786653
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ИЛ ЕМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Търговище, ул."М.Палаузов" 15, ет.1, ап.2, представляващ: Джангис Лютфиев Назифов
 
"ИН-МАТ 2018" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177267255
Годишен финансов отчет за 2018 г нао "ИН-МАТ 2018" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Разград, ГАРОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА и представляващ: ОГНЯН ДОСЕВ ОБРЕШКОВ
 
"ИНВЕСТ ПРОЕКТ ВАРНА 2016" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176999302
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ИНВЕСТ ПРОЕКТ ВАРНА 2016" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Алеко Константинов" 23, ет.10 и представляващ: Антоанета Добромирова Харизанова
 
"ИНВЕСТ ПРОЕКТ ВАРНА 2016" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176999302
Годишен финансов отчет за 2017 г на "ИНВЕСТ ПРОЕКТ ВАРНА 2016" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Алеко Константинов" 23, ет.10 и представляващ: Антоанета Добромирова Харизанова
 
"ИНТЕРКОНСУЛТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176866679
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ИНТЕРКОНСУЛТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул-"Гладстон" 4 и представляващ: Петьо Цанков Костов
 
"ИНТЕРКОНСУЛТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176866679
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ИНТЕРКОНСУЛТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул-"Гладстон" 4 и представляващ: Петьо Цанков Костов
 
"ИНТЕРКОНСУЛТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176866679
Годишен финансов отчет за 2017 г на "ИНТЕРКОНСУЛТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул-"Гладстон" 4 и представляващ: Петьо Цанков Костов
 
"ИНТЕРКОНСУЛТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176866679
Годишен финансов отчет за 2018 г на "ИНТЕРКОНСУЛТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул-"Гладстон" 4 и представляващ: Петьо Цанков Костов
 
"ИНФИНИТИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176436784
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ИНФИНИТИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Възраждане", бл.82, вх.Б, ап.22, представляващ и съставител на отчета: Станислав Росенов Роев
 
"ИНФРАСТРУКТУРА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176927598
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ИНФРАСТРУКТУРА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. ТРОЛЕЙНА № 2, ет 2, офис 8, представляващ и съставител на отчета: Йордан Димов Йорданов
 
"ИНФРАСТРУКТУРА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176927598
Годишен финансов отчет за 2017 г на "ИНФРАСТРУКТУРА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. ТРОЛЕЙНА № 2, ет 2, офис 8, представляващ и съставител на отчета: Йордан Димов Йорданов
 
"ИТАЛИЯ- 71" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103639641
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ИТАЛИЯ- 71" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Д-р Иван Богоров" 9, вх.Г, ап.3, представляващ Росен Веселинов Колев и съставител на отчетите Кремена Савинова Савова
 
"ИТАЛИЯ- 71" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103639641
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ИТАЛИЯ- 71" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Д-р Иван Богоров" 9, вх.Г, ап.3, представляващ Росен Веселинов Колев и съставител на отчетите Кремена Савинова Савова
 
"ЙОРДАНКА ПЕТРОВА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176804503
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ЙОРДАНКА ПЕТРОВА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Кирил и Методий" 34, вх.А, представляващ: Йорданка Петрова Атанасова и съставител на отчета: Марко Кулов
 
"ЙОРДАНКА ПЕТРОВА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176804503
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ЙОРДАНКА ПЕТРОВА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Кирил и Методий" 34, вх.А, представляващ: Йорданка Петрова Атанасова и съставител на отчета: Марко Кулов
 
"ЙОРДАНКА ПЕТРОВА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176804503
Годишен финансов отчет за 2017 г на "ЙОРДАНКА ПЕТРОВА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Кирил и Методий" 34, вх.А, представляващ: Йорданка Петрова Атанасова и съставител на отчета: Марко Кулов
 
"К Ж СТАНЧЕВИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103594979
Годишен финансов отчет за 2015 г на "К Ж СТАНЧЕВИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: с.Игнатиево, общ.Аксаково, обл.Варненска, ул."Булаир" 2 и представляващ: Калоян Станчев
 
"КАМАРАД 777" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176494862
Годишен финансов отчет за 2016 г на "КАМАРАД 777" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: с.Обретеник, общ.Борово, обл.Русе, ул.Кънчо Бакалов 1, представляващ: Владимир Миланов и съставител на отчета: Ингрет Любенова
 
"КАМИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103794435
Годишен финансов отчет за 2015 г на "КАМИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Възраждане", бл.2, вх.1, ет.6, ап.17, управител Милю Тодоров Милев и съставител на отчетите Смолянова
 
"КАМИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103794435
Годишен финансов отчет за 2016 г на "КАМИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Възраждане", бл.2, вх.1, ет.6, ап.17, управител Милю Тодоров Милев и съставител на отчетите Смолянова
 
"КАМИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103794435
Годишен финансов отчет за 2017 г на "КАМИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Възраждане", бл.2, вх.1, ет.6, ап.17, управител Милю Тодоров Милев и съставител на отчетите Смолянова
 
"КАМИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103794435
Годишен финансов отчет за 2018 г на "КАМИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Възраждане", бл.2, вх.1, ет.6, ап.17, управител Милю Тодоров Милев и съставител на отчетите Смолянова
 
"КОЛОРИ 2004" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103910968
Годишен финансов отчет за 2015 г на "КОЛОРИ 2004" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. "Кап. Райчо" 87, ет. 7, ап. 70, представляващ Росен Ганчев съставител: Надя Левичарова
 
"КОЛОРИ 2004" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103910968
Годишен финансов отчет за 2016 г на "КОЛОРИ 2004" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. "Кап. Райчо" 87, ет. 7, ап. 70, представляващ Росен Ганчев съставител: Надя Левичарова
 
"КОНСОРЦИУМ ГЕО ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176180783
Годишен финансов отчет за 2015 г на "КОНСОРЦИУМ ГЕО ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к."Западен парк", бл. 62, вх.Б, ет.2 и представляващ: Атанас Тодоров Атанасов
 
"КОНСОРЦИУМ ИНЖЕНЕРИНГ НАДЗОР БЕЛИЦА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176180751
Годишен финансов отчет за 2015 г на "КОНСОРЦИУМ ИНЖЕНЕРИНГ НАДЗОР БЕЛИЦА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к."Западен парк", бл.62, вх.Б, ет.2 и представляващ: Атанас Тодоров Атанасов
 
"КОНСОРЦИУМ МИНЕРАЛ СТРОЙ ВАРНА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176909073
Годишен финансов отчет за 2015 г на "КОНСОРЦИУМ МИНЕРАЛ СТРОЙ ВАРНА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Никола Кънев" 9 и представляващ: Димитър Терзиев
 
"Консорциум ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175528393
Годишен финансов отчет за 2015 г на "Консорциум ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" ДЗЗД с ИН по ДДС: BG 175528393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, ул. "Дамяница" 3-5, представляващ инж.Н.Банчев и съставител на отчета Р.Цветкова
 
"Консорциум ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175528393
Годишен финансов отчет за 2016 г на "Консорциум ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" ДЗЗД с ИН по ДДС: BG 175528393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, ул. "Дамяница" 3-5, представляващ Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета Радка Йорданова Цветкова
 
"Консорциум ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175528393
Годишен финансов отчет за 2017 г на "Консорциум ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" ДЗЗД с ИН по ДДС: BG 175528393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, ул. "Дамяница" 3-5, представляващ Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета Радка Йорданова Цветкова
 
"Консорциум ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175528393
Годишен финансов отчет за 2018 г на "Консорциум ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" ДЗЗД с ИН по ДДС: BG 175528393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, ул. "Дамяница" 3-5, представляващ Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета Радка Йорданова Цветкова
 
"Консорциум ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175528393
Годишен финансов отчет за 2019 г на "Консорциум ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" ДЗЗД с ИН по ДДС: BG 175528393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, ул. "Дамяница" 3-5, представляващ Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета Цветина Иванова
 
"Консорциум ЕНЕМОНА - ГАРАНТ ЗА КОВАЧИЦА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175969473
Годишен финансов отчет за 2015 г на "Консорциум ЕНЕМОНА - ГАРАНТ ЗА КОВАЧИЦА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Коста Лулчев" 20, представляващ: Богдан Дичев Прокопиев и съставител на отчета: Бориска Борисова
 
"Консорциум за енергоефективни проекти" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175244101
Годишен финансов отчет за 2015 г на "Консорциум за енергоефективни проекти" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Балша" 9, представляващ: Христо Христов и съставител на отчета: Бориска Борисова
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в сайта ни за автоматично публикуване /публикувани директно на сайта/! 
Начална страница
Страница: 4 / 23
|<  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>  >|