ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

"ДИ И АН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148070632
Годишен финансов отчет за 2017 г на "ДИ И АН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Евлоги Георгиев" 20 А, вх.А, ап.6, представляващи Ангел Цветков Ангелов и Димитричка Павлова Ангелова и съставител на отчетите Димитричка Павлова Ангелова
 
"ДИ И АН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148070632
Годишен финансов отчет за 2018 г на "ДИ И АН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Евлоги Георгиев" 20 А, вх.А, ап.6, представляващи Ангел Цветков Ангелов и Димитричка Павлова Ангелова и съставител на отчетите Димитричка Павлова Ангелова
 
"ДИ И АН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148070632
Отчети за 2015 г на "ДИ И АН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Евлоги Георгиев" 20 А, вх.А, ап.6, представляващи Ангел Цветков Ангелов и Димитричка Павлова Ангелова и съставител на отчетите Марко Кулев
 
"ДИМЧЕВИ 84" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176912824
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ДИМЧЕВИ 84" ДЗЗД , със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Д-р Басанович", бл.57, ап.69 и представляващ: Венетка Панайотова Тодорова
 
"ДИМЧЕВИ 84" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176912824
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ДИМЧЕВИ 84" ДЗЗД , със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Д-р Басанович", бл.57, ап.69, представляващ: Венетка Панайотова Тодорова и съставител на отчета: Кремена Савинова Савова
 
"ДИСНИ СТИЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177169672
Годишен финансов отчет за 2017 г на "ДИСНИ СТИЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Бяла, ул."Ст.Стамболов" 19 и представляващ: Венко Минков Маринов
 
"ДИСНИ СТИЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177169672
Годишен финансов отчет за 2018 г на "ДИСНИ СТИЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Бяла, ул."Ст.Стамболов" 19 и представляващ: Венко Минков Маринов
 
"ДОБИ 2002" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103757173
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ДОБИ 2002" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Младост", бл.126, вх.1, представляващ Милена Панайотова Атанасова и съставител на отчета Денка Демирева Добрева
 
"ДОБИ 2002" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103757173
Годишен финансов отчет за 2017 г на "ДОБИ 2002" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Младост", бл.126, вх.1, представляващ Милена Панайотова Атанасова и съставител на отчета Денка Демирева Добрева
 
"ДОБИ 2002" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103757173
Годишен финансов отчет за 2018 г на "ДОБИ 2002" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Младост", бл.126, вх.1, представляващ Милена Панайотова Атанасова и съставител на отчета Денка Демирева Добрева
 
"ДОБРЕВ- 49" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103917471
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ДОБРЕВ- 49" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Вл.Варненчик", бл.308, вх.11, ап.15, представляващ Добромир Николаев Димитров и съставител на отчетите М.Кулев
 
"ДОБРЕВ- 49" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103917471
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ДОБРЕВ- 49" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Вл.Варненчик", бл.308, вх.11, ап.15, представляващ Добромир Николаев Димитров и съставител на отчетите М.Кулев
 
"ДОБРЕВИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103766998
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ДОБРЕВИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна ул.”Подвис” бл. 28 вх.Г, представляващ Антон Проданов Добрев и съставител на отчета: Тери – 2006 ООД
 
"ДОБРЕВИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103766998
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ДОБРЕВИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна ул.”Подвис” бл. 28 вх.Г, представляващ Антон Проданов Добрев и съставител на отчета: РИЛ-2002 ООД – Румен Лилов
 
"ДОБРЕВИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103766998
Годишен финансов отчет за 2017 г на "ДОБРЕВИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна ул.”Подвис” бл. 28 вх.Г, представляващ Антон Проданов Добрев и съставител на отчета: РИЛ-2002 ООД – Румен Лилов
 
"ДОБРЕВИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103766998
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на "ДОБРЕВИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна ул.”Подвис” бл. 28 вх.Г, представляващ Антон Проданов Добрев
 
"ДОНИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103669111
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ДОНИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Баучер", бл.3, вх.Г и представляващ: Донка Димитрова Недева
 
"ДОНИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103669111
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ДОНИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Баучер", бл.3, вх.Г и представляващ: Донка Димитрова Недева
 
"ДУНАВ ПАРК" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176687199
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ДУНАВ ПАРК" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Андрей Сахаров" 1, ет.5, представляващ: Добромир Димитров Петров
 
"ДУНАВ ПАРК" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176687199
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ДУНАВ ПАРК" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Андрей Сахаров" 1, ет.5, представляващ: Добромир Димитров Петров
 
"ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА- 3";   Булстат/ЕИК: 176073571
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА- 3", със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул."Найчо Цанов" № 32, представлявано Владо Йорданов Бурев и съставител на отчета: специализирано счетоводно предприятие "ЯНТРОВИ" ЕООД- Дениз Русланов Янтров.
 
"ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА НА ВЯРА - ПАЗАРДЖИК";   Булстат/ЕИК: 176696771
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА НА ВЯРА - ПАЗАРДЖИК", със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул."Оборище" № 1, ет.1, ап. 1, представляващ: Пламен Николов Димитров, съставител на отчета: Специализирано счетоводно предприятие "ЯНТРОВА" ЕООД с управител Гроздана Славчева Янтрова
 
"ЕВРОКОНСУЛТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 107563109
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ЕВРОКОНСУЛТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление гр.Севлиево, ул."Гладстон" 4, управител Петьо Цанков Костов
 
"ЕВРОКОНСУЛТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 107563109
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ЕВРОКОНСУЛТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление гр.Севлиево, ул."Гладстон" 4, управител Петьо Цанков Костов
 
"ЕВРОКОНСУЛТ" ДЗЗД";   Булстат/ЕИК: 107563109
Годишен финансов отчет за 2017 г на "ЕВРОКОНСУЛТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление гр.Севлиево, ул."Гладстон" 4, управител Петьо Цанков Костов
 
"ЕВРОКОНСУЛТ" ДЗЗД";   Булстат/ЕИК: 107563109
Годишен финансов отчет за 2018 г на "ЕВРОКОНСУЛТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление гр.Севлиево, ул."Гладстон" 4, управител Петьо Цанков Костов
 
"ЕВРОПЪТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176290984
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ЕВРОПЪТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."Гладстон" 4, представляващ и съставител на отчета: Петьо Костов
 
"ЕВРОПЪТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176290984
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ЕВРОПЪТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."Гладстон" 4, представляващ и съставител на отчета: Петьо Костов
 
"ЕВРОПЪТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176290984
Годишен финансов отчет за 2017 г на "ЕВРОПЪТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."Гладстон" 4, представляващ и съставител на отчета: Петьо Костов
 
"ЕВРОПЪТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176290984
Годишен финансов отчет за 2018 г на "ЕВРОПЪТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."Гладстон" 4, представляващ и съставител на отчета: Петьо Костов
 
"ЕКО ТЕРМ ГРУП" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176815859
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ЕКО ТЕРМ ГРУП" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Кораб планина" 55 и представляващ: Тихомир Валентинов Тодоров
 
"ЕКО ТЕХНО БИЛДИНГ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176785049
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ЕКО ТЕХНО БИЛДИНГ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Кораб планина" 55 и представляващ: Тихомир Валентинов Тодоров
 
"ЕКОЛЕГИС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103966194
Годишен финансов отчет за 2014 г на "ЕКОЛЕГИС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Капитан лейтинант Тодор Соларов", бл.25, представляващ Елена Сергеевна Славова и съставител на отчета Л. Попова
 
"ЕКОЛЕГИС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103966194
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ЕКОЛЕГИС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Капитан лейтинант Тодор Соларов", бл.25, представляващ Елена Сергеевна Славова и съставител на отчета Л. Попова
 
"ЕКОЛЕГИС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103966194
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ЕКОЛЕГИС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Капитан лейтинант Тодор Соларов", бл.25, представляващ Елена Сергеевна Славова и съставител на отчета Л. Попова
 
"ЕКОЛЕГИС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103966194
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на "ЕКОЛЕГИС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Капитан лейтинант Тодор Соларов", бл.25, представляващ Елена Сергеевна Славова
 
"ЕКОС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103915787
Годишен финансов отчет за 2014 г на "ЕКОС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, м-ст "Ракитника" 413, представляващ Елена Сергеевна Славова и съставител на отчета Л. Попова
 
"ЕКОС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103915787
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ЕКОС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, м-ст "Ракитника" 413, представляващ Елена Сергеевна Славова и съставител на отчета Л. Попова
 
"ЕКОС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103915787
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ЕКОС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, м-ст "Ракитника" 413, представляващ Елена Сергеевна Славова и съставител на отчета Л. Попова
 
"ЕКОС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103915787
Годишен финансов отчет за 2017 г на "ЕКОС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, м-ст "Ракитника" 413, представляващ Елена Сергеевна Славова и съставител на отчета Л. Попова
 
"ЕКОС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103915787
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на "ЕКОС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, м-ст "Ракитника" 413, представляващ Елена Сергеевна Славова
 
"ЕЛ ДОРА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177193958
Годишен финансов отчет за 2017 г на "ЕЛ ДОРА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Братя Бъкстон" 9, представляващ: Доротея Тодорова
 
"ЕЛ ДОРА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177193958
Годишен финансов отчет за 2018 г на "ЕЛ ДОРА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Братя Бъкстон" 9, представляващ: Доротея Тодорова
 
"ЕЛЕОНОРА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176482867
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ЕЛЕОНОРА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Белослав, ул."Стадиона" 6, представляващ: Мирослава Ангелова и съставител на отчета "Ханджиева консулт" ЕООД
 
"ЕЛИНОР" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 125584329
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2017 г на "ЕЛИНОР" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Търговище, ул. ПАИСИЙ №6, вх.А, ап.10 и представляващ: ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА
 
"ЕЛИНОР" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 125584329
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на "ЕЛИНОР" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Търговище, ул. ПАИСИЙ №6, вх.А, ап.10 и представляващ: ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА
 
"ЕЛИТ ПЪТСТРОЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177129770
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ЕЛИТ ПЪТСТРОЙ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: УЛ.АКАД.АНДРЕЙ САХАРОВ № 1, ЕТ. 5, представляващ: Ангел Тодоров Дерменджиев
 
"Евро-американски консорциум за подпомагане на приложението на математиката в техническите науки и естествознанеието" ДЗЗД / ЕАКППМТНЕ ДЗЗД /;   Булстат/ЕИК: 176562929
Годишен финансов отчет за 2017 г на "Евро-американски консорциум за подпомагане на приложението на математиката в техническите науки и естествознанието" ДЗЗД / ЕАКППМТНЕ ДЗЗД /, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к."Хиподрума", ул."Булаир" , бл.110, вх.А и представляващ: Михаил Тодоров
 
"Ел. Стандарт" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176464560
Годишен финансов отчет за 2014 г на "Ел. Стандарт" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, кв." Модерно предградие ", ул. 357, № 4, представляващ: Тодор Иванов и съставител на отчета: Даниела Кунева
 
"Ел. Стандарт" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176464560
Годишен финансов отчет за 2015 г на "Ел. Стандарт" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, кв." Модерно предградие ", ул. 357, № 4, представляващ: Тодор Иванов и съставител на отчета: Даниела Кунева
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в сайта ни за автоматично публикуване /публикувани директно на сайта/! 
Начална страница
Страница: 3 / 23
|<  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>  >|