ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

Фондация "Палитра";   Булстат/ЕИК: 131225260
Годишен финансов отчет за 2015 г на Фондация "Палитра", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул."Георг Вашингтон" №31, п.к. 1303 и представляващ и съставител на отчета: Боянка Петрова Корнажева
 
Фондация "Родова памет";   Булстат/ЕИК: 176352457
Годишен финансов отчет за 2015 г на Фондация "Родова памет", със седалище и адрес на управление: гр.Оряхово, ул.АРХ.ЦОЛОВ №77, ет.3, ап.7 и представляващ: ПЕТЯ КРУМОВА ВАСИЛЕВА
 
Фондация "Свети Иван Рилски";   Булстат/ЕИК: 176241873
Годишен финансов отчет за 2015 г на Фондация "Свети Иван Рилски" със седалище и адрес на управление: гр.Левски, ул.НИКОЛА ВАПЦАРОВ №5, бл.3, ет.1 и представляващ: ЕЛИЗА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
 
Фондация "Танцово изкуство - Илиев";   Булстат/ЕИК: 175568950
Годишен финансов отчет за 2016 г на Фондация "Танцово изкуство - Илиев", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Кишинев" № 10, ет. 6, ат. 1, представляващ: Петър Георгиев Илиев и съставител на отчета: Ваня Илиева Луканова
 
Фондация "Училище за живота";   Булстат/ЕИК: 177019808
Годишен финансов отчет за 2016 г на Фондация "Училище за живота", със седалище и адрес на управление: гр.София, район Средец, ж.к.Център,бул.Васил Левски 20 ет.3 ап.7, представляващ: Грациела Михайлова Миланова и съставител на отчета: ЖИ КОНСУЛТ ООД
 
Фондация "Училище за живота";   Булстат/ЕИК: 177019808
Годишен финансов отчет за 2017 г на Фондация "Училище за живота", със седалище и адрес на управление: гр.София, район Средец, ж.к.Център, бул. Васил Левски 20, ет.3, ап.7, представляващ: Грациела Михайлова Миланова
 
Фондация Безгрижно Детство;   Булстат/ЕИК: 175550308
Годишен финансов отчет за 2015 г на Фондация Безгрижно Детство, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив , Трайко Китанчев 3 и представляващ: Стоянка Гавраилова
 
Фондация Безгрижно Детство;   Булстат/ЕИК: 175550308
Годишен финансов отчет за 2016 г на Фондация Безгрижно Детство, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив , Трайко Китанчев 3 и представляващ: Стоянка Гавраилова
 
Фондация Безгрижно Детство;   Булстат/ЕИК: 175550308
Годишен финансов отчет за 2017 г на Фондация Безгрижно Детство, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив , Трайко Китанчев 3 и представляващ: Стоянка Гавраилова
 
Фондация Безгрижно Детство;   Булстат/ЕИК: 175550308
Годишен финансов отчет за 2018 г на Фондация Безгрижно Детство, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив , Трайко Китанчев 3 и представляващ: Стоянка Гавраилова
 
Фондация ПРИЯТЕЛИ НА ВИЕТНАМ;   Булстат/ЕИК: 131025561
Годишен финансов отчет за 2016 г на Фондация ПРИЯТЕЛИ НА ВИЕТНАМ, със седалище и адрес на управление: гр.София, жк Дианабад бл. 59 ап.13 и представляващ: Симеон Борисов Димчев
 
Фондация с дейност в частна полза СТЕВЕЛ;   Булстат/ЕИК: 175505544
Годишен финансов отчет за 2014 г на Фондация с дейност в частна полза СТЕВЕЛ, със седалище и адрес на упраление: гр. Пловдив, ул. Родопи № 16, ет.5, ап.7, представляващи: Велислава Христова Христова-Горчева и Стефан Димитров Горчев и съставител на отчета: Иван Станев
 
Фондация с дейност в частна полза СТЕВЕЛ;   Булстат/ЕИК: 175505544
Годишен финансов отчет за 2015 г на Фондация с дейност в частна полза СТЕВЕЛ, със седалище и адрес на упраление: гр. Пловдив, ул. Родопи № 16, ет.5, ап.7, представляващи: Велислава Христова Христова-Горчева и Стефан Димитров Горчев и съставител на отчета: Актив Проджект ООД
 
Фондация с дейност в частна полза СТЕДГОР;   Булстат/ЕИК: 176625920
Годишен финансов отчет за 2014 г на Фондация с дейност в частна полза СТЕДГОР., със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Киев № 22, ет.5, ап.9; представляващ: Стефан Димитров Горчев и съставител на отчета: Иван Станев
 
Фондация с дейност в частна полза СТЕДГОР;   Булстат/ЕИК: 176625920
Годишен финансов отчет за 2015 г на Фондация с дейност в частна полза СТЕДГОР., със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Киев № 22, ет.5, ап.9; представляващ: Стефан Димитров Горчев и съставител на отчета: Актив Проджект ООД
 
ХИТ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103865811
Годишен финансов отчет за 2013 г на ХИТ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул. „В. Левски“ 9, вх.Б, ап.18 и представляващ: Павел Павлов
 
ХИТ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103865811
Годишен финансов отчет за 2014 г на ХИТ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул. „В. Левски“ 9, вх.Б, ап.18 и представляващ: Павел Павлов
 
ХИТ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103865811
Годишен финансов отчет за 2015 г на ХИТ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул. „В. Левски“ 9, вх.Б, ап.18 и представляващ: Павел Павлов
 
ХИТ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103865811
Годишен финансов отчет за 2016 г на ХИТ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул. „В. Левски“ 9, вх.Б, ап.18 и представляващ: Павел Павлов
 
ЧДГ Дъга от мечти;   Булстат/ЕИК: 115854573
Годишен финансов отчет за 2016 г на ЧДГ Дъга от мечти, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив ул. Брашлян 2, представляващ: Любена Денизова и съставител на отчета: СК Актив Пловдив ООД с управител Надежда Маринова
 
ЧДГ Дъга от мечти ;   Булстат/ЕИК: 115854573
Годишен финансов отчет за 2015 г на ЧДГ Дъга от мечти, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив ул. Брашлян 2 и представляващ: Любена Денизова
 
ЮЗЕР ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175429388
Годишен финансов отчет за 2016 г на ЮЗЕР ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Найден Геров", бл.26, вх.3, представляващ: Юлиана Руменова Палечева и съставител на отчета: Румен Лилов- Тери 2006 ООД
 
ЮЗЕР ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175429388
Годишен финансов отчет за 2016 г на ЮЗЕР ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Найден Геров", бл.26, вх.3, представляващ: Юлиана Руменова Палечева и съставител на отчета: Румен Лилов/РИЛ-2002 ООД/
 
ЮЗЕР ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175429388
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на ЮЗЕР ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Найден Геров", бл.26, вх.3, представляващ: Юлиана Руменова Палечева
 
“АЛБО МС” ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103801748
Годишен финансов отчет за 2015 г на “АЛБО МС” ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Македония" 90, ет.3 и представляващ: Мария Владимирова Колева
 
“АЛБО МС” ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103801748
Годишен финансов отчет за 2016 г на “АЛБО МС” ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Македония" 90, ет.3 и представляващ: Мария Владимирова Колева
 
“АЛБО МС” ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103801748
Годишен финансов отчет за 2017 г на “АЛБО МС” ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Македония" 90, ет.3 и представляващ: Мария Владимирова Колева
 
“Таекуонд-до клуб ОДЕСОС ВАРНА”;   Булстат/ЕИК: 176494887
Годишен финансов отчет за 2018 г на “Таекуонд-до клуб ОДЕСОС ВАРНА”, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.”Любен Каравелов” 31, вх.А, ет.6, ап.18, представляващ: Драгомир Димитров Димитров и съставител на отчета: ЕТ "Мари Бончева"
 
„Арете Енергоплан Димитровград“ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177063669
Годишен финансов отчет за 2016 г на „Арете Енергоплан Димитровград“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Сини вир“ 15, представляващ: Младен Христов
 
„ВИК План Мездра“ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177059261
Годишен финансов отчет за 2016 г нва „ВИК План Мездра“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Сини вир“ 15, представляващ: Павел Караджов
 
„Водопроект Марица“ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177081012
Годишен финансов отчет за 2016 г на „Водопроект Марица“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Д-р Миньо Стоянов“ 2, представляващ: Маринела Георгиева – Трифонова
 
„Враца Инженеринг“ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176732986
Годишен финансов отчет за 2016 г на „Враца Инженеринг“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Сини вир“ 15, представляващ: Пламен Трифонов
 
„Марица Стрийт Проект“ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177080857
Годишен финансов отчет за 2016 г на „Марица Стрийт Проект“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Зона Б-5, бл. 7, вх. А, ет.9, представляващ: Младен Христов
 
„Мездра Енерджисейф“ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177143617
Годишен финансов отчет за 2016 г на „Мездра Енерджисейф“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Д-р Миньо Стоянов“ 2, представляващ: Пламен Трифонов
 
„ПМ Енергострой“ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177049048
Годишен финансов отчет за 2016 г на „ПМ Енергострой“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Д-р Миньо Стоянов“ 2, представляващ: Пламен Трифонов
 
„Перник Строй Консепт“ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177102296
Годишен финансов отчет за 2016 г на „Перник Строй Консепт“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Сини вир“ 15, представляващ: Младен Христов
 
„Солник 2016“ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177095318
Годишен финансов отчет за 2016 г на „Солник 2016“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Сини вир“ 15, представляващ: Пламен Трифонов
 
„Спорт Груп“ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176599443
Годишен финансов отчет за 2016 г на „Спорт Груп“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ 205, представляващ: Пламен Трифонов
 
„Стадион Хисар“ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176638444
Годишен финансов отчет за 2016 г на „Стадион Хисар“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Сини вир“ 15, представляващ: Пламен Трифонов
 
„Стадион Ямбол 2015“ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176966626
Годишен финансов отчет за 2016 г на „Стадион Ямбол 2015“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Сини вир“ 15, представляващ: Пламен Трифонов
 
„Фестивална Реновейшън“ ДЗЗД ;   Булстат/ЕИК: 176980056
Годишен финансов отчет за 2016 г на „Фестивална Реновейшън“ ДЗЗД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Сини вир“ 15, представляващ: Пламен Трифонов
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в сайта ни за автоматично публикуване /публикувани директно на сайта/! 
Начална страница
Страница: 23 / 23
|<  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23