ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

ТП "ТЕРМОПЛАЗА";   Булстат/ЕИК: 177293563
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2019 г на ТП "ТЕРМОПЛАЗА", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Средна гора" 16, офис 1 и представляващ: Егор Михайлович Полищук
 
ТП "ТЕРМОПЛАЗА" ;   Булстат/ЕИК: 177293563
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на ТП "ТЕРМОПЛАЗА", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Средна гора" 16, офис 1 и представляващ: Егор Михайлович Полищук
 
ТП "ТЪРГОВСКИ ДОМ КНОПКА" ООД;   Булстат/ЕИК: 176333439
Годишен финансов отчет за 2015 г на ТП "ТЪРГОВСКИ ДОМ КНОПКА" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Батова" 1, представляващ: Евгений Сергеевич Смирнов и съставител на отчета Кирчо Бозов
 
ТП "ТЪРГОВСКИ ДОМ КНОПКА" ООД;   Булстат/ЕИК: 176333439
Годишен финансов отчет за 2017 г на ТП "ТЪРГОВСКИ ДОМ КНОПКА" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Батова" 1, представляващ: Евгений Сергеевич Смирнов
 
ТП "Център за икономически иновации";   Булстат/ЕИК: 176159839
Годишен финансов отчет за 2016 г на ТП "Център за икономически иновации", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, к.с. ЧАЙКА, к-с ДАЛИЯ ГАРДЪН, ет.2, ап.73, представляващ и съставител на отчета: ТАТЯНА БОРИСОВНА МАРИКОВА
 
ТП "Център за икономически иновации";   Булстат/ЕИК: 176159839
Годишен финансов отчет за 2017 г на ТП "Център за икономически иновации", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, к.с. ЧАЙКА, к-с ДАЛИЯ ГАРДЪН, ет.2, ап.73, представляващ и съставител на отчета: ТАТЯНА БОРИСОВНА МАРИКОВА
 
ТП "Център за икономически иновации";   Булстат/ЕИК: 176159839
Годишен финансов отчет за 2018 г на ТП "Център за икономически иновации", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, к.с. ЧАЙКА, к-с ДАЛИЯ ГАРДЪН, ет.2, ап.73, представляващ и съставител на отчета: ТАТЯНА БОРИСОВНА МАРИКОВА
 
ТП АЕЛОС ТАЙЪР КО.ЛТД ;   Булстат/ЕИК: 176252649
Годишен финансов отчет за 2015 г на ТП АЕЛОС ТАЙЪР КО.ЛТД, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.Христо Ботев №6, вх.Б, ет.3, представляващ: Борис Христов Чернев и съставител на отчета: "ДЕС акаунтинг" ЕООД
 
ТП КЛАЙД;   Булстат/ЕИК: 176669137
Годишен финансов отчет за 2017 г на ТП КЛАЙД, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Овча купел, ул. ЦАР БОРИС III №152, вх.Е, ап.10Е и представляващ: ВЛАДИСЛАВ ЮРИЕВИЧ МИЛНИКОВ
 
ТП КЛАЙД;   Булстат/ЕИК: 176669137
Годишен финансов отчет за 2018 г на ТП КЛАЙД, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Овча купел, ул. ЦАР БОРИС III №152, вх.Е, ап.10Е и представляващ: ВЛАДИСЛАВ ЮРИЕВИЧ МИЛНИКОВ
 
ТП КОЛИЗЕУМ 2016;   Булстат/ЕИК: 177031714
Годишен финансов отчет за 2016 г на ТП КОЛИЗЕУМ 2016, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Одесос" 3, представляващ и съставител на отчета: Алина Алексеевна Шинкевич
 
ТП КОНТИНЕНТ ;   Булстат/ЕИК: 176870026
Годишен финансов отчет за 2016 г на ТП КОНТИНЕНТ, със седалище и адрес на управление: гр.Балчик, ул.Черно море 68, ет.5, представлявляващ и съставител на отчета: Наталия Анатолиевна Седмова
 
ТП ЛЛ;   Булстат/ЕИК: 176483677
Годишен финансов отчет за 2016 г на ТП ЛЛ, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.КАЛОЯН №77, ет.2, ап.3 и представляващ: АННА ВЛАДИМИРОВНА БУЛАВИНА
 
ТП МИРАТРЕЙД;   Булстат/ЕИК: 176713835
Годишен финансов отчет за 2016 г на ТП МИРАТРЕЙД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, жк. Славейков, бл.157, вх.1, ет.6, ап.1 и съставител на отчета: Ворошилова Марина Николаевна.
 
ТП НАТАЛИ;   Булстат/ЕИК: 176946303
Годишен финансов отчет за 2016 г на ТП НАТАЛИ, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Одесос" 3, представляващ и съставител на отчета Сергей Пономорьов
 
ТП ПАРТНЬОР;   Булстат/ЕИК: 176800953
Годишен финансов отчет за 2016 г на ТП ПАРТНЬОР, със седалище и адрес на управление: гр.Балчик, ул."Черно море" 68, представляващ и съставител на отчета: Александър Василевич Корпусов
 
ТП СИБАВТОГАЗДЕТАЙЛ;   Булстат/ЕИК: 176561389
Годишен финансов отчет за 2017 г на ТП СИБАВТОГАЗДЕТАЙЛ, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, р-н Одесос, бул. МАРИЯ ЛУИЗА №18 и представляващ: ПАВЕЛ СИМЕОНОВИЧ ДУБИНЕЦ
 
ТП СИБАВТОГАЗДЕТАЙЛ;   Булстат/ЕИК: 176561389
Годишен финансов отчет за 2018 г на ТП СИБАВТОГАЗДЕТАЙЛ, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, р-н Одесос, бул. МАРИЯ ЛУИЗА №18 и представляващ: ПАВЕЛ СИМЕОНОВИЧ ДУБИНЕЦ
 
ТП СПЕЛКОРТ;   Булстат/ЕИК: 176778282
Годишен финансов отчет за 2015 г на ТП СПЕЛКОРТ, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."27 юли", № 1, представляващ и съставител на отчета: Светлана Леонидовна Ганцева
 
ТП СПЕЛКОРТ;   Булстат/ЕИК: 176778282
Годишен финансов отчет за 2016 г на ТП СПЕЛКОРТ, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."27 юли", № 1, представляващ и съставител на отчета: Светлана Леонидовна Ганцева
 
ТП Юринком;   Булстат/ЕИК: 176702441
Годишен финансов отчет за 2015 г на ТП Юринком, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Цар Борис ІІІ, 152, вх.Е и представляващ Олег Иванович Тимченко
 
ТП „БРАЙТ ДИЗАЙН ЛАБ”;   Булстат/ЕИК: 176662057
Годишен финансов отчет за 2015 г на ТП „БРАЙТ ДИЗАЙН ЛАБ”, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Стефан Стамболов № 8, представляващ и съставител на отчета: АНТОН СЕРГЕЕВИЧ АНТИШИН
 
ТП „КАТМАР”;   Булстат/ЕИК: 176598882
Годишен финансов отчет за 2015 г на ТП „КАТМАР”, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Стефан Стамболов № 8, офис 1, представляващ и съставител на отчета: ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ МАТУЩАК
 
ТП „ПРЕМИЕР-РЕГИОН ЕООД“;   Булстат/ЕИК: 175871602
Годишен финансов отчет за 2015 г на ТП „ПРЕМИЕР-РЕГИОН ЕООД“, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ № 18, ап. 14 и представляващ и съставител на отчета: Сергей Юревич Федотов
 
ТП „СДМ КОНСАЛТ“;   Булстат/ЕИК: 176197900
Годишен финансов отчет за 2015 г на ТП „СДМ КОНСАЛТ“, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. 25-та, 14а, къща 6 и представляващ и съставител на отчета: РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЮБИМОВ
 
ТП „Стоматологичен Център – „Аполлония”;   Булстат/ЕИК: 176867400
Годишен финансов отчет за 2015 г на ТП „Стоматологичен Център – „Аполлония”, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Стефан Стамболов № 8, ап. 1, представляващ и съставител на отчета: ИГОР БАБИЙЧУК
 
Търговско представителство "АФНОР ЕНТЕРНАСИОНАЛ";   Булстат/ЕИК: 131253547
Годишен финансов отчет за 2015 г на Търговско представителство "АФНОР ЕНТЕРНАСИОНАЛ", със седалище и адрес на управление: София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 258, вх.А, ап.5 и представляващ Ива Монова
 
Търговско предствавителство "Джалко лимитед";   Булстат/ЕИК: 131253860
Годишен финансов отчет за 2015 г на Търговско предствавителство "Джалко лимитед", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Бузлужда" 4-6, представляващ: Т.Кордовски и съставител на отчета: Г.Белева
 
Търговско предствавителство "Джалко лимитед";   Булстат/ЕИК: 131253860
Годишен финансов отчет за 2016 г на Търговско предствавителство "Джалко лимитед", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Бузлужда" 4-6, представляващ: Т.Кордовски и съставител на отчета: Г.Белева
 
Търговско предствавителство "Джалко лимитед";   Булстат/ЕИК: 131253860
Годишен финансов отчет за 2017 г на Търговско предствавителство "Джалко лимитед", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Бузлужда" 4-6, представляващ: Т.Кордовски и съставител на отчета: Г.Белева
 
Търговско предствавителство "Джалко лимитед";   Булстат/ЕИК: 131253860
Годишен финансов отчет за 2018 г на Търговско предствавителство "Джалко лимитед", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Бузлужда" 4-6, представляващ: Т.Кордовски и съставител на отчета: Г.Белева
 
Търговско предствавителство "Джалко лимитед";   Булстат/ЕИК: 131253860
Годишен финансов отчет за 2019 г на Търговско предствавителство "Джалко лимитед", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Бузлужда" 4-6, представляващ: Т.Кордовски и съставител на отчета: Г.Белева
 
УЙНК ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176797795
Годишен финансов отчет за 2015 г на УЙНК ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Петко Напетов 18А и представляващ: Биляна Милева
 
УЙНК ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176797795
Годишен финансов отчет за 2016 г на УЙНК ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Петко Напетов 18А и представляващ: Биляна Милева
 
ФЛОВЪРС ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176858999
Годишен финансов отчет за 2015 г на ФЛОВЪРС ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: с.Вердун и представляващ: Мехмедали Юсеинов Юсеинов
 
ФЛОВЪРС ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176858999
Годишен финансов отчет за 2016 г на ФЛОВЪРС ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: с.Вердун, общ.Търговище и представляващ: Мехмедали Юсеинов Юсеинов
 
ФНОДК;   Булстат/ЕИК: 176943481
Годишен финансов отчет за 2016 г на ФНОДК, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Илинден, ул. КОНЬОВИЦА, № 65 и представляващ: КРАСИМИРА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
 
ФОБУС СГС ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103913455
Годишен финансов отчет за 2013 г на ФОБУС СГС ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Розова долна 8 и представляващ: Силва Борисова
 
ФОБУС СГС ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103913455
Годишен финансов отчет за 2014 г на ФОБУС СГС ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Розова долна 8 и представляващ: Силва Борисова
 
ФОБУС СГС ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103913455
Годишен финансов отчет за 2015 г на ФОБУС СГС ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Розова долна 8 и представляващ: Силва Борисова
 
ФОБУС СГС ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103913455
Годишен финансов отчет за 2016 г на ФОБУС СГС ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Розова долна 8 и представляващ: Силва Борисова
 
ФОНДАЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ВСИЧКИ НАС";   Булстат/ЕИК: 101616081
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на ФОНДАЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ВСИЧКИ НАС", със седалище и адрес на управление: гр.Благоевград, ул. БИСТРИЦА №4 и представляващ: АДРИАНА ИЛИЕВА ПАРАПАНОВА
 
Флоралис ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175774128
Годишен финансов отчет за 2013 г на Флоралис ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк. Вл. Варненчик, бл.303, вх.15, ет.1, ап.225 и представляващ: Ясен Драганов Стоянов
 
Флоралис ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175774128
Годишен финансов отчет за 2014 г на Флоралис ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк. Вл. Варненчик, бл.303, вх.15, ет.1, ап.225 и представляващ: Ясен Драганов Стоянов
 
Флоралис ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175774128
Годишен финансов отчет за 2015 г на Флоралис ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк. Вл. Варненчик, бл.303, вх.15, ет.1, ап.225 и представляващ: Ясен Драганов Стоянов
 
Фондация "7 АРТ ПЛЮС";   Булстат/ЕИК: 121899548
Годишен финансов отчет за 2015 г на Фондация "7 АРТ ПЛЮС", със седалище и адрес на управление: гр.София и представляващ: Мирослава Иванова Иванова
 
Фондация "ЕРА";   Булстат/ЕИК: 103517833
Годишен финансов отчет за 2015 г на Фондация "ЕРА", със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. "Възраждане", бл.20, ет.7, ап.36, представляващ Надя Кольова и съставител на отчета Елизабет Иванова
 
Фондация "ЕРА";   Булстат/ЕИК: 103517833
Годишен финансов отчет за 2016 г на Фондация "ЕРА", със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. "Възраждане", бл.20, ет.7, ап.36, представляващ Надя Кольова и съставител на отчета Елизабет Иванова
 
Фондация "ЕРА";   Булстат/ЕИК: 103517833
Годишен финансов отчет за 2017 г на Фондация "ЕРА", със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. "Възраждане", бл.20, ет.7, ап.36, представляващ Надя Кольова
 
Фондация "Палитра";   Булстат/ЕИК: 131225260
Годишен финансов отчет за 2016 г на Фондация "Палитра", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул."Георг Вашингтон" №31, п.к. 1303 и представляващ и съставител на отчета: Боянка Петрова Корнажева
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в сайта ни за автоматично публикуване /публикувани директно на сайта/! 
Начална страница
Страница: 22 / 23
|<  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>  >|