ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

СНЦ КАМЧИЙСКИ КЪТ;   Булстат/ЕИК: 103750129
Годишен финансов отчет за 2016 г на СНЦ КАМЧИЙСКИ КЪТ, със седалище и адрес на управление: гр.Дългопол, ул."Г.Димитров" 105, представляващ и съставител на отчета: Ганка Недева Йорданова
 
СНЦ ФК "МАРИСАН";   Булстат/ЕИК: 176161377
Годишен финансов отчет за 2015 г на СНЦ ФК "МАРИСАН", със седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул."Ниш" 16, вх.В, ет.2, представляващ: Петър Маринов Петров и съставител на отчета: Светла Стефанова Неделчева
 
СНЦ в частна полза "Гражданско обединение- СЕВЛИЕВО";   Булстат/ЕИК: 107568152
Годишен финансов отчет за 2015 г СНЦ в частна полза "Гражданско обединение- СЕВЛИЕВО", със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."Росица" 4, ап.1, представляващ Мирослав Иванов Барболов
 
СНЦ в частна полза "Гражданско обединение- СЕВЛИЕВО";   Булстат/ЕИК: 107568152
Годишен финансов отчет за 2016 г СНЦ в частна полза "Гражданско обединение- СЕВЛИЕВО", със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."Росица" 4, ап.1, представляващ Мирослав Иванов Барболов
 
СНЦ в частна полза "Гражданско обединение- СЕВЛИЕВО";   Булстат/ЕИК: 107568152
Годишен финансов отчет за 2017 г СНЦ в частна полза "Гражданско обединение- СЕВЛИЕВО", със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."Росица" 4, ап.1, представляващ Мирослав Иванов Барболов
 
СНЦ в частна полза "Гражданско обединение- СЕВЛИЕВО";   Булстат/ЕИК: 107568152
Годишен финансов отчет за 2018 г СНЦ в частна полза "Гражданско обединение- СЕВЛИЕВО", със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."Росица" 4, ап.1, представляващ Мирослав Иванов Барболов
 
СТЕЛИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175472304
Годишен финансов отчет за 2013 г на СТЕЛИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ул. Осми Приморски полк 122 и представляващ: Стиляна Иванова
 
СТЕЛИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175472304
Годишен финансов отчет за 2014 г на СТЕЛИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ул. Осми Приморски полк 122 и представляващ: Стиляна Иванова
 
СТЕЛИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175472304
Годишен финансов отчет за 2015 г на СТЕЛИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ул. Осми Приморски полк 122 и представляващ: Стиляна Иванова
 
СТЕЛИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175472304
Годишен финансов отчет за 2016 г на СТЕЛИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ул. Осми Приморски полк 122 и представляващ: Стиляна Иванова
 
СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177055054
Годишен финансов отчет за 2016 г на СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ул."Дебър" 58, ет.7, офис 8 и представляващ: Йордан Димов Йорданов
 
ТИНА 610401;   Булстат/ЕИК: 175969815
Годишен финансов отчет за 2013 г на ТИНА 610401, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Евлоги Георгиев 22 и представляващ: Латинка Пелкова Стефанова
 
ТИНА 610401;   Булстат/ЕИК: 175969815
Годишен финансов отчет за 2014 г на ТИНА 610401, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Евлоги Георгиев 22 и представляващ: Латинка Пелкова Стефанова
 
ТИНА 610401;   Булстат/ЕИК: 175969815
Годишен финансов отчет за 2015 г на ТИНА 610401, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Евлоги Георгиев 22 и представляващ: Латинка Пелкова Стефанова
 
ТИНА 610401;   Булстат/ЕИК: 175969815
Годишен финансов отчет за 2016 г на ТИНА 610401, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Евлоги Георгиев 22 и представляващ: Латинка Пелкова Стефанова
 
ТКК БУЛКЛЪСТ;   Булстат/ЕИК: 176197195
Годишен финансов отчет за 2015 г на ТКК БУЛКЛЪСТ, със седалище и адрес на управление: С РЕЗБАРЦИ ОБЛ КЪРДЖАЛИ, УЛ ДЕТЕЛИНА № 5 и представляващ: ТАСКО ИВАНОВ ИЛИЕВ
 
ТКК БУЛКЛЪСТ;   Булстат/ЕИК: 176197195
Годишен финансов отчет за 2016 г на ТКК БУЛКЛЪСТ, със седалище и адрес на управление: с.Резбарци, ул. ДЕТЕЛИНА №5 и представляващ: ТАСКО ИВАНОВ ИЛИЕВ
 
ТОНИСИМА ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148128911
Годишен финансов отчет за 2013 г на ТОНИСИМА ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна ул. Георги Живков 21, ет., ап.1 и представлява: Силвия Георгива
 
ТОНИСИМА ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148128911
Годишен финансов отчет за 2014 г на ТОНИСИМА ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна ул. Георги Живков 21, ет., ап.1 и представлява: Силвия Георгива
 
ТОНИСИМА ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148128911
Годишен финансов отчет за 2015 г на ТОНИСИМА ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна ул. Георги Живков 21, ет., ап.1 и представлява: Силвия Георгива
 
ТОНИСИМА ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148128911
Годишен финансов отчет за 2016 г на ТОНИСИМА ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна ул. Георги Бенковски 21, ет.1, ап.1 и представлява: Димитър Георгиев
 
ТП "АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО-МОНОЛИТ";   Булстат/ЕИК: 176394214
Годишен финансов отчет за 2017 г на ТП "АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО-МОНОЛИТ", със седалище и адрес на управление: м-ст ТРАКАТА, ул.ЧЕТВЪРТА, 14 СЪНИ ХОУМ РЕЗИДЕНС и представляващ: СЕРГЕЙ ЕВГЕНИЕВИЧ БЕЛУГИН
 
ТП "АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО-МОНОЛИТ";   Булстат/ЕИК: 176394214
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на ТП "АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО-МОНОЛИТ", със седалище и адрес на управление: м-ст ТРАКАТА, ул.ЧЕТВЪРТА, 14 СЪНИ ХОУМ РЕЗИДЕНС и представляващ: СЕРГЕЙ ЕВГЕНИЕВИЧ БЕЛУГИН
 
ТП "БРИЗ";   Булстат/ЕИК: 176610943
Годишен финансов отчет за 2015 г на ТП "БРИЗ", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Батова" 1, партер и представляващ Анна Едуардовна Синявская
 
ТП "БРИЗ";   Булстат/ЕИК: 176610943
Годишен финансов отчет за 2016 г на ТП "БРИЗ", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Батова" 1, партер и представляващ Анна Едуардовна Синявская
 
ТП "ГРУТЕК";   Булстат/ЕИК: 177292625
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на ТП "ГРУТЕК", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, к.к.Св. Константин и Елена, к.с "Есенция" 3, ап.76 и представляващ: Виталий Грицишин
 
ТП "ГРУТЕК";   Булстат/ЕИК: 177292625
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2019 г на ТП "ГРУТЕК", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, к.к.Св. Константин и Елена, к.с "Есенция" 3, ап.76 и представляващ: Виталий Грициши
 
ТП "КРОНОС";   Булстат/ЕИК: 177098410
Годишен финансов отчет за 2016 г на ТП "КРОНОС", със седалище и адрес на управление: с.Калиманци, общ.Суворово, обл.Варненска, представляващ и съставител на отчета: Ирина Ивановна Мишева
 
ТП "КРОНОС";   Булстат/ЕИК: 177098410
Годишен финансов отчет за 2017 г на ТП "КРОНОС", със седалище и адрес на управление: с.Калиманци, общ.Суворово, обл.Варненска, представляващ : Ирина Ивановна Мишева
 
ТП "КРОНОС";   Булстат/ЕИК: 177098410
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на ТП "КРОНОС"", със седалище и адрес на управление: с.Калиманци, общ.Суворово, обл.Варненска, представляващ: Ирина Ивановна Мишева
 
ТП "КРОНОС";   Булстат/ЕИК: 177098410
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2019 г на ТП "КРОНОС"", със седалище и адрес на управление: с.Калиманци, общ.Суворово, обл.Варненска, представляващ: Ирина Ивановна Мишева
 
ТП "М. АТАНЕСЯН";   Булстат/ЕИК: 175787232
Годишен финансов отчет за 2015 г на ТП "М. АТАНЕСЯН", със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Свети Никола, УПИ X-2898, вх. 2, ет. 2, ап. 11, представляващ: Заруи Атанесян и съставител на отчета: Александра Янакиева
 
ТП "М. АТАНЕСЯН";   Булстат/ЕИК: 175787232
Годишен финансов отчет за 2016 г на ТП "М. АТАНЕСЯН", със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Свети Никола, УПИ X-2898, вх. 2, ет. 2, ап. 11, представляващ: Заруи Атанесян и съставител на отчета: Александра Янакиева
 
ТП "М. АТАНЕСЯН";   Булстат/ЕИК: 175787232
Годишен финансов отчет за 2017 г на ТП "М. АТАНЕСЯН", със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Свети Никола, УПИ X-2898, вх. 2, ет. 2, ап. 11, представляващ: Заруи Атанесян и съставител на отчета: Александра Янакиева
 
ТП "М. АТАНЕСЯН";   Булстат/ЕИК: 175787232
Годишен финансов отчет за 2019 г на ТП "М. АТАНЕСЯН", със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Свети Никола, УПИ X-2898, вх. 2, ет. 2, ап. 11, представляващ: Заруи Атанесян и съставител на отчета: Александра Янакиева
 
ТП "МЕДИТОН - СЕРВИС";   Булстат/ЕИК: 176749156
Годишен финансов отчет за 2016 г на ТП "МЕДИТОН - СЕРВИС", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул."Осми приморски полк" 108, представляващ и съставител на отчета: Александър Чернишев
 
ТП "МЕДИТОН - СЕРВИС";   Булстат/ЕИК: 176749156
Годишен финансов отчет за 2017 г на ТП "МЕДИТОН - СЕРВИС", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул."Осми приморски полк" 108, представляващ и съставител на отчета: Александър Чернишев
 
ТП "МЕДИТОН - СЕРВИС";   Булстат/ЕИК: 176749156
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на ТП "МЕДИТОН - СЕРВИС", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул."Осми приморски полк" 108, представляващ и съставител на отчета: Александър Чернишев
 
ТП "МЕДИТОН - СЕРВИС";   Булстат/ЕИК: 176749156
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2019 г на ТП "МЕДИТОН - СЕРВИС", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул."Осми приморски полк" 108, представляващ и съставител на отчета: Александър Чернишев
 
ТП "МЛМ ГРАДНЯ 2014" ООД Лесковац;   Булстат/ЕИК: 177066373
Годишен финансов отчет за 2016 г на ТП "МЛМ ГРАДНЯ 2014" ООД Лесковац, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. ВИТОША №1А, представляващ: ЗОРАН СТЕВАНОВИЧ и съставител на отчета: София Динева
 
ТП "ПЕТРОВСКИЙ ТРИКОТАЖ";   Булстат/ЕИК: 176928878
Годишен финансов отчет за 2016 г на ТП "ПЕТРОВСКИЙ ТРИКОТАЖ", със седалище и адрес на управление: кк ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ, в.к-с АРГИШ ПАРТЕЗ, бл.Е, ап.635, представляващ и съставител на отчета: АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ПАВЛОВА
 
ТП "РЕВОЛЮШЪН";   Булстат/ЕИК: 176623428
Годишен финансов отчет за 2016 г на ТП "РЕВОЛЮШЪН", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул."Осми приморски полк" 108, представляващ и съставител на отчета: Кирилл Александрович Григорев
 
Териториална организация на Научно-технически съюзи - Перник" /ТО на НТС - Перник;   Булстат/ЕИК: 000388574
Годишен финансов отчет за 2018 г на Териториална организация на Научно-технически съюзи - Перник" /ТО на НТС - Перник/, със седалище и адрес на управление: гр. Перник 2300, пл. "Кракра Пернишки"1, представляващ: Людмил Тасков и съставител на отчета: Стефана Николова
 
Териториална организация на Научно-технически съюзи - Перник" /ТО на НТС - Перник/;   Булстат/ЕИК: 000388574
Годишен финансов отчет за 2011 г на Териториална организация на Научно-технически съюзи - Перник" /ТО на НТС - Перник/, със седалище и адрес на управление: гр. Перник 2300, пл. "Кракра Пернишки"1, представляващ: Людмил Тасков и съставител на отчета: Стефана Николова
 
Териториална организация на Научно-технически съюзи - Перник" /ТО на НТС - Перник/;   Булстат/ЕИК: 000388574
Годишен финансов отчет за 2012 г на Териториална организация на Научно-технически съюзи - Перник" /ТО на НТС - Перник/, със седалище и адрес на управление: гр. Перник 2300, пл. "Кракра Пернишки"1, представляващ: Людмил Тасков и съставител на отчета: Стефана Николова
 
Териториална организация на Научно-технически съюзи - Перник" /ТО на НТС - Перник/;   Булстат/ЕИК: 000388574
Годишен финансов отчет за 2013 г на Териториална организация на Научно-технически съюзи - Перник" /ТО на НТС - Перник/, със седалище и адрес на управление: гр. Перник 2300, пл. "Кракра Пернишки"1, представляващ: Людмил Тасков и съставител на отчета: Стефана Николова
 
Териториална организация на Научно-технически съюзи - Перник" /ТО на НТС - Перник/;   Булстат/ЕИК: 000388574
Годишен финансов отчет за 2014 г на Териториална организация на Научно-технически съюзи - Перник" /ТО на НТС - Перник/, със седалище и адрес на управление: гр. Перник 2300, пл. "Кракра Пернишки"1, представляващ: Людмил Тасков и съставител на отчета: Стефана Николова
 
Териториална организация на Научно-технически съюзи - Перник" /ТО на НТС - Перник/;   Булстат/ЕИК: 000388574
Годишен финансов отчет за 2015 г на Териториална организация на Научно-технически съюзи - Перник" /ТО на НТС - Перник/, със седалище и адрес на управление: гр. Перник 2300, пл. "Кракра Пернишки"1, представляващ: Людмил Тасков и съставител на отчета: Стефана Николова
 
Териториална организация на Научно-технически съюзи - Перник" /ТО на НТС - Перник/;   Булстат/ЕИК: 000388574
Годишен финансов отчет за 2016 г на Териториална организация на Научно-технически съюзи - Перник" /ТО на НТС - Перник/, със седалище и адрес на управление: гр. Перник 2300, пл. "Кракра Пернишки"1, представляващ: Людмил Тасков и съставител на отчета: Стефана Николова
 
Териториална организация на Научно-технически съюзи - Перник" /ТО на НТС - Перник/;   Булстат/ЕИК: 000388574
Годишен финансов отчет за 2017 г на Териториална организация на Научно-технически съюзи - Перник" /ТО на НТС - Перник/, със седалище и адрес на управление: гр. Перник 2300, пл. "Кракра Пернишки"1, представляващ: Людмил Тасков и съставител на отчета: Стефана Николова
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в сайта ни за автоматично публикуване /публикувани директно на сайта/! 
Начална страница
Страница: 21 / 23
|<  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>  >|