ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

СДРУЖЕНИЕ "ФОНДАЦИЯ В ПАМЕТ НА ВАРНЕНСКИ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ Д-Р КИРИЛ";   Булстат/ЕИК: 176614379
Годишен финансов отчет за 2016 г на СДРУЖЕНИЕ "ФОНДАЦИЯ В ПАМЕТ НА ВАРНЕНСКИ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ Д-Р КИРИЛ", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, р-н Младост, ул. ФАНТАЗИЯ №40 и представляващ: ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ
 
СДРУЖЕНИЕ НА ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО БУСМАНЦИ;   Булстат/ЕИК: 177171303
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на СДРУЖЕНИЕ НА ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО БУСМАНЦИ, със седалище и адрес на управление: с.Бусманци, ул."Просвета" 2 и представляващ: Людмила Лозанова
 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ОБЩИНСКО СДРУЖЕНИЕ ЛОЗЕНЕЦ";   Булстат/ЕИК: 131109657
Годишен финансов отчет за 2015 г на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ОБЩИНСКО СДРУЖЕНИЕ ЛОЗЕНЕЦ", със седалище и адрес на управление: гр.София, УЛ.ГЕО МИЛЕВ 45,БЛ.18, ЕТ 7 , АП 25 и представляващ: К.КОЦЕВ
 
СИНЕРДЖИ 2003 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 123657322
Годишен финансов отчет за 2015 г на СИНЕРДЖИ 2003 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул."Отец Паисий" 120 А, представляващ: Мирослав Венев Вановски и съставител на отчета: Бориска Борисова
 
СЛАДЪК СЪН ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176206438
Годишен финансов отчет за 2013 г на СЛАДЪК СЪН ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк. Вл. Варненчик бл. 227, вх.2, ет.1, ап.37 и представляващ: Йонка Рачева Илиева
 
СЛАДЪК СЪН ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176206438
Годишен финансов отчет за 2014 г на СЛАДЪК СЪН ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк. Вл. Варненчик бл. 227, вх.2, ет.1, ап.37 и представляващ: Йонка Рачева Илиева
 
СЛАДЪК СЪН ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176206438
Годишен финансов отчет за 2015 г на СЛАДЪК СЪН ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк. Вл. Варненчик бл. 227, вх.2, ет.1, ап.37 и представляващ: Йонка Рачева Илиева
 
СНЦ "Българско Пептидно Дружество";   Булстат/ЕИК: 130069900
Годишен финансов отчет за 2015 г на СНЦ "Българско Пептидно Дружество", със седалище и адрес на управление: гр. София, Химикотехнологичен и Металургичен Университет, бул. Климент Охридски 8, катедра Органична химия, представляващ: Емилия Димитрова Найденова и съставител на отчета: Божидар Иванов Деков
 
СНЦ "Българско Пептидно Дружество";   Булстат/ЕИК: 130069900
Годишен финансов отчет за 2016 г на СНЦ "Българско Пептидно Дружество", със седалище и адрес на управление: гр. София, Химикотехнологичен и Металургичен Университет, бул. Климент Охридски 8, катедра Органична химия, представляващ: Емилия Димитрова Найденова и съставител на отчета: Божидар Иванов Деков
 
СНЦ "Българско Пептидно Дружество";   Булстат/ЕИК: 130069900
Годишен финансов отчет за 2017 г на СНЦ "Българско Пептидно Дружество", със седалище и адрес на управление: гр. София, Химикотехнологичен и Металургичен Университет, бул. Климент Охридски 8, катедра Органична химия, представляващ: Емилия Димитрова Найденова и съставител на отчета: Божидар Иванов Деков
 
СНЦ "Сентрал парк 2012";   Булстат/ЕИК: 176419443
Годишен финансов отчет за 2015 г на СНЦ "Сентрал парк 2012", със седалище и адрес на управление: с. Нови хан, община Елин Пелин, София област, местност Милковица, бл. 8, ет.1, ап. 5, представляващ: Данчо Любенов Даналев и съставител на отчета: Божидар Иванов Деков
 
СНЦ "Сентрал парк 2012";   Булстат/ЕИК: 176419443
Годишен финансов отчет за 2016 г на СНЦ "Сентрал парк 2012", със седалище и адрес на управление: с. Нови хан, община Елин Пелин, София област, местност Милковица, бл. 8, ет.1, ап. 5, представляващ: Данчо Любенов Даналев и съставител на отчета: Божидар Иванов Деков
 
СНЦ "Сентрал парк 2012";   Булстат/ЕИК: 176419443
Годишен финансов отчет за 2017 г на СНЦ "Сентрал парк 2012", със седалище и адрес на управление: с. Нови хан, община Елин Пелин, София област, местност Милковица, бл. 8, ет.1, ап. 5, представляващ: Данчо Любенов Даналев и съставител на отчета: Божидар Иванов Деков
 
Сдружение "СЦЕНА, МУЗИКА";   Булстат/ЕИК: 176563995
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение "СЦЕНА, МУЗИКА", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Златен рог" 22, ет.10, офис 26 и преставляващ: Ивиян Симеонов
 
Сдружение "Свободно Европейско общество";   Булстат/ЕИК: 120057935
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение "Свободно Европейско общество", със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. Кокиче № 5, вх. В, ет. 1, ап. 27 и представляващ: Росица Костадинова Келбечева
 
Сдружение "Софийски камерен хор ВАСИЛ АРНАУДОВ";   Булстат/ЕИК: 831077312
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение "Софийски камерен хор ВАСИЛ АРНАУДОВ", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Граф Игнатиев" № 11, представляващ Росица Димитрова Казакова и съставител на отчета Невенка Иванова Михайлова
 
Сдружение "Софийски камерен хор ВАСИЛ АРНАУДОВ";   Булстат/ЕИК: 831077312
Годишен финансов отчет за 2016 г на Сдружение "Софийски камерен хор ВАСИЛ АРНАУДОВ", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Граф Игнатиев" № 11, представляващ Росица Димитрова Казакова и съставител на отчета ЕТ АртАкаунт- Невенка Михайлова
 
Сдружение "Спортен клуб Красота и сила";   Булстат/ЕИК: 131222288
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение "Спортен клуб Красота и сила", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Красива гледка 27, къща 17 и представляващ: Момчил Николов Милев
 
Сдружение "Спортен клуб Красота и сила";   Булстат/ЕИК: 131222288
Годишен финансов отчет за 2016 г на Сдружение "Спортен клуб Красота и сила", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Евроги Георгиев, 83 и представляващ: Момчил Николов Милев
 
Сдружение "Съвет на пенсионерите- содовици";   Булстат/ЕИК: 176087560
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение "Съвет на пенсионерите- содовици", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Бачо Киро" 8 и представляващ: Кирил Пенев Калов
 
Сдружение "Съвет на пенсионерите- содовици";   Булстат/ЕИК: 176087560
Годишен финансов отчет за 2016 г на Сдружение "Съвет на пенсионерите- содовици", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Бачо Киро" 8 и представляващ: Кирил Пенев Калов
 
Сдружение "Съвет на пенсионерите- содовици";   Булстат/ЕИК: 176087560
Годишен финансов отчет за 2017 г на Сдружение "Съвет на пенсионерите- содовици", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Бачо Киро" 8 и представляващ: Кирил Пенев Калов
 
Сдружение "Съвет на пенсионерите- содовици";   Булстат/ЕИК: 176087560
Годишен финансов отчет за 2018 г на Сдружение "Съвет на пенсионерите- содовици", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Бачо Киро" 8 и представляващ: Кирил Пенев Калов
 
Сдружение "Християнска църква СИОН";   Булстат/ЕИК: 103568436
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение "Християнска църква СИОН", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, м."Траката", ул."8-ма", № 11, представляващ Любомир Милков Шиваров и съставител на отчетите Радка Атанасова Стойкова
 
Сдружение "Християнска църква СИОН";   Булстат/ЕИК: 103568436
Годишен финансов отчет за 2016 г на Сдружение "Християнска църква СИОН", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, м."Траката", ул."8-ма", № 11, представляващ Любомир Милков Шиваров и съставител на отчетите Радка Атанасова Стойкова
 
Сдружение "Християнска църква СИОН";   Булстат/ЕИК: 103568436
Годишен финансов отчет за 2018 г на Сдружение "Християнска църква СИОН", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, м."Траката", ул."8-ма", № 11, представляващ Любомир Милков Шиваров и съставител на отчетите Радка Атанасова Стойкова
 
Сдружение "Християнска църква Сион" Аспарухово;   Булстат/ЕИК: 103776615
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение "Християнска църква Сион" Аспарухово, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ропотамо" 6 и представляващ: Фахри Тахиров
 
Сдружение "Християнска църква Сион" Аспарухово;   Булстат/ЕИК: 103776615
Годишен финансов отчет за 2016 г на Сдружение "Християнска църква Сион" Аспарухово, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ропотамо" 6 и представляващ: Фахри Тахиров
 
Сдружение "Християнска църква Сион" Аспарухово";   Булстат/ЕИК: 103776615
Годишен финансов отчет за 2018 г на Сдружение "Християнска църква Сион" Аспарухово, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ропотамо" 6 и представляващ: Фахри Тахиров
 
Сдружение "Център за политически диалог- Петър Стоянов";   Булстат/ЕИК: 130946630
Годишен финансов отчет за 2013 г на Сдружение "Център за политически диалог- Петър Стоянов", със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Васил Левски" № 54, представляващ: Диана Боримечкова и съставител на отчета: Станислав Горановски
 
Сдружение "Център за политически диалог- Петър Стоянов";   Булстат/ЕИК: 130946630
Годишен финансов отчет за 2014 г на Сдружение "Център за политически диалог- Петър Стоянов", със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Васил Левски" № 54, представляващ: Диана Боримечкова и съставител на отчета: Станислав Горановски
 
Сдружение "Център за политически диалог- Петър Стоянов";   Булстат/ЕИК: 130946630
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение "Център за политически диалог- Петър Стоянов", със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Васил Левски" № 54, представляващ: Диана Боримечкова и съставител на отчета: Станислав Горановски
 
Сдружение "Център за политически диалог- Петър Стоянов";   Булстат/ЕИК: 130946630
Годишен финансов отчет за 2016 г на Сдружение "Център за политически диалог- Петър Стоянов", със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Васил Левски" № 54, представляващ: Диана Боримечкова и съставител на отчета: Станислав Горановски
 
Сдружение "Център за политически диалог- Петър Стоянов";   Булстат/ЕИК: 130946630
Годишен финансов отчет за 2017 г на Сдружение "Център за политически диалог- Петър Стоянов", със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Васил Левски" № 54, представляващ: Диана Боримечкова и съставител на отчета: Станислав Горановски
 
Сдружение "Център за политически диалог- Петър Стоянов";   Булстат/ЕИК: 130946630
Годишен финансов отчет за 2018 г на Сдружение "Център за политически диалог- Петър Стоянов", със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Васил Левски" № 54, представляващ: Диана Боримечкова и съставител на отчета: Станислав Горановски
 
Сдружение РТ Респект;   Булстат/ЕИК: 176323007
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение РТ Респект, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, бл.477, вх.1, ап.72, преставляващ: Иво Кисяков и съставител на ГФО - Кети Ангелова
 
Сдружение Център за регионално развитие Рома;   Булстат/ЕИК: 109612277
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение Център за регионално развитие Рома, със седалище и адрес на управление: гр.Кюстендил, ул."Стрелча" 3 и представляващ: Сашо Боянов Кръстев
 
Сдружение за екологично бъдеще на децата и жетелите на град Мартен;   Булстат/ЕИК: 176903120
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение за екологично бъдеще на децата и жетелите на град Мартен, със седалище и адрес на управление: гр.Мартен, улица св.св. “ Кирил и Методий “ 64 и представляващ: Недялко Любенов Попов
 
Сдружение за култура Монтана България;   Булстат/ЕИК: 176420876
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение за култура Монтана България, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, представляващ: Анри Милчев Михайлов
 
Сдружение за култура Монтана България;   Булстат/ЕИК: 176420876
Годишен финансов отчет за 2017 г на Сдружение за култура Монтана България, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, представляващ: Анри Милчев Михайлов
 
Сдружение за по-добър живот в България;   Булстат/ЕИК: 131244498
Годишен финансов отчет на Сдружение за по-добър живот в България, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Златорог" 22, ет.10, офис 26 и представляващ: Тончо Тончев
 
Сдружение на общопрактикуващите лекари Русе;   Булстат/ЕИК: 117695625
Годишен финансов отчет за 2016 г на Сдружение на общопрактикуващите лекари Русе, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул. "Независимост" № 2, представляващ: Орлин Кожухаров и съставител на отчета: Ингрет Любенова
 
Сдружение на собствениците Русе;   Булстат/ЕИК: 176569247
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение на собствениците Русе, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, бул."Цар Освободител" 123Б, представляващ: ДРАГОМИР АНГЕЛОВ и съставител на отчета: СТЕЛА КОЧЕВА
 
Сдружение с нестопанска дейност в частна полза "ЖЕНИ ОТ РЕГИОНА НА ДУНАВ";   Булстат/ЕИК: 175558696
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение с нестопанска дейност в частна полза "ЖЕНИ ОТ РЕГИОНА НА ДУНАВ", със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. Добруджа 1, ет.6, оф. 2 и представляващ: Николета Тодорова Радева
 
Сдружение с нестопанска дейност в частна полза "ЖЕНИ ОТ РЕГИОНА НА ДУНАВ";   Булстат/ЕИК: 17555869
Годишен финансов отчет за 2016 г на Сдружение с нестопанска дейност в частна полза "ЖЕНИ ОТ РЕГИОНА НА ДУНАВ", със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. Добруджа 1, ет.6, оф. 2 и представляващ: Николета Тодорова Радева
 
Сдружение с нестопанска дейност в частна полза "ЖЕНИ ОТ РЕГИОНА НА ДУНАВ";   Булстат/ЕИК: 17555869
Годишен финансов отчет за 2017 г на Сдружение с нестопанска дейност в частна полза "ЖЕНИ ОТ РЕГИОНА НА ДУНАВ", със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. Добруджа 1, ет.6, оф. 2 и представляващ: Николета Тодорова Радева
 
Сдружение с нестопанска дейност в частна полза "ЖЕНИ ОТ РЕГИОНА НА ДУНАВ";   Булстат/ЕИК: 17555869
Годишен финансов отчет за 2018 г на Сдружение с нестопанска дейност в частна полза "ЖЕНИ ОТ РЕГИОНА НА ДУНАВ", със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. Добруджа 1, ет.6, оф. 2 и представляващ: Николета Тодорова Радева
 
Сдружение с нестопанска цел "Български спортен и хоби риболов" /БСХР/;   Булстат/ЕИК: 176051525
Годишен финансов отчет за 2016 г на Сдружение с нестопанска цел "Български спортен и хоби риболов" /БСХР/, със седалище и адрес на управление: гр. София ж.к. "Люлин" бл.262 , магазин №5 и представляващ: Стойчо Иванов Стайков.
 
Сдружение с нестопанска цел "Български спортен и хоби риболов" /БСХР/;   Булстат/ЕИК: 176051525
Годишен финансов отчет за 2017 г на Сдружение с нестопанска цел "Български спортен и хоби риболов" /БСХР/, със седалище и адрес на управление: гр. София ж.к. "Люлин" бл.262 , магазин №5 и представляващ: Стойчо Иванов Стайков.
 
Сдружение с нестопанска цел за частна полза "Творчество и хармония";   Булстат/ЕИК: 131273521
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение с нестопанска цел за частна полза "Творчество и хармония", със седалище и адрес на управление: гр.София, п.к. 1700, ж.к."Студентски град", бл.58, вх. А, ет. 7, ап. 711 и представляващ: Пламена Венцеславова Златева
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в сайта ни за автоматично публикуване /публикувани директно на сайта/! 
Начална страница
Страница: 20 / 23
|<  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>  >|