ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

"БОНИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103939279
Годишен финансов отчет за 2015 г на "БОНИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, сп."Марек", ул.17, № 17, представляващ Христо Бонев и съставител на отчета М. Иванова
 
"БОНИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103939279
Годишен финансов отчет за 2016 г на "БОНИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, сп."Марек", ул.17, № 17, представляващ Христо Бонев и съставител на отчета М. Иванова
 
"БОРИНЕЛИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103915794
Годишен финансов отчет за 2013 г на на "БОРИНЕЛИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Силистра" бл.1, ет.10, ап.49, управител: Боряна Георгиева Желязкова, съставител на отчетите Боряна Георгиева Желязкова
 
"Булгард" ООД;   Булстат/ЕИК: 112593082
Годишен финансов отчет за 2015 г на "Булгард" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, ул.Винчо Горанов, №6 и представляващ: Костадин Тортев
 
"В.В. ФЕШЪН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103952272
Годишен финансов отчет за 2015 на "В.В. ФЕШЪН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Т. Търновски" 15 А, представляващ Димитричка Костадинова Стоянова и съставител на отчетите М. Кулев
 
"В.В. ФЕШЪН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103952272
Годишен финансов отчет за 2016 на "В.В. ФЕШЪН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Т. Търновски" 15 А, представляващ Димитричка Костадинова Стоянова и съставител на отчетите М. Кулев
 
"ВЕГА М" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103656904
Годишен финансов отчет за 2017 г на "ВЕГА М" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ул. СИЛИСТРА, бл.4, вх.А, ет.4, ап.10 и представляващ: АГАГ АБДО КАСЕМ-ИСМАЕЛ
 
"ВЕДА РЕЛАКС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177063893
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ВЕДА РЕЛАКС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Найден Геров" 29, представляващ: Даринка Алексиева Кирякова и съставител на отчета: Кремена Савинова Савова
 
"ВЕРОНА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103809008
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ВЕРОНА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул."Чаталджа" бл.3а, ап.7, управител Тодор Кръстев
 
"ВИДЕНС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176631604
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ВИДЕНС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Морски звуци" 4, представляващ: Десислава Транакиева
 
"ВИДОВА И НИКОЛОВА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175765353
Годишен финансов отчет за 2017 г на "ВИДОВА И НИКОЛОВА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. ПРОФЕСОР ДЕРЖАВИН №5, вх.Б, ет.2, ап.4 и представляващ и съставител на отчета: Петранка Видова
 
"ВИЛАДЕЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148028448
Годишен финансов отчет за 2015 г "ВИЛАДЕЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул."Цар Борис ІІІ" 70, представляващ Вилияна Атанасова и съставител Данка Илиева
 
"ВИЛАДЕЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148028448
Годишен финансов отчет за 2016 г "ВИЛАДЕЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул."Цар Борис ІІІ" 70, представляващ Вилияна Атанасова и съставител Данка Илиева
 
"ВИП" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176503051
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ВИП" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Бачо Киро 48, ет. 1, представляващ: Владимир Владимиров и съставител на отчета: Юлия Георгиева
 
"ВИП" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176503051
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ВИП" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Бачо Киро 48, ет. 1, представляващ: Владимир Владимиров и съставител на отчета: Юлия Георгиева
 
"ВИП" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176503051
Годишен финансов отчет за 2017 г на "ВИП" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Бачо Киро 48, ет. 1, представляващ: Владимир Владимиров и съставител на отчета: Юлия Георгиева
 
"ВИТА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103784730
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ВИТА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ч.връх" 54, представляващ Николай Иванов Ангелов и съставител на отчетите Анжела Енева
 
"ВИТА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103784730
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ВИТА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ч.връх" 54, представляващ Ася Вескова Ангелова и съставител на отчетите Анжела Енева
 
"ВИТО КАР" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103685507
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ВИТО КАР" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. Чайка бл. 34, вх. А, ап. 17, представляващ: Стилиян Ганчев Ганев и съставител на отчета: Тери – 2006 ООД
 
"ВИТО КАР" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103685507
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ВИТО КАР" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. Чайка бл. 34, вх. А, ап. 17, представляващ: Стилиян Ганчев Ганев и съставител на отчета: Румен Лилов/РИЛ-2002 ООД/
 
"ВИТО КАР" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103685507
Годишен финансов отчет за 2017 г на "ВИТО КАР" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. Чайка бл. 34, вх. А, ап. 17, представляващ: Стилиян Ганчев Ганев и съставител на отчета: Румен Лилов/РИЛ-2002 ООД/
 
"ВИТО КАР" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103685507
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на "ВИТО КАР" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. Чайка бл. 34, вх. А, ап. 17, представляващ: Стилиян Ганчев Ганев
 
"ВМ- ВОДОЛЕЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103765024
Отчети за 2015 г на "ВМ- ВОДОЛЕЙ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Кичево" 10, представляващ Вичко Михалев Михалев и съставител на отчетите Фотинка Докова
 
"ВМ- ВОДОЛЕЙ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103765024
Отчети за 2016 г на "ВМ- ВОДОЛЕЙ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Кичево" 10, представляващ Вичко Михалев Михалев и съставител на отчетите Фотинка Докова
 
"ВМЛ Консулт-Ниена" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175992995
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ВМЛ Консулт-Ниена" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Костинброд, община-Костинброд, Обаст-София област, представляващ: Владимир Лаков Петков и съставител на отчета: Ана Димитрова Бакалова / Управител на Счетоводна къща Ани Бакалова ООД/
 
"Г и Н" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148082638
Годишен финансов отчет за 2015 г на "Г и Н" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Неофит Бозвели" 13 и представляващ: Колю Колев
 
"ГАЛИНЕЛ 15" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176880554
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ГАЛИНЕЛ 15" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Сава Радулов" 2, ет.4 и представляващ: Галина Петров Златева
 
"ГАЛИНЕЛ 15" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176880554
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ГАЛИНЕЛ 15" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Сава Радулов" 2, ет.4, представляващ: Галина Петров Златева и съставител на отчета: Кремена Савинова Савова
 
"ГБС-ТРАНСГАЗ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176453374
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ГБС-ТРАНСГАЗ" ДЗЗД с Ид. номер по ДДС BG 176453374, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Дамяница 3-5, представляващ: Х.Парашкевов и съставител на отчета: П.Бързашка
 
"ГБС-ТРАНСГАЗ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176453374
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ГБС-ТРАНСГАЗ" ДЗЗД с Ид. номер по ДДС BG 176453374, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Дамяница 3-5, представляващ: Х.Парашкевов и съставител на отчета: П.Бързашка
 
"ГБС-ТРАНСГАЗ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176453374
Годишен финансов отчет за 2017 г на "ГБС-ТРАНСГАЗ" ДЗЗД с Ид. номер по ДДС BG 176453374, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Дамяница 3-5, представляващ: Х.Парашкевов и съставител на отчета: П.Бързашка
 
"ГБС-ТРАНСГАЗ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176453374
Годишен финансов отчет за 2018 г на "ГБС-ТРАНСГАЗ" ДЗЗД с Ид. номер по ДДС BG 176453374, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Дамяница 3-5, представляващ: Х.Парашкевов и съставител на отчета: П.Бързашка
 
"ГЕРБЕРА" ООД;   Булстат/ЕИК: 201204043
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ГЕРБЕРА" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, Освобождение No 83 и представляващ: Георги Крумов Чалъмов
 
"ГПСОВ ТУТРАКАН 2019" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177346336
Годишен финансов отчет за 2019 г на "ГПСОВ ТУТРАКАН 2019" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, ул. "Дамяница" 3-5, представляващ Мая Пенчева и съставител на отчета Анна Начева
 
"ГРОТ 3" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103579532
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2017 г на "ГРОТ 3" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ул."Д.р Железкова" 10, ап.33 и представляващ: Красимир Стоянов Григоров
 
"Д и Т 2012" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176410323
Годишен финансов отчет за 2012 г на "Д и Т 2012" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Свобода, 37, ет.4, ап.7 и представляващ: Димитричка Григорова
 
"Д и Т 2012" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176410323
Годишен финансов отчет за 2013 г на "Д и Т 2012" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Свобода, 37, ет.4, ап.7 и представляващ: Димитричка Григорова
 
"Д и Т 2012" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176410323
Годишен финансов отчет за 2014 г на "Д и Т 2012" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Свобода, 37, ет.4, ап.7 и представляващ: Димитричка Григорова
 
"Д и Т 2012" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176410323
Годишен финансов отчет за 2015 г на "Д и Т 2012" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Свобода, 37, ет.4, ап.7 и представляващ: Димитричка Григорова
 
"ДАМКО" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103955454
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ДАМКО" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Л. Каравелов" 10, ет. 3, ап. 6, управител Стоян Йорданов Стоянов и съставител на отчетите Златина Петрова Георгиева
 
"ДАМКО" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103955454
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ДАМКО" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Л. Каравелов" 10, ет. 3, ап. 6, управител Стоян Йорданов Стоянов и съставител на отчетите Златина Петрова Георгиева
 
"ДЕВНЯ ТРЕЙД - ПЪТСТРОЙ ВАРНА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176398433
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ДЕВНЯ ТРЕЙД - ПЪТСТРОЙ ВАРНА" ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, УЛ.АКАД.АНДРЕЙ САХАРОВ № 1, ЕТ. 5, представляващ и съставител на отчета: Атанас Тодоров Дерменджиев
 
"ДЕВНЯ ТРЕЙД - ПЪТСТРОЙ ВАРНА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176398433
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ДЕВНЯ ТРЕЙД - ПЪТСТРОЙ ВАРНА" ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, УЛ.АКАД.АНДРЕЙ САХАРОВ № 1, ЕТ. 5, представляващ и съставител на отчета: Атанас Тодоров Дерменджиев
 
"ДЕНИ ЕНД ЕВ И СО" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103828161
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ДЕНИ ЕНД ЕВ И СО" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Перник" 4 и представляващ: Катя Златева
 
"ДЖЕЙ КОНСУЛТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177285328
Годишен финансов отчет за 2018 г на "ДЖЕЙ КОНСУЛТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. ДЕБЕЛТ №14, вх.Б, ет.3, ап.7 и представляващ: ЦЕНКО НИКОЛАЕВ ЖИКОВ
 
"ДЖОРДЖИЯ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176852067
Годишен финансов отчет за 2015 г на "ДЖОРДЖИЯ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.Средец 27 и представляващ: Гергана Тодорова
 
"ДЖОРДЖИЯ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176852067
Годишен финансов отчет за 2016 г на "ДЖОРДЖИЯ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.Средец 27 и представляващ: Гергана Тодорова
 
"ДЖОРДЖИЯ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176852067
Годишен финансов отчет за 2018 г на "ДЖОРДЖИЯ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.Средец 27 и представляващ: Гергана Тодорова
 
"ДИ И АН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148070632
Годишен финансов отчет за 2019 г на "ДИ И АН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Евлоги Георгиев" 20 А, вх.А, ап.6, представляващи Ангел Цветков Ангелов и Димитричка Павлова Ангелова
 
"ДИ И АН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148070632
Отчети за 2016 г на "ДИ И АН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Евлоги Георгиев" 20 А, вх.А, ап.6, представляващи Ангел Цветков Ангелов и Димитричка Павлова Ангелова и съставител на отчетите Димитричка Павлова Ангелова
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в сайта ни за автоматично публикуване /публикувани директно на сайта/! 
Начална страница
Страница: 2 / 23
|<  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>  >|