ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

ПЕРСЕЙ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103602924
Годишен финансов отчет за 2015 г на ПЕРСЕЙ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ул. Георги Купов 49 и представляващ: Ивелина Николова
 
ПЕРСИАН ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176784011
Годишен финансов отчет за 2015 г на ПЕРСИАН ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Търговище, ул.“Н.Богданов“2 и представляващ: Мариана Ангелинова Тошева
 
ПЕРФЕКТ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103789790
Годишен финансов отчет за 2016 г на ПЕРФЕКТ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, р-н Одесос, ул. ЖОЛИО КЮРИ №51, ет.2, ап.6 и представляващ: РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА
 
ПОЛИСТРОЙ КОНСУЛТ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177084955
Годишен финансов отчет за 2016 г на ПОЛИСТРОЙ КОНСУЛТ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Дебър" 58, ет.7, офис 8 и представляващ: Йордан Димов Йорданов
 
ПРИНЦЕС ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177023945
Годишен финансов отчет за 2016 г на ПРИНЦЕС ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. МОИС ЛЕВИ №28 и представляващ: АНЕТА МАНУКОВА ПАВЛОВА
 
ПРИС ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 109559223
Годишен финансов отчет за 2016 г на ПРИС ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Кюстендил, ул."Скобелев" 9, представляващ: Анелия Илиева Петрова и съставител на отчета: "Крестън БулМар Кюстендил" ООД
 
ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО- БУРГАС ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177218258
Годишен финансов отчет за 2017 г на ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО- БУРГАС ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ №50, ет.2 и представляващ: ПЕТЪР ХРИСТОВ ИЛИЕВ
 
ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО- БУРГАС ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177218258
Годишен финансов отчет за 2018 г на ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО- БУРГАС ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ №50, ет.2 и представляващ: ПЕТЪР ХРИСТОВ ИЛИЕВ
 
РИ "Обединена Божия Църква- Благовестие";   Булстат/ЕИК: 102081240
Годишен финансов отчет за 2015 г на РИ "Обединена Божия Църква- Благовестие", със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, представляващ Живко Тончев и съставител на отчетите Тодорка Стефанова
 
РИ "Обединена Божия Църква- Благовестие";   Булстат/ЕИК: 102081240
Годишен финансов отчет за 2016 г на РИ "Обединена Божия Църква- Благовестие", със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, представляващ Живко Тончев и съставител на отчетите Тодорка Стефанова
 
РИ "Обединена Божия Църква- Благовестие";   Булстат/ЕИК: 102081240
Годишен финансов отчет за 2017 г на РИ "Обединена Божия Църква- Благовестие", със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, представляващ Живко Тончев и съставител на отчетите Тодорка Стефанова
 
РИ "Обединена Божия Църква- Благовестие";   Булстат/ЕИК: 102081240
Годишен финансов отчет за 2018 г на РИ "Обединена Божия Църква- Благовестие", със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, представляващ Живко Тончев и съставител на отчетите Тодорка Стефанова
 
РК на БЛС Благоевград;   Булстат/ЕИК: 101558952
Годишен финансов отчет за 2015 г на РК на БЛС Благоевград, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, ул. Бр. Миладинови 21 и представляващ: Д-р Съби Хаджиев
 
РК на БЛС Благоевград;   Булстат/ЕИК: 101558952
Годишен финансов отчет за 2016 г на РК на БЛС Благоевград, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, ул. Бр. Миладинови 21 и представляващ: Д-р Съби Хаджиев
 
РК на БЛС Благоевград;   Булстат/ЕИК: 101558952
Годишен финансов отчет за 2017 г на РК на БЛС Благоевград, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, ул. Бр. Миладинови 21 и представляващ: Д-р Съби Хаджиев
 
РОНИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103878328
Годишен финансов отчет за 2016 г на РОНИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Донка Златева" 6, представляващ и съставител на отчета: Пенка Димитрова Христова
 
РУМИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103849771
Годишен финансов отчет за 2013 г на РУМИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ул. Арх. Петко Момилов 9, вх.2, ет.5 и представляващ: Донка Боянова Колева
 
РУМИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103849771
Годишен финансов отчет за 2014 г на РУМИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ул. Арх. Петко Момилов 9, вх.2, ет.5 и представляващ: Донка Боянова Колева
 
РУМИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103849771
Годишен финансов отчет за 2015 г на РУМИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ул. Арх. Петко Момилов 9, вх.2, ет.5 и представляващ: Донка Боянова Колева
 
РУМИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103849771
Годишен финансов отчет за 2016 г на РУМИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ул. Арх. Петко Момилов 9, вх.2, ет.5 и представляващ: Донка Боянова Колева
 
Регионалана Осигурителна каса Монтана;   Булстат/ЕИК: 111591317
Годишен финансов отчет за 2015 г на Регионалана Осигурителна каса Монтана, със седалище и адрес на управление: гр.Монтана, ул. ЕЛТЕПЕ №7 и представляващ: ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ГОРАНОВ
 
Регионалана Осигурителна каса Монтана;   Булстат/ЕИК: 111591317
Годишен финансов отчет за 2016 г на Регионалана Осигурителна каса Монтана, със седалище и адрес на управление: гр.Монтана, ул. ЕЛТЕПЕ №7 и представляващ: ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ГОРАНОВ
 
Регионалана Осигурителна каса Монтана;   Булстат/ЕИК: 111591317
Годишен финансов отчет за 2018 г на Регионалана Осигурителна каса Монтана, със седалище и адрес на управление: гр.Монтана, ул. ЕЛТЕПЕ №7 и представляващ: ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ГОРАНОВ
 
Рибарско дружество "Наслука";   Булстат/ЕИК: 107590768
Годишен финансов отчет за 2015 г на Рибарско дружество "Наслука", със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „ Св. Св. Кирил и Методий” № 11, представляващ Христо Пенков Христов
 
Рибарско дружество "Наслука";   Булстат/ЕИК: 107590768
Годишен финансов отчет за 2016 г на Рибарско дружество "Наслука", със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „ Св. Св. Кирил и Методий” № 11, представляващ Христо Пенков Христов
 
Рибарско дружество "Наслука";   Булстат/ЕИК: 107590768
Годишен финансов отчет за 2017 г на Рибарско дружество "Наслука", със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „ Св. Св. Кирил и Методий” № 11, представляващ Христо Пенков Христов
 
Родителско настоятелство при ОДЗ "Гьончо Белев";   Булстат/ЕИК: 176822405
Годишен финансов отчет за 20105 г на Родителско настоятелство при ОДЗ "Гьончо Белев", със седалище и адрес на управление: гр.Ихтиман, ул. "Елин Пелин" №11 и представляващ: Ралица Венцеславова Иванова
 
Родителско настоятелство при ОДЗ "Гьончо Белев";   Булстат/ЕИК: 176822405
Годишен финансов отчет за 2016 г на Родителско настоятелство при ОДЗ "Гьончо Белев", със седалище и адрес на управление: гр.Ихтиман, ул. "Елин Пелин" №11 и представляващ и съставител на отчета: Ралица Венцеславова Иванова
 
Родителско настоятелство при ОДЗ "Гьончо Белев";   Булстат/ЕИК: 176822405
Годишен финансов отчет за 2017 г на Родителско настоятелство при ОДЗ "Гьончо Белев", със седалище и адрес на управление: гр.Ихтиман, ул. "Елин Пелин" №11 и представляващ и съставител на отчета: Ралица Венцеславова Иванова
 
СВЕТЛИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 109514406
Годишен финансов отчет за 2016 г на СВЕТЛИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Кюстендил, Гаров площад, представляващ: Анелия Илиева Петрова и съставител на отчета: "Крестън БулМар Кюстендил" ООД
 
СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА РОДОПСКИТЕ ОБЩИНИ";   Булстат/ЕИК: 120015644
Годишен финансов отчет за 2018 г на СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА РОДОПСКИТЕ ОБЩИНИ", със седалище и адрес на управление: гр.Смолян, бул. БЪЛГАРИЯ №14, ет.4, ап.413 и представляващ: НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
 
СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРО-КАЗАХСТАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА";   Булстат/ЕИК: 176818951
Годишен финансов отчет за 2015 г на СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРО-КАЗАХСТАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА", със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.СИМЕНОВСКО ШОСЕ № 34А и представляващ: АНДРИЯНА ПЕТКОВА ТАТАРОВА-ДАМЯНОВА
 
СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРО-КАЗАХСТАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА";   Булстат/ЕИК: 176818951
Годишен финансов отчет за 2016 г на СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРО-КАЗАХСТАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА", със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.СИМЕНОВСКО ШОСЕ № 34А и представляващ: АНДРИЯНА ПЕТКОВА ТАТАРОВА-ДАМЯНОВА
 
СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРО-КАЗАХСТАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА";   Булстат/ЕИК: 176818951
Годишен финансов отчет за 2016 г на СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРО-КАЗАХСТАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА", със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.СИМЕНОВСКО ШОСЕ № 34А и представляващ: АНДРИЯНА ПЕТКОВА ТАТАРОВА-ДАМЯНОВА
 
СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРО-КАЗАХСТАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА";   Булстат/ЕИК: 176818951
Годишен финансов отчет за 2018 г на СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРО-КАЗАХСТАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА", със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.СИМЕНОВСКО ШОСЕ № 34А и представляващ: АНДРИЯНА ПЕТКОВА ТАТАРОВА-ДАМЯНОВА
 
Сдружение "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА БАРМАНИТЕ";   Булстат/ЕИК: 103651017
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА БАРМАНИТЕ", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, м."Евксиноград", ул.20, № 32, Председател Пенчо Пенчев и съставител на отчетите "Тери- 2006" ЕООД
 
Сдружение "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА БАРМАНИТЕ";   Булстат/ЕИК: 103651017
Годишен финансов отчет за 2016 г на Сдружение "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА БАРМАНИТЕ", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, м."Евксиноград", ул.20, № 32, Председател Пенчо Пенчев и съставител на отчетите Румен Лилов/РИЛ-2002 ООД/
 
Сдружение "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА БАРМАНИТЕ";   Булстат/ЕИК: 103651017
Годишен финансов отчет за 2017 г на Сдружение "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА БАРМАНИТЕ", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, м."Евксиноград", ул.20, № 32, Председател Пенчо Пенчев и съставител на отчетите Румен Лилов/РИЛ-2002 ООД/
 
Сдружение "БЪЛГАРСКИ ХОРОВ СЪЮЗ";   Булстат/ЕИК: 130925433
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ХОРОВ СЪЮЗ", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Клокотница" №29, представляващ Елианка Христова Михайлова и съставител на отчета Невенка Иванова Михайлова
 
Сдружение "БЪЛГАРСКИ ХОРОВ СЪЮЗ";   Булстат/ЕИК: 130925433
Годишен финансов отчет за 2016 г на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ХОРОВ СЪЮЗ", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Клокотница" №29, представляващ Галина Луканова и съставител на отчета ЕТ АртАкаунт - Невенка Михайлова
 
Сдружение "Клуб на морските дракони";   Булстат/ЕИК: 176945646
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение "Клуб на морските дракони", със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Галац 7, вх. б, ет. 3, представляващ: Иво Емилов Михайлов и съставител на отчета: Румен Лилов
 
Сдружение "Клуб на морските дракони";   Булстат/ЕИК: 176945646
Годишен финансов отчет за 2016 г на Сдружение "Клуб на морските дракони", със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Галац 7, вх. б, ет. 3, представляващ: Иво Емилов Михайлов и съставител на отчета: Румен Лилов /РИЛ-2002 ООД/
 
Сдружение "Клуб на морските дракони";   Булстат/ЕИК: 176945646
Годишен финансов отчет за 2017 г на Сдружение "Клуб на морските дракони", със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Галац 7, вх. б, ет. 3, представляващ: Иво Емилов Михайлов и съставител на отчета: Румен Лилов /РИЛ-2002 ООД/
 
Сдружение "Клуб на морските дракони";   Булстат/ЕИК: 176945646
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на на Сдружение "Клуб на морските дракони", със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Галац 7, вх. б, ет. 3, представляващ: Иво Емилов Михайлов
 
Сдружение "Лайънс клуб Велико Търново";   Булстат/ЕИК: 104604376
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение "Лайънс клуб Велико Търново", със седалище и адрес на управление: гр.В.Търново, ул.Васил Левски № 27, представляващ: Станислав Василев и съставител на отчета: Елена Василева
 
Сдружение "Лястовица";   Булстат/ЕИК: 176857954
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение "Лястовица", със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ №87 и представляващ: ВИОЛИНА ВЕСЕЛИНОВА РАЙНОВА
 
Сдружение "Млад природозащитник - БЕСАПАРА";   Булстат/ЕИК: 112662322
Годишен финансов отчет за 2014 г на Сдружение "Млад природозащитник - БЕСАПАРА", със седалище и адрес на управление: с. Бяга, община Брацигово, ул. "Първа" № 35, представляващ Петя Харалампиева Георгиева и съставител на отчета: специализирано счетоводно предприятие "ЯНТРОВИ" ЕООД, чрез управителя си Дениз Русланов Янтров
 
Сдружение "Партньори за устойчиви региони";   Булстат/ЕИК: 176815343
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение "Партньори за устойчиви региони", със седалище и адрес на управление: с.Жабокрът и представляващ: Христо Стоянов Симеонов
 
Сдружение "Певческо дружество ЛИРА";   Булстат/ЕИК: 112663901
Годишен финансов отчет за 2015 г на Сдружение "Певческо дружество ЛИРА", със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул."Александър Батемберг" № 3, представлява: Ангел Горанов Ценов, съставител на отчета- Специализирано счетоводно предприятие "ЯНТРОВИ" ЕООД, с управител Дениз Русланов Янтров
 
Сдружение "Свободно Европейско общество" ;   Булстат/ЕИК: 120057935
Годишен финансов отчет за 2014 г на Сдружение "Свободно Европейско общество", със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. Кокиче № 5, вх. В, ет. 1, ап. 27 и представляващ: Росица Костадинова Келбечева
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в сайта ни за автоматично публикуване /публикувани директно на сайта/! 
Начална страница
Страница: 19 / 23
|<  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>  >|