ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

НЧ "ПРОБУДА- 1927";   Булстат/ЕИК: 000085090
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "ПРОБУДА- 1927", със седалище и адрес на управление: с.Бозвелийско, общ.Провадия, обл.Варненска, представляващ: Живко Николов Панев и съставител на отчета: Добринка Митева
 
НЧ "ПРОБУДА- 1927";   Булстат/ЕИК: 000085090
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "ПРОБУДА- 1927", със седалище и адрес на управление: с.Бозвелийско, общ.Провадия, обл.Варненска, представляващ: Живко Николов Панев и съставител на отчета: Добринка Митева
 
НЧ "ПРОСВЕТА- 1912";   Булстат/ЕИК: 103750079
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "ПРОСВЕТА- 1912", със седалище и адрес на управление: с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ Димитричка Димитрова и съставител на отчета Димитричка Янкова
 
НЧ "ПРОСВЕТА- 1912";   Булстат/ЕИК: 103750079
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "ПРОСВЕТА- 1912", със седалище и адрес на управление: с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ и съставител на отчета: ДИМИТРИЧКА ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА
 
НЧ "ПРОСВЕТА- 1912";   Булстат/ЕИК: 103750079
Годишен финансов отчет за 2017 г на НЧ "ПРОСВЕТА- 1912", със седалище и адрес на управление: с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ и съставител на отчета: ДИМИТРИЧКА ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА
 
НЧ "ПРОСВЕТА- 1926";   Булстат/ЕИК: 000084806
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "ПРОСВЕТА- 1926", със седалище и адрес на управление: с.Михалич, общ.Вълчи дол, област Варненска, представляващ: Живко Стоянов и съставител на отчета: Димитричка Янкова
 
НЧ "ПРОСВЕТА- 1926";   Булстат/ЕИК: 000084806
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "ПРОСВЕТА- 1926", със седалище и адрес на управление: с.Михалич, общ.Вълчи дол, област Варненска, представляващ: Живко Стоянов и съставител на отчета: Димитричка Янкова
 
НЧ "ПРОСВЕТА- 1926";   Булстат/ЕИК: 000084806
Годишен финансов отчет за 2017 г на НЧ "ПРОСВЕТА- 1926", със седалище и адрес на управление: с.Михалич, общ.Вълчи дол, област Варненска, представляващ: Живко Стоянов
 
НЧ "Пробуда- 1930 г";   Булстат/ЕИК: 000084094
Годишен финансов отчет за 2018 г на НЧ "Пробуда- 1930 г", със седалище и адрес на управление: с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, ул."Здравец" 36 и представляващ: Илияна Илиева Николова
 
НЧ "САМООБРАЗОВАНИЕ- 1929";   Булстат/ЕИК: 000084856
Годишен финансов отчет за 2013 г на НЧ "САМООБРАЗОВАНИЕ- 1929", със седалище и адрес на управление: с.Венчан, общ.Провадия, обл.Варненска, представляващ: Стоян Георгиев Кръстев и съставител на отчета: Пенка Панова
 
НЧ "САМООБРАЗОВАНИЕ- 1929";   Булстат/ЕИК: 000084856
Годишен финансов отчет за 2014 г на НЧ "САМООБРАЗОВАНИЕ- 1929", със седалище и адрес на управление: с.Венчан, общ.Провадия, обл.Варненска, представляващ: Стоян Георгиев Кръстев и съставител на отчета: Пенка Панова
 
НЧ "САМООБРАЗОВАНИЕ- 1929";   Булстат/ЕИК: 000084856
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "САМООБРАЗОВАНИЕ- 1929", със седалище и адрес на управление: с.Венчан, общ.Провадия, обл.Варненска, представляващ: Стоян Георгиев Кръстев и съставител на отчета: Пенка Панова
 
НЧ "САМООБРАЗОВАНИЕ- 1929";   Булстат/ЕИК: 000084856
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "САМООБРАЗОВАНИЕ- 1929", със седалище и адрес на управление: с.Венчан, общ.Провадия, обл.Варненска, представляващ: Стоян Георгиев Кръстев и съставител на отчета: Пенка Панова
 
НЧ "СВЕТЛИНА- 1927 г";   Булстат/ЕИК: 000084945
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "СВЕТЛИНА- 1927 г", със седалище и адрес на управление: с. Бояна, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ Стоянка Апостолова и съставител на отчета Димитричка Янкова
 
НЧ "СВЕТЛИНА- 1927 г";   Булстат/ЕИК: 000084945
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "СВЕТЛИНА- 1927 г", със седалище и адрес на управление: с. Бояна, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ СТОЯНКА КОСТАДИНОВА АПОСТОЛОВА и съставител на отчета ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА
 
НЧ "СВЕТЛИНА- 1927 г";   Булстат/ЕИК: 000084945
Годишен финансов отчет за 2017 г на НЧ "СВЕТЛИНА- 1927 г", със седалище и адрес на управление: с. Бояна, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ СТОЯНКА КОСТАДИНОВА АПОСТОЛОВА и съставител на отчета ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА
 
НЧ "Светлина- 1911 г" ;   Булстат/ЕИК: 000085431
Годишен финансов отчет за 2018 г на НЧ "Светлина- 1911 г" , със седалище и адрес на управление: с.Равна, общ.Провадия, обл.Варненска и представляващ: Борислав Бойчев
 
НЧ "Селски будител 1928";   Булстат/ЕИК: 117056136
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "Селски будител 1928", със седалище и адрес на управление: с.Ботин, общ.Борово, обл.Русе, ул."Любен Каравелов" 5, представляващ: Атанаска Христова Борисова и съставител на отчета: Янка Георгиева Илиева
 
НЧ "Селски будител 1928";   Булстат/ЕИК: 117056136
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "Селски будител 1928", със седалище и адрес на управление: с.Ботин, общ.Борово, обл.Русе, ул."Любен Каравелов" 5, представляващ: Атанаска Христова Борисова и съставител на отчета: Янка Георгиева Илиева
 
НЧ "ХРИСТО БОТЕВ- 1914";   Булстат/ЕИК: 000084824
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "ХРИСТО БОТЕВ- 1914", със седалище и адрес на управление: с.Искър, общ.Вълчи дол, обл. Варненска, представлява: Кирилка Георгиева Неделчева и съставител на отчета: Димитричка Янкова
 
НЧ "ХРИСТО БОТЕВ- 1914";   Булстат/ЕИК: 000084824
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "ХРИСТО БОТЕВ- 1914", със седалище и адрес на управление: с.Искър, общ.Вълчи дол, обл. Варненска, представлява: Кирилка Георгиева Неделчева и съставител на отчета: ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА
 
НЧ "ХРИСТО БОТЕВ- 1914";   Булстат/ЕИК: 000084824
Годишен финансов отчет за 2017 г на НЧ "ХРИСТО БОТЕВ- 1914", със седалище и адрес на управление: с.Искър, общ.Вълчи дол, обл. Варненска, представлява: Кирилка Георгиева Неделчева и съставител на отчета: ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА
 
НЧ "ХРИСТО БОТЕВ- 1920 г";   Булстат/ЕИК: 000084692
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "ХРИСТО БОТЕВ- 1920 г", със седалище и адрес на управление: с. Калоян, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ Мариана Драгнева и съставител на отчета Димитричка Янкова
 
НЧ "ХРИСТО БОТЕВ- 1920 г";   Булстат/ЕИК: 000084692
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "ХРИСТО БОТЕВ- 1920 г", със седалище и адрес на управление: с. Калоян, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ ПЕТЯ ВАСИЛЕВА БРАТАНОВА и съставител на отчета ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА
 
НЧ "ХРИСТО БОТЕВ- 1920 г";   Булстат/ЕИК: 000084692
Годишен финансов отчет за 2017 г на НЧ "ХРИСТО БОТЕВ- 1920 г", със седалище и адрес на управление: с. Калоян, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ ПЕТЯ ВАСИЛЕВА БРАТАНОВА и съставител на отчета ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА
 
НЧ "ХРИСТО БОТЕВ- 1929 г";   Булстат/ЕИК: 000085328
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "ХРИСТО БОТЕВ- 1929 г", със седалище и адрес на управление: с. Изворник, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ Недялка Василева и съставител на отчета Димитричка Янкова
 
НЧ "ХРИСТО БОТЕВ- 1929 г";   Булстат/ЕИК: 000085328
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "ХРИСТО БОТЕВ- 1929 г", със седалище и адрес на управление: с. Изворник, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ и съставител на отчета НЕДЯЛКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
 
НЧ "ХРИСТО БОТЕВ- 1929 г";   Булстат/ЕИК: 000085328
Годишен финансов отчет за 2017 г на НЧ "ХРИСТО БОТЕВ- 1929 г", със седалище и адрес на управление: с. Изворник, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ и съставител на отчета НЕДЯЛКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
 
НЧ "Христо Ботев- 1919 г";   Булстат/ЕИК: 000761436
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "Христо Ботев- 1919 г", със седалище и адрес на управление: с. Долно Камарци, общ.Горна Малина, обл.Софийска и представляващ: П.Г.Горанова
 
НЧ "Христо Ботев- 1919 г";   Булстат/ЕИК: 000761436
Годишен финансов отчет за 2017 г на НЧ "Христо Ботев- 1919 г"; Булстат/ЕИК: 000761436 Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "Христо Ботев- 1919 г", със седалище и адрес на управление: с. Долно Камарци, общ.Горна Малина, обл.Софийска и представляващ: П.Г.Горанова
 
НЧ "Христо Ботев- 1919 г";   Булстат/ЕИК: 000761436
НЧ "Христо Ботев- 1919 г"; Булстат/ЕИК: 000761436 Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "Христо Ботев- 1919 г", със седалище и адрес на управление: с. Долно Камарци, общ.Горна Малина, обл.Софийска и представляващ: П.Г.Горанова
 
ОБЕДИНЕНИЕ "ЕКО ИНВЕСТ ЧУПРЕНЕ 2014" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176734396
Годишен финансов отчет за 2015 г на ОБЕДИНЕНИЕ "ЕКО ИНВЕСТ ЧУПРЕНЕ 2014" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Кораб планина" 55 и представляващ: Тихомир Валентинов Тодоров
 
ОЕБ ШАЛОМ- ВАРНА;   Булстат/ЕИК: 103282602
Годишен финансов отчет за 2016 г на ОЕБ ШАЛОМ- ВАРНА, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Мусала" 7, представляващ: Олег Калдерон и съставител на отчета: Ира 07 ООД
 
ОРС Т ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176938107
Годишен финансов отчет за 2016 г на ОРС Т ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Подуяне, ул. ВИТИНЯ, №2 Ж, вх.А, ет.5 и представляващ: МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ДИКОВСКА
 
Обединение "ОДИТ ЕКСПЕРТИ";   Булстат/ЕИК: 176247118
Годишен финансов отчет за 2015 г на Обединение "ОДИТ ЕКСПЕРТИ", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Александър Стамболийски" 22, вх.А, ет.4, представляващ и съставител на отчета: Атанас Дианов.
 
Обединение "ОДИТ КОНСУЛТИНГ";   Булстат/ЕИК: 176251547
Годишен финансов отчет за 2015 г на Обединение "ОДИТ КОНСУЛТИНГ", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Гурко" 27А, вх.1, ет.3, ап.7, представляващ: Атанас Дианов
 
Обединение "Савантелбул ВМЛ";   Булстат/ЕИК: 176613238
Годишен финансов отчет за 2015 г на Обединение "Савантелбул ВМЛ", със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.Гоце Делчев бл.22, вх.Д и представляващ: инж.Борислав Вутов Павлов
 
Обединение ПЕЧАТНИЦА НА БНБ- ДЕМАКС ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175964145
Годишен финансов отчет за 2015 г на Обединение ПЕЧАТНИЦА НА БНБ- ДЕМАКС ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Цариградско шосе" 117, представляващи Георги Цветанов Симеонов и Марин Александров Несторов и съставител на отчета Рени Пенкова
 
Обединение ПЕЧАТНИЦА НА БНБ- ДЕМАКС ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175964145
Годишен финансов отчет за 2016 г на Обединение ПЕЧАТНИЦА НА БНБ- ДЕМАКС ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Цариградско шосе" 117, представляващи Георги Цветанов Симеонов и Марин Александров Несторов и съставител на отчета Рени Пенкова
 
Обединение ПЕЧАТНИЦА НА БНБ- ДЕМАКС ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175964145
Годишен финансов отчет за 2017 г на Обединение ПЕЧАТНИЦА НА БНБ- ДЕМАКС ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Цариградско шосе" 117, представляващи Георги Цветанов Симеонов и Марин Александров Несторов и съставител на отчета Рени Пенкова
 
Обединение ПЕЧАТНИЦА НА БНБ- ДЕМАКС ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175964145
Годишен финансов отчет за 2018 г на Обединение ПЕЧАТНИЦА НА БНБ- ДЕМАКС ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Цариградско шосе" 117, представляващи Георги Цветанов Симеонов и Марин Александров Несторов и съставител на отчета Рени Пенкова
 
Осигурителна каса "ВАРНА- ДИСОФТ";   Булстат/ЕИК: 175467175
Годишен финансов отчет за 2015 г на Осигурителна каса "ВАРНА- ДИСОФТ", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Сирма войвода" 3, ап.3, представляващ Ивелин Георгиев Тодоров
 
Осигурителна каса "ВАРНА- ДИСОФТ";   Булстат/ЕИК: 175467175
Годишен финансов отчет за 2016 г на Осигурителна каса "ВАРНА- ДИСОФТ", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Сирма войвода" 3, ап.3, представляващ Ивелин Георгиев Тодоров
 
Осигурителна каса "ВАРНА- ДИСОФТ";   Булстат/ЕИК: 175467175
Годишен финансов отчет за 2017 г на Осигурителна каса "ВАРНА- ДИСОФТ", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Сирма войвода" 3, ап.3, представляващ Ивелин Георгиев Тодоров
 
Осигурителна каса "ВАРНА- ДИСОФТ";   Булстат/ЕИК: 175467175
Годишен финансов отчет за 2018 г на Осигурителна каса "ВАРНА- ДИСОФТ", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Сирма войвода" 3, ап.3, представляващ Ивелин Георгиев Тодоров
 
ПЕНКОВИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103913416
Годишен финансов отчет за 2013 г на ПЕНКОВИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк. Трошево бл. 48, ет.1, ап.7 и представляващ: Росен Младенов Пенков
 
ПЕНКОВИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103913416
Годишен финансов отчет за 2014 г на ПЕНКОВИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк. Трошево бл. 48, ет.1, ап.7 и представляващ: Росен Младенов Пенков
 
ПЕНКОВИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103913416
Годишен финансов отчет за 2015 г на ПЕНКОВИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк. Трошево бл. 48, ет.1, ап.7 и представляващ: Росен Младенов Пенков
 
ПЕРСЕЙ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103602924
Годишен финансов отчет за 2013 г на ПЕРСЕЙ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ул. Георги Купов 49 и представляващ: Ивелина Николова
 
ПЕРСЕЙ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103602924
Годишен финансов отчет за 2014 г на ПЕРСЕЙ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ул. Георги Купов 49 и представляващ: Ивелина Николова
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в сайта ни за автоматично публикуване /публикувани директно на сайта/! 
Начална страница
Страница: 18 / 23
|<  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>  >|