ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

НЧ "Дружба-1870";   Булстат/ЕИК: 000893740
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "Дружба-1870", със седалище и адрес на управление: гр.Харманли, бул. "България" 36А, представляващ: Никола Петров Зайчев и съставител на отчета: Тонка Костадинова Караславова
 
НЧ "Дружба-1870";   Булстат/ЕИК: 000893740
Годишен финансов отчет за 2017 г на НЧ "Дружба-1870", със седалище и адрес на управление: гр.Харманли, бул. "България" 36А, представляващ: Никола Петров Зайчев и съставител на отчета: Тонка Костадинова Караславова
 
НЧ "Дружба-1870";   Булстат/ЕИК: 000893740
Годишен финансов отчет за 2018 г на НЧ "Дружба-1870", със седалище и адрес на управление: гр.Харманли, бул. "България" 36А, представляващ: Никола Петров Зайчев и съставител на отчета: Тонка Костадинова Караславова
 
НЧ "Елин Пелин- 1927";   Булстат/ЕИК: 000084920
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "Елин Пелин- 1927", със седалище и адрес на управление: с.Оборище, общ.Вълчи дол, обл.Варненска, представляващ Мехмед Насуфов и съставител на отчета Димитричка Янкова
 
НЧ "Елин Пелин- 1927";   Булстат/ЕИК: 000084920
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "Елин Пелин- 1927", със седалище и адрес на управление: с.Оборище, общ.Вълчи дол, обл.Варненска, представляващ и съставител на отчета: Мехмед Насуфов
 
НЧ "Елин Пелин- 1927";   Булстат/ЕИК: 000084920
Годишен финансов отчет за 2017 г на НЧ "Елин Пелин- 1927", със седалище и адрес на управление: с.Оборище, общ.Вълчи дол, обл.Варненска, представляващ и съставител на отчета: Мехмед Насуфо
 
НЧ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ 1984";   Булстат/ЕИК: 000461086
Годишен финансов отчет за 2014 г на НЧ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ 1984", със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Равнища" 4, ет.3, представляващ: Екатерина Георгиева Чернева и съставител на отчета: Василка Надеждюва Станчева
 
НЧ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ 1984";   Булстат/ЕИК: 000461086
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ 1984", със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Равнища" 4, ет.3, представляващ: Екатерина Георгиева Чернева и съставител на отчета: Василка Надеждюва Станчева
 
НЧ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ 1984";   Булстат/ЕИК: 000461086
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ 1984", със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Равнища" 4, ет.3, представляващ: Георги Владимиров Желязков и съставител на отчета: Василка Надеждюва Станчева
 
НЧ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ 1984";   Булстат/ЕИК: 000461086
Годишен финансов отчет за 2017 г на НЧ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ 1984", със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Равнища" 4, ет.3, представляващ: Светлана Керкелова
 
НЧ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ 1984";   Булстат/ЕИК: 000461086
Годишен финансов отчет за 2018 г на НЧ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ 1984", със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Равнища" 4, ет.3, представляващ: Светлана Керкелова
 
НЧ "ЗНАНИЕ 1906 г";   Булстат/ЕИК: 000283954
Годишен финансов отчет за 2017 г на НЧ "ЗНАНИЕ 1906 г", със седалище и адрес на управление: с.Черни осъм, представляващ: АЛБЕНА ДОНЕВА ПОПАДИЕВА и съставител на отчета: Мая Владимирова Съева
 
НЧ "ЗОРА- 1928";   Булстат/ЕИК: 000085400
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "ЗОРА- 1928", със седалище и адрес на управление: с.Караманите, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ Недка Стоянова и съставител на отчета Румяна Калоферова
 
НЧ "ЗОРА- 1928";   Булстат/ЕИК: 000085400
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "ЗОРА- 1928", със седалище и адрес на управление: с.Караманите, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ и съставител на отчета: Недка Стоянова
 
НЧ "ЗОРА- 1928";   Булстат/ЕИК: 000085400
Годишен финансов отчет за 2017 г на НЧ "ЗОРА- 1928", със седалище и адрес на управление: с.Караманите, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ: Недка Стоянова
 
НЧ "ИЗВОР- 1910";   Булстат/ЕИК: 000084450
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "ИЗВОР- 1910", със седалище и адрес на управление: с.Снежина, общ.Провадия, обл.Варненска, представляващ: Асен Маринов и съставител на отчета: Милена Стоянова
 
НЧ "ИЗГРЕВ- 1927";   Булстат/ЕИК: 000084411
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "ИЗГРЕВ- 1927", със седалище и адрес на управление: с. Войводино, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ Марийка Атанасова и съставител на отчета Димитричка Янкова
 
НЧ "ИЗГРЕВ- 1927";   Булстат/ЕИК: 000084411
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "ИЗГРЕВ- 1927", със седалище и адрес на управление: с. Войводино, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ МАРИЙКА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА и съставител на отчета ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА
 
НЧ "ИЗГРЕВ- 1927";   Булстат/ЕИК: 000084411
Годишен финансов отчет за 2017 г на НЧ "ИЗГРЕВ- 1927", със седалище и адрес на управление: с. Войводино, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ МАРИЙКА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА и съставител на отчета ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА
 
НЧ "ИСКРА 1936 г";   Булстат/ЕИК: 000084062
Годишен финансов отчет за 2018 г на НЧ "ИСКРА 1936 г", със седалище и адрес на управление: с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, ул."Светлина" 2 и представляващ: Богдана Трифонова Трифонова
 
НЧ "ЛЪЧ 1918";   Булстат/ЕИК: 000456000
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "ЛЪЧ 1918", със седалище и адрес на управление: с.Борец, общ.Брезово, обл.Пловдив, ул.20-та, № 5, представляващ: Вълка Георгиева Димитрова и съставител на отчета: Петя Иванова
 
НЧ "ЛЪЧ 1918";   Булстат/ЕИК: 000456000
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "ЛЪЧ 1918", със седалище и адрес на управление: с.Борец, общ.Брезово, обл.Пловдив, ул.20-та, № 5, представляващ: Петя Танева Иванова и съставител на отчета: Вълка Димитрова
 
НЧ "ЛЪЧ 1918";   Булстат/ЕИК: 000456000
Годишен финансов отчет за 2017 г на НЧ "ЛЪЧ 1918", със седалище и адрес на управление: с.Борец, общ.Брезово, обл.Пловдив, ул.20-та, № 5, представляващ: Петя Танева Иванова и съставител на отчета: Вълга Димитрова
 
НЧ "Н.Й.ВАПЦАРОВ- 1900";   Булстат/ЕИК: 000084660
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "Н.Й.ВАПЦАРОВ- 1900", със седалище и адрес на управление: с.Житница, общ. Провадия, обл.Варненска, представляващ: Катерина Миткова и съставител на отчета Пенка Панова
 
НЧ "Н.Й.ВАПЦАРОВ- 1900";   Булстат/ЕИК: 000084660
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "Н.Й.ВАПЦАРОВ- 1900", със седалище и адрес на управление: с.Житница, общ. Провадия, обл.Варненска, представляващ: Катерина Миткова и съставител на отчета Пенка Панова
 
НЧ "Н.Й.ВАПЦАРОВ- 1900";   Булстат/ЕИК: 000084660
Годишен финансов отчет за 2017 г на НЧ "Н.Й.ВАПЦАРОВ- 1900", със седалище и адрес на управление: с.Житница, общ. Провадия, обл.Варненска, представляващ: Катерина Миткова и съставител на отчета Пенка Панова
 
НЧ "НАДЕЖДА- 1928 г";   Булстат/ЕИК: 000085125
Годишен финансов отчет за 2017 г на НЧ "НАДЕЖДА- 1928 г", със седалище и адрес на управление: с.Тутраканци, общ.Провадия, обл.Варненска и представляващ: Живко Стоев Пасков
 
НЧ "НАУКА- 1907 г";   Булстат/ЕИК: 000084429
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "НАУКА- 1907 г", със седалище и адрес на управление: с.Щипско, общ.Вълчи дол, обл.Варненска, представляващ: Таня Борисова и съставител на отчета: Димитричка Г. Янкова
 
НЧ "НАУКА- 1907 г";   Булстат/ЕИК: 000084429
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "НАУКА- 1907 г", със седалище и адрес на управление: с.Щипско, общ.Вълчи дол, обл.Варненска, представляващ: СТАНКА ВЕЛИКОВА ТРИФОНОВА и съставител на отчета: ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА
 
НЧ "НАУКА- 1907 г";   Булстат/ЕИК: 000084429
Годишен финансов отчет за 2017 г на НЧ "НАУКА- 1907 г", със седалище и адрес на управление: с.Щипско, общ.Вълчи дол, обл.Варненска, представляващ: СТАНКА ВЕЛИКОВА ТРИФОНОВА и съставител на отчета: ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА
 
НЧ "НАУКА- 1913";   Булстат/ЕИК: 000085310
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "НАУКА- 1913", със седалище и адрес на управление: с. Генерал Колево, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ Коста Йорданов Манолов и съставител на отчета Димитричка Янкова
 
НЧ "НАУКА- 1913";   Булстат/ЕИК: 000085310
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "НАУКА- 1913", със седалище и адрес на управление: с. Генерал Колево, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ Коста Йорданов Манолов и съставител на отчета Димитричка Янкова
 
НЧ "НАУКА- 1913";   Булстат/ЕИК: 000085310
Годишен финансов отчет за 2017 г на НЧ "НАУКА- 1913", със седалище и адрес на управление: с. Генерал Колево, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ Бюлент Хасанов Адемов
 
НЧ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ- 1928";   Булстат/ЕИК: 000084703
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ- 1928", със седалище и адрес на управление: с.Есеница, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ Сали Мехмедов и съставител на отчета Димитричка Янкова
 
НЧ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ- 1928";   Булстат/ЕИК: 000084703
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ- 1928", със седалище и адрес на управление: с.Есеница, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ Сали Мехмедов и съставител на отчета Димитричка Янкова
 
НЧ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ- 1928";   Булстат/ЕИК: 000084703
Годишен финансов отчет за 2017 г на НЧ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ- 1928", със седалище и адрес на управление: с.Есеница, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ Сали Мехмедов и съставител на отчета Димитричка Янкова
 
НЧ "ОТЕЦ ПАИСИЙ - 1896";   Булстат/ЕИК: 000044712
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "ОТЕЦ ПАИСИЙ - 1896", със седалище и адрес на управление: ГР. СОЗОПОЛ, УЛ. "АПОЛОНИЯ" № 1, представлявано от АНГЕЛИНА ДОБРЕВА НЕДИН и съставител на отчета: Нели Цонева
 
НЧ "ОТЕЦ ПАИСИЙ - 1896";   Булстат/ЕИК: 000044712
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "ОТЕЦ ПАИСИЙ - 1896", със седалище и адрес на управление: ГР. СОЗОПОЛ, УЛ. "АПОЛОНИЯ" № 1, представлявано от АНГЕЛИНА ДОБРЕВА НЕДИН и съставител на отчета: Нели Цонева
 
НЧ "ОТЕЦ ПАИСИЙ- 1923";   Булстат/ЕИК: 000084127
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "ОТЕЦ ПАИСИЙ- 1923", със седалище и адрес на управление: с.Комарево, общ.Провадия, обл.Варненска, представляващ: Николай Стоянов и съставител на отчета Пенка Панова
 
НЧ "ОТЕЦ ПАИСИЙ- 1923";   Булстат/ЕИК: 000084127
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "ОТЕЦ ПАИСИЙ- 1923", със седалище и адрес на управление: с.Комарево, общ.Провадия, обл.Варненска, представляващ: Николай Стоянов и съставител на отчета Пенка Панова
 
НЧ "ОТЕЦ ПАИСИЙ- 1923";   Булстат/ЕИК: 000084127
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "ОТЕЦ ПАИСИЙ- 1923", със седалище и адрес на управление: с.Комарево, общ.Провадия, обл.Варненска, представляващ: Николай Стоянов и съставител на отчета Пенка Панова
 
НЧ "ОТЕЦ ПАИСИЙ- 1927";   Булстат/ЕИК: 000084144
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "ОТЕЦ ПАИСИЙ- 1927", със седалище и адрес на управление: с.Брестак, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ Мария Дякова и съставител на отчета Димитричка Янкова
 
НЧ "ОТЕЦ ПАИСИЙ- 1927";   Булстат/ЕИК: 000084144
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "ОТЕЦ ПАИСИЙ- 1927", със седалище и адрес на управление: с.Брестак, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ и съставител на отчета: МАРИЯ ПЕТРОВА ДЯКОВА
 
НЧ "ОТЕЦ ПАИСИЙ- 1927";   Булстат/ЕИК: 000084144
Годишен финансов отчет за 2017 г на НЧ "ОТЕЦ ПАИСИЙ- 1927", със седалище и адрес на управление: с.Брестак, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ : МАРИЯ ПЕТРОВА ДЯКОВА
 
НЧ "ПРОБУДА- 1927 г";   Булстат/ЕИК: 000084817
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "ПРОБУДА- 1927 г", със седалище и адрес на управление: с. Добротич, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ Станка Маринова и съставител на отчета Димитричка Янкова
 
НЧ "ПРОБУДА- 1927 г";   Булстат/ЕИК: 000084817
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "ПРОБУДА- 1927 г", със седалище и адрес на управление: с. Добротич, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ ЯНКА КОЙЧЕВА ДЕМИРОВА и съставител на отчета Димитричка Янкова
 
НЧ "ПРОБУДА- 1927 г";   Булстат/ЕИК: 000084817
Годишен финансов отчет за 2017 г на НЧ "ПРОБУДА- 1927 г", със седалище и адрес на управление: с. Добротич, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ ЯНКА КОЙЧЕВА ДЕМИРОВА
 
НЧ "Пробуда 1927 г";   Булстат/ЕИК: 126697575
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "Пробуда 1927 г", със седалище и адрес на управление: с.Бряст, обл.Хасковска, представляващ: Гошо Колев Йорданов и съставител на отчета: Мата Георгиева Димова
 
НЧ "Пробуда 1927 г";   Булстат/ЕИК: 126697575
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "Пробуда 1927 г", със седалище и адрес на управление: с.Бряст, обл.Хасковска, представляващ: Гошо Колев Йорданов и съставител на отчета: Мата Георгиева Димова
 
НЧ "Пробуда 1927 г";   Булстат/ЕИК: 126697575
Годишен финансов отчет за 2017 г на НЧ "Пробуда 1927 г", със седалище и адрес на управление: с.Бряст, обл.Хасковска, представляващ: Гошо Колев Йорданов и съставител на отчета: Мата Георгиева Димова
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в сайта ни за автоматично публикуване /публикувани директно на сайта/! 
Начална страница
Страница: 17 / 23
|<  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>  >|