ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

МИГ ДЪЛГОПОЛ - СМЯДОВО;   Булстат/ЕИК: 175998304
Годишен финансов отчет за 2016 г на МИГ ДЪЛГОПОЛ - СМЯДОВО, със седалище и адрес на управление: гр.Дългопол, ул."Г.Димитров" 105 и представляващ: Злати Станев Златев
 
МИМИ 92 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176287461
Годишен финансов отчет за 2013 г на МИМИ 92 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: с. Тополи, ул. Овчага 6, обл. Варна, община Варна и представляващ: Ивелина Христова
 
МИМИ 92 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176287461
Годишен финансов отчет за 2014 г на МИМИ 92 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: с. Тополи, ул. Овчага 6, обл. Варна, община Варна и представляващ: Ивелина Христова
 
МИМИ 92 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176287461
Годишен финансов отчет за 2015 г на МИМИ 92 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: с. Тополи, ул. Овчага 6, обл. Варна, община Варна и представляващ: Ивелина Христова
 
МИМИ 92 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176287461
Годишен финансов отчет за 2016 г на МИМИ 92 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: с. Тополи, ул. Овчага 6, обл. Варна, община Варна и представляващ: Ивелина Христова
 
МММ груп ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103817599
Годишен финансов отчет за 2013 г на МММ груп ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Мир 14, вх.Б, ет.3, ап.17 и представляващ: Димитър Костадинов Димитров
 
МММ груп ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103817599
Годишен финансов отчет за 2014 г на МММ груп ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Мир 14, вх.Б, ет.3, ап.17 и представляващ: Димитър Костадинов Димитров
 
МММ груп ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103817599
Годишен финансов отчет за 2015 г на МММ груп ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Мир 14, вх.Б, ет.3, ап.17 и представляващ: Димитър Костадинов Димитров
 
МОНИКА ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176073557
Годишен финансов отчет за 2013 г на МОНИКА ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Георги Бенковски 70 и представляващ: Агаг Абдо Касем-Исмаел
 
МОНИКА ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176073557
Годишен финансов отчет за 2014 г на МОНИКА ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Георги Бенковски 70 и представляващ: Агаг Абдо Касем-Исмаел
 
МОНИКА ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176073557
Годишен финансов отчет за 2015 г на МОНИКА ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Георги Бенковски 70 и представляващ: Агаг Абдо Касем-Исмаел
 
МОНИКА ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176073557
Годишен финансов отчет за 2016 г на МОНИКА ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Георги Бенковски 70 и представляващ: Надежда Стойчева Тодорова
 
МОНИКА ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176073557
Годишен финансов отчет за 2017 г на МОНИКА ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Георги Бенковски 70 и представляващ: Агаг Абдо Касем-Исмаел
 
МОНИКА ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176073557
Годишен финансов отчет за 2018 г на МОНИКА ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Георги Бенковски 70 и представляващ: Агаг Абдо Касем-Исмаел
 
МОНИКА ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103929235
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2017 г на МОНИКА ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Белослав, ул. ГЕБЕДЖЕ №44 е представляващ: ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА ПАРУШЕВА
 
Мивас ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103585745
Годишен финансов отчет за 2015 г Мивас ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.Струга 21 и представляващ: Васил Иванов Иванов
 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА 1923 г.";   Булстат/ЕИК: 000523381
Годишен финансов отчет за 2015 г на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА 1923 г.", със седалище и адрес на управление: с.Голямо Враново, общ.Сливо поле, обл.Русе, ул.Христо Ботев 11в, представляващ: Н.Денкова и съставител на отчета Зорка Русева
 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА 1923 г.";   Булстат/ЕИК: 000523381
Годишен финансов отчет за 2018 г на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА 1923 г.", със седалище и адрес на управление: с.Голямо Враново, общ.Сливо поле, обл.Русе, ул.Христо Ботев 11в, представляващ: Н.Денкова и съставител на отчета Зорка Русева
 
НЕДЕВ 2012 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176271279
Годишен финансов отчет за 2013 г на НЕДЕВ 2012 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк. Вл. Варненчик 203, вх.2, ап.45 и представляващ: Пеню Недев
 
НЕДЕВ 2012 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176271279
Годишен финансов отчет за 2014 г на НЕДЕВ 2012 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк. Вл. Варненчик 203, вх.2, ап.45 и представляващ: Пеню Недев
 
НЕДЕВ 2012 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176271279
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЕДЕВ 2012 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк. Вл. Варненчик 203, вх.2, ап.45 и представляващ: Пеню Недев
 
НЕДЕВ 2012 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176271279
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЕДЕВ 2012 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк. Вл. Варненчик 203, вх.2, ап.45 и представляващ: Пеню Недев
 
НЗМ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176525165
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЗМ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк. Вл. Варненчик бл. 406, вх.12, ап.1 и представляващ: Магдалена Кузова
 
НЗМ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176525165
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЗМ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк. Вл. Варненчик бл. 406, вх.12, ап.1 и представляващ: Магдалена Кузова
 
НИКО 78 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103913430
Годишен финансов отчет за 2013 г на НИКО 78 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Страхил войвода 20 и представляващ: Николинка Кузманова
 
НИКО 78 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103913430
Годишен финансов отчет за 2014 г на НИКО 78 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Страхил войвода 20 и представляващ: Николинка Кузманова
 
НИКО 78 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103913430
Годишен финансов отчет за 2015 г на НИКО 78 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Страхил войвода 20 и представляващ: Николинка Кузманова
 
НИЯ 05 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103931624
Годишен финансов отчет за 2013 г на НИЯ 05 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Пловдив 7, ет.1, ап.1 и представляващ: Иван Тодоров Иванов
 
НИЯ 05 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103931624
Годишен финансов отчет за 2014 г на НИЯ 05 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Пловдив 7, ет.1, ап.1 и представляващ: Иван Тодоров Иванов
 
НИЯ 05 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103931624
Годишен финансов отчет за 2015 г на НИЯ 05 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Пловдив 7, ет.1, ап.1 и представляващ: Иван Тодоров Иванов
 
НИЯ 05 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103931624
Годишен финансов отчет за 2016 г на НИЯ 05 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Пловдив 7, ет.1, ап.1 и представляващ: Иван Тодоров Иванов
 
НИЯ 15 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176858465
Годишен финансов отчет за 2015 НИЯ 15 ДЗЗД, със съдалище и адрес на управление: ул. Пловдив 7, ет.1, ап.1 и представляващ: Нацка Ялъмова
 
НИЯ 15 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176858465
Годишен финансов отчет за 2016 НИЯ 15 ДЗЗД, със съдалище и адрес на управление: ул. Пловдив 7, ет.1, ап.1 и представляващ: Нацка Ялъмова
 
НЧ "АСЕН ЗЛАТАРОВ- 1937";   Булстат/ЕИК: 000084952
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "АСЕН ЗЛАТАРОВ- 1937", със седалище и адрес на управление: с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ Костадин Докторов и съставител на отчета Димитричка Янкова
 
НЧ "АСЕН ЗЛАТАРОВ- 1937";   Булстат/ЕИК: 000084952
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "АСЕН ЗЛАТАРОВ- 1937", със седалище и адрес на управление: с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ КОСТАДИН СТОЯНОВ ДОКТОРОВ и съставител на отчета Димитричка Янкова
 
НЧ "АСЕН ЗЛАТАРОВ- 1937";   Булстат/ЕИК: 000084952
Годишен финансов отчет за 2017 г на НЧ "АСЕН ЗЛАТАРОВ- 1937", със седалище и адрес на управление: с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ КОСТАДИН СТОЯНОВ ДОКТОРОВ и съставител на отчета Димитричка Янкова
 
НЧ "БЪДНИНА- 1941 г";   Булстат/ЕИК: 000559420
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "БЪДНИНА- 1941 г", със седалище и адрес на управление: с.Бащино, общ.Главиница, обл.Силистра, представляващ: Едис Неязи и съставител на отчета: А.Бейтула
 
НЧ "ВИЧО ИВАНОВ- 1929";   Булстат/ЕИК: 000084322
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "ВИЧО ИВАНОВ- 1929", със седалище и адрес на управление: с.Петров дол, община Провадия, обл.Варненска, представляващ Снежанка Колева и съставител на отчета Пенка Панова
 
НЧ "ВЪЗРАЖДАНЕ- 1920 г";   Булстат/ЕИК: 000085399
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "ВЪЗРАЖДАНЕ- 1920 г", със седалище и адрес на управление: с. Червенци, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ Еленка Добрева Жечева и съставител на отчета Димитричка Янкова
 
НЧ "ВЪЗРАЖДАНЕ- 1920 г";   Булстат/ЕИК: 000085399
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "ВЪЗРАЖДАНЕ- 1920 г", със седалище и адрес на управление: с. Червенци, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ Еленка Добрева Жечева и съставител на отчета ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА
 
НЧ "ВЪЗРАЖДАНЕ- 1920 г";   Булстат/ЕИК: 000085399
Годишен финансов отчет за 2017 г на НЧ "ВЪЗРАЖДАНЕ- 1920 г", със седалище и адрес на управление: с. Червенци, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представляващ Миленка Георгиева Маринова и съставител на отчета ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА
 
НЧ "Г. Кондолов-1914";   Булстат/ЕИК: 000044769
Годишен финансов отчет за 2015 г на НЧ "Г. Кондолов-1914", със седалище и адрес на управление: гр. Царево, ул. Хан Аспарух 34, представляващ: Галина Димова
 
НЧ "Г. Кондолов-1914";   Булстат/ЕИК: 000044769
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "Г. Кондолов-1914", със седалище и адрес на управление: гр. Царево, ул. Хан Аспарух 34, представляващ: Станка Михайлова Димова
 
НЧ "Дружба-1870";   Булстат/ЕИК: 000893740
Годишен финансов отчет за 2016 г на НЧ "Дружба-1870", със седалище и адрес на управление: гр.Харманли, бул. "България" 36А, представляващ: Никола Петров Зайчев и съставител на отчета: Тонка Костадинова Караславова
 
Народно читалище ”Пробуда – 1927 г.”;   Булстат/ЕИК: 000456790
Годишен финансов отчет за 2013 г на Народно читалище ”Пробуда – 1927 г.”, със седалище и адрес на управление: с.Калековец, обл.Пловдив, площад „Възраждане” № 1, представляващ: Христо Георгиев Атанасов и съставител на отчета: Стоянка Йорданова Яланджийска
 
Народно читалище ”Пробуда – 1927 г.”;   Булстат/ЕИК: 000456790
Годишен финансов отчет за 2014 г на Народно читалище ”Пробуда – 1927 г.”, със седалище и адрес на управление: с.Калековец, обл.Пловдив, площад „Възраждане” № 1, представляващ: Христо Георгиев Атанасов и съставител на отчета: Стоянка Йорданова Яланджийска
 
Народно читалище ”Пробуда – 1927 г.”;   Булстат/ЕИК: 000456790
Годишен финансов отчет за 2015 г на Народно читалище ”Пробуда – 1927 г.”, със седалище и адрес на управление: с.Калековец, обл.Пловдив, площад „Възраждане” № 1, представляващ: Йорданка Костадинова Хаджийска и съставител на отчета: Стоянка Йорданова Яланджийска
 
Народно читалище ”Пробуда – 1927 г.”;   Булстат/ЕИК: 000456790
Годишен финансов отчет за 2016 г на Народно читалище ”Пробуда – 1927 г.”, със седалище и адрес на управление: с.Калековец, обл.Пловдив, площад „Възраждане” № 1, представляващ: Йорданка Костадинова Хаджийска и съставител на отчета: Стоянка Йорданова Яланджийска
 
Новелле ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176665893
Годишен финансов отчет за 2014 г на Новелле ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Света гора 3 и представляващ: Деян Илиев Вълев
 
Новелле ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176665893
Годишен финансов отчет за 2015 г на Новелле ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Света гора 3 и представляващ: Деян Илиев Вълев
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в сайта ни за автоматично публикуване /публикувани директно на сайта/! 
Начална страница
Страница: 16 / 23
|<  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>  >|