ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

КОНСОРЦИУМ "УОНДЪР БИЛД" - "РУСЕВ И КО";   Булстат/ЕИК: 177005744
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на КОНСОРЦИУМ "УОНДЪР БИЛД" - "РУСЕВ И КО", със седалище и адрес на управление: с.Трън, общ.Смолян и представляващ: АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ВИРЧЕВ
 
КОНСОРЦИУМ РУСКА БАЛЕТНА ШКОЛА - ШАРА КАРСАКПАЕВА;   Булстат/ЕИК: 176638782
Годишен финансов отчет за 2018 г на КОНСОРЦИУМ РУСКА БАЛЕТНА ШКОЛА - ШАРА КАРСАКПАЕВА, със седалище и адрес на управление: ГР.СОФИЯ, УЛ.СВЕТИ НАУМ №36, представляващ: ШАРА РАХИМОВНА КАРСАКПАЕВА и съставител на отчета: ИНКОМ РТ ЕООД/РУСИНА ТОШЕВА
 
КОНСУЛТ 55 ДОБРИЧ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175491525
Годишен финансов отчет за 2016 г на КОНСУЛТ 55 ДОБРИЧ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: жк БАЛИК №21, вх.Д, ап.10 и представляващ:
 
КРАСИМИР МИЛУШЕВ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103610255
Годишен финансов отчет за 2013 г на КРАСИМИР МИЛУШЕВ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Тодор Икономов 19, ет.2, ап.4 и представляващ: Красимир Милушев
 
КРАСИМИР МИЛУШЕВ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103610255
Годишен финансов отчет за 2014 г на КРАСИМИР МИЛУШЕВ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Тодор Икономов 19, ет.2, ап.4 и представляващ: Красимир Милушев
 
КРАСИМИР МИЛУШЕВ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103610255
Годишен финансов отчет за 2015 г на КРАСИМИР МИЛУШЕВ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Тодор Икономов 19, ет.2, ап.4 и представляващ: Красимир Милушев
 
КРАСИМИР МИЛУШЕВ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103610255
Годишен финансов отчет за 2016 г на КРАСИМИР МИЛУШЕВ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Тодор Икономов 19, ет.2, ап.4 и представляващ: Красимир Милушев
 
КРИС СОФИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176014352
Годишен финансов отчет за 2013 г на КРИС СОФИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк. Възраждане 19, вх.2, ап.44 и представляващ: Василка Дончева
 
КРИС СОФИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176014352
Годишен финансов отчет за 2014 г на КРИС СОФИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк. Възраждане 19, вх.2, ап.44 и представляващ: Василка Дончева
 
КРИС СОФИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176014352
Годишен финансов отчет за 2015 г на КРИС СОФИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк. Възраждане 19, вх.2, ап.44 и представляващ: Василка Дончева
 
КРИС СОФИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176014352
Годишен финансов отчет за 2016 г на КРИС СОФИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк. Възраждане 19, вх.2, ап.44 и представляващ: Василка Дончева
 
Консорциум "Уотърбилд 2014" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176656855
Годишен финансов отчет за 2015 г на Консорциум "Уотърбилд 2014" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Тролейна 2, офис 8, представляващ: Йордан Димов Йорданов и съставител Таня Йоцова
 
Консорциум "Флора Декор" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176934799
Годишен финансов отчет за 2015 г на Консорциум "Флора Декор" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Тролейна 2, офис 8, представляващ: Нели Стоянова Димитрова и съставител Таня Йоцова
 
Консорциум "Флора Декор" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176934799
Годишен финансов отчет за 2016 г на Консорциум "Флора Декор" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Тролейна 2, офис 8 и представляващ: Нели Стоянова Димитрова
 
Консорциум "Флора Фреш" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176934809
Годишен финансов отчет за 2015 г на Консорциум "Флора Фреш" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Тролейна 2, офис 8 и представляващ: Нели Стоянова Димитрова
 
Консорциум "Флора Фреш" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176934809
Годишен финансов отчет за 2015 г на Консорциум "Флора Фреш" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Тролейна 2, офис 8, представляващ: Нели Стоянова Димитрова и съставител Таня Йоцова
 
Консорциум Аква Гранд ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176269456
Годишен финансов отчет за 2015 г на Консорциум Аква Гранд ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Тролейна 2 и представляващ: Йордан Йорданов
 
Консорциум Аква Гранд ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176269456
Годишен финансов отчет за 2016 г на Консорциум Аква Гранд ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Тролейна 2 и представляващ: Йордан Йорданов
 
Консорциум Варненско Обединено Строителство ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176289206
Годишен финансов отчет за 2016 г на Консорциум Варненско Обединено Строителство ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Тролейна 2 и представляващ: Йордан Йорданов
 
Консорциум ДМ Инвестстрой ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176392448
Годишен финансов отчет за 2015 г на Консорциум ДМ Инвестстрой ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Тролейна 2 и представляващ: Алексей Гроздев
 
Консорциум ДМ Инвестстрой ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176392448
Годишен финансов отчет за 2016 г на Консорциум ДМ Инвестстрой ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Тролейна 2 и представляващ: Алексей Гроздев
 
Консорциум Инфрастрой ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176635050
Годишен финансов отчет за 2015 г на Консорциум Инфрастрой ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Вл.Варненчик", бл.308, вх.7 и представляващ: Йордан Йорданов
 
Консорциум Инфрастрой ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176635050
Годишен финансов отчет за 2016 г на Консорциум Инфрастрой ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Вл.Варненчик", бл.308, вх.7 и представляващ: Йордан Йорданов
 
Консорциум Ултрастрой БГ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176635067
Годишен финансов отчет за 2015 г на Консорциум Ултрастрой БГ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Арх.Дабко Дабков" и представляващ: Иван Борисов
 
Консорциум Ултрастрой БГ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176635067
Годишен финансов отчет за 2016 г на Консорциум Ултрастрой БГ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Арх.Дабко Дабков" и представляващ: Иван Борисов
 
Консорциум Уотърбилд 2014 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176656855
Годишен финансов отчет за 2016 г на Консорциум Уотърбилд 2014 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Тролейна" 2 и представляващ: Йордан Йорданов
 
МАДАЛЕНА И ПАРТНЬОРИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176966633
Годишен финансов отчет за 2016 г на МАДАЛЕНА И ПАРТНЬОРИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ж.к. СТРЕЛБИЩЕ ул. МИЛА РОДИНА №26, вх.А, ет.5, ап.15, представляващ: БЕНЕДЕТО РУДЖИЕРО
 
МАДАЛЕНА И ПАРТНЬОРИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176966633
Годишен финансов отчет за 2017 г на МАДАЛЕНА И ПАРТНЬОРИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ж.к. СТРЕЛБИЩЕ ул. МИЛА РОДИНА №26, вх.А, ет.5, ап.15, представляващ: БЕНЕДЕТО РУДЖИЕРО
 
МАДАЛЕНА И ПАРТНЬОРИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176966633
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на МАДАЛЕНА И ПАРТНЬОРИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ж.к. СТРЕЛБИЩЕ ул. МИЛА РОДИНА №26, вх.А, ет.5, ап.15, представляващ: БЕНЕДЕТО РУДЖИЕРО
 
МАДАЛЕНА КАМЕНОВ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176571839
Годишен финансов отчет за 2013 г на МАДАЛЕНА КАМЕНОВ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. ЗЛАТЕН РОГ №22, ет. 10, ОФИС 26 и представляващ: БЕНЕДЕТО РУДЖИЕРО
 
МАДАЛЕНА КАМЕНОВ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176571839
Годишен финансов отчет за 2014 г на МАДАЛЕНА КАМЕНОВ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. ЗЛАТЕН РОГ №22, ет. 10, ОФИС 26 и представляващ: БЕНЕДЕТО РУДЖИЕРО
 
МАДАЛЕНА КАМЕНОВ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176571839
Годишен финансов отчет за 2015 г на МАДАЛЕНА КАМЕНОВ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. ЗЛАТЕН РОГ №22, ет. 10, ОФИС 26 и представляващ: БЕНЕДЕТО РУДЖИЕРО
 
МАДАЛЕНА КАМЕНОВ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176571839
Годишен финансов отчет за 2016 г на МАДАЛЕНА КАМЕНОВ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. ЗЛАТЕН РОГ №22, ет. 10, ОФИС 26 и представляващ: БЕНЕДЕТО РУДЖИЕРО
 
МАДАЛЕНА КАМЕНОВ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176571839
Годишен финансов отчет за 2017 г на МАДАЛЕНА КАМЕНОВ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. ЗЛАТЕН РОГ №22, ет. 10, ОФИС 26 и представляващ: БЕНЕДЕТО РУДЖИЕРО
 
МАДАЛЕНА КАМЕНОВ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176571839
Годишен финансов отчет за 2018 г на МАДАЛЕНА КАМЕНОВ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. ЗЛАТЕН РОГ №22, ет. 10, ОФИС 26 и представляващ: БЕНЕДЕТО РУДЖИЕРО
 
МАДЖЕСТИК ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148102375
Годишен финансов отчет за 2015 г на МАДЖЕСТИК ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Вл.Варненчик", бл.13, вх.2 и представляващ: Даниела Грудева
 
МАДЖЕСТИК ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148102375
Годишен финансов отчет за 2016 г на МАДЖЕСТИК ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Вл.Варненчик", бл.13, вх.2 и представляващ: Даниела Грудева
 
МАДЖЕСТИК ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148102375
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на МАДЖЕСТИК ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Вл.Варненчик", бл.13, вх.2 и представляващ: Даниела Грудева
 
МАКПАЛ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175545873
Годишен финансов отчет за 2016 г на МАКПАЛ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Найден Геров", бл.26, вх.3, представляващ: Юлиана Руменова Палечева и съставител на отчета: Румен Лилов- Тери 2006 ООД
 
МАКПАЛ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175545873
Годишен финансов отчет за 2017 г на МАКПАЛ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Найден Геров", бл.26, вх.3, представляващ: Юлиана Руменова Палечева и съставител на отчета: Румен Лилов- Тери 2006 ООД
 
МАКПАЛ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175545873
Годишен финансов отчет за 2018 г на МАКПАЛ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Найден Геров", бл.26, вх.3, представляващ: Юлиана Руменова Палечева и съставител на отчета: Румен Лилов- Тери 2006 ООД
 
МАП - АРХ ГРУП ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177145988
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2017 г на МАП - АРХ ГРУП ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Лозенец, ул. ПЛАНА ПЛАНИНА №13, ет.5 и представляващ: СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ЦОНЕВ
 
МАП - АРХ ГРУП ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177145988
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на МАП - АРХ ГРУП ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Лозенец, ул. ПЛАНА ПЛАНИНА №13, ет.5 и представляващ: СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ЦОНЕВ
 
МГ ГРУП ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176496288
Годишен финансов отчет за 2015 г на МГ ГРУП ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. "Доктор Басанович" 112, представляващ: Георги Георгиев Георгиев
 
МЕБЕЛ 1 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103913423
Годишен финансов отчет за 2013 г на гр. Варна, жк. Младост, бл.115, вх.1, ет.7, ап.21 и представляващ: Анета Манукова Павлова
 
МЕБЕЛ 1 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103913423
Годишен финансов отчет за 2014 г на гр. Варна, жк. Младост, бл.115, вх.1, ет.7, ап.21 и представляващ: Анета Манукова Павлова
 
МЕБЕЛ 1 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103913423
Годишен финансов отчет за 2015 г на гр. Варна, жк. Младост, бл.115, вх.1, ет.7, ап.21 и представляващ: Анета Манукова Павлова
 
МЕГАИНВЕСТ-ПРОПЪРТИ ГОДЕЧ 2016 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177073154
Годишен финансов отчет за 2016 г на МЕГАИНВЕСТ-ПРОПЪРТИ ГОДЕЧ 2016 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1504, р-н Оборище, ул. Сан Стефанов 15, ет.2 и представляващ: Здравка Николова Маринова
 
Мивас ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103585745
Годишен финансов отчет за 2013 г Мивас ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.Струга 21 и представляващ: Васил Иванов Иванов
 
Мивас ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103585745
Годишен финансов отчет за 2014 г на Мивас ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.Струга 21 и представляващ: Васил Иванов Иванов
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в сайта ни за автоматично публикуване /публикувани директно на сайта/! 
Начална страница
Страница: 15 / 23
|<  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>  >|