ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

ЕЛИЗА 75 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175984264
Годишен финансов отчет за 2013 г на ЕЛИЗА 75 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Велико Христов 9 и представляващ: Женя Жечева
 
ЕЛИЗА 75 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175984264
Годишен финансов отчет за 2014 г на ЕЛИЗА 75 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Велико Христов 9 и представляващ: Женя Жечева
 
ЕЛИЗА 75 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175984264
Годишен финансов отчет за 2015 г на ЕЛИЗА 75 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Велико Христов 9 и представляващ: Женя Жечева
 
ЕЛИТ 2003 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103795626
Годишен финансов отчет за 2013 г на ЕЛИТ 2003 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №9, вх.Б, ет.1, ап.18 и представляващ: Павел Киряков Павлов
 
ЕЛИТ 2003 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103795626
Годишен финансов отчет за 2014 г на ЕЛИТ 2003 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №9, вх.Б, ет.1, ап.18 и представляващ: Павел Киряков Павлов
 
ЕЛИТ 2003 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103795626
Годишен финансов отчет за 2015 г на ЕЛИТ 2003 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №9, вх.Б, ет.1, ап.18 и представляващ: Павел Киряков Павлов
 
ЕЛИЦА ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176650076
Годишен финансов отчет за 2014 г на ЕЛИЦА ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Солун 18, ет.4, ап.5 и представляващ: Нели Влаева
 
ЕЛИЦА ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176650076
Годишен финансов отчет за 2015 г на ЕЛИЦА ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Солун 18, ет.4, ап.5 и представляващ: Нели Влаева
 
ЕЛИЦА ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176650076
Годишен финансов отчет за 2016 г на ЕЛИЦА ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Солун 18, ет.4, ап.5 и представляващ: Нели Влаева
 
ЕЛИЯ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176524476
Годишен финансов отчет за 2013 г на ЕЛИЯ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк. Трошево 49, ет.9, ап.44 и представлява: Соня Георгиева
 
ЕЛИЯ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176524476
Годишен финансов отчет за 2014 г на ЕЛИЯ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк. Трошево 49, ет.9, ап.44 и представлява: Соня Георгиева
 
ЕЛИЯ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176524476
Годишен финансов отчет за 2015 г на ЕЛИЯ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк. Трошево 49, ет.9, ап.44 и представлява: Соня Георгиева
 
ЕЛИЯ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176524476
Годишен финансов отчет за 2016 г на ЕЛИЯ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк. Трошево 49, ет.9, ап.44 и представлява: Соня Стоянова
 
ЕЛЛЕА ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176951841
Годишен финансов отчет за 2015 г на ЕЛЛЕА ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Света гора 3 и представляващ: Елена Борисова
 
ЕЛЛЕА ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176951841
Годишен финансов отчет за 2016 г на ЕЛЛЕА ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Света гора 3 и представляващ: Елена Борисова
 
ЕПЦ "РЕКА НА ЖИВОТ";   Булстат/ЕИК: 102873303
Годишен финансов отчет за 2015 г на ЕПЦ "РЕКА НА ЖИВОТ", със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, представляващ: Емануил Данаилов и съставител на отчета: Тодорка Стефанова
 
ЕПЦ "РЕКА НА ЖИВОТ";   Булстат/ЕИК: 102873303
Годишен финансов отчет за 2016 г на ЕПЦ "РЕКА НА ЖИВОТ", със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, представляващ: Емануил Данаилов и съставител на отчета: Тодорка Стефанова
 
ЕПЦ "РЕКА НА ЖИВОТ";   Булстат/ЕИК: 102873303
Годишен финансов отчет за 2017 г на ЕПЦ "РЕКА НА ЖИВОТ", със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, представляващ: Емануил Данаилов и съставител на отчета: Тодорка Стефанова
 
ЕТ "АИППМПДМ - Мария Молдованова";   Булстат/ЕИК: 103023585
Годишен финансов отчет за 2016 г на ЕТ "АИППМПДМ - Мария Молдованова", със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. "Ген. Колев" 84, ет. 1, ап. 4 и представляващ: Мария Георгиева Молдованова
 
ЕТ Стройпродукт Крайчев- Боян Крайчев;   Булстат/ЕИК: 030029260
Годишен финансов отчет за 2016 г на ЕТ Стройпродукт Крайчев- Боян Крайчев, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Васил Друмев 36 А, представляващ: Боян Крайчев и съставител на отчета: Калина Славова
 
Ес енд Ей ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148117256
Годишен финансов отчет за 2013 г на Ес енд Ей ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Съборни 31 и представляващ: Емилия Стаменова Андонова
 
Ес енд Ей ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148117256
Годишен финансов отчет за 2014 г на Ес енд Ей ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Съборни 31 и представляващ: Емилия Стаменова Андонова
 
Ес енд Ей ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148117256
Годишен финансов отчет за 2015 г на Ес енд Ей ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Съборни 31 и представляващ: Емилия Стаменова Андонова
 
ЗЗД КОНСОРЦИУМ "УОНДЪР БИЛД - РУСЕВ И КО";   Булстат/ЕИК: 177005744
Годишен финансов отчет за 2016 г на ЗЗД КОНСОРЦИУМ "УОНДЪР БИЛД - РУСЕВ И КО", със седалище и адрес на управление: с.Търън, Община Смолян, представляващ: Александър Василев Вирчев и съставител на отчета Стамен Добринов Гърбелов
 
ЗИНКО ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175495751
Годишен финансов отчет за 2015 г на ЗИНКО ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к. ВЛ. ВАРНЕНЧИК №8, вх.8, ет.6, ап.36 и представляващ: КОНСТАНТИН ТОШКОВ БОСТАНДЖИЕВ
 
ЗИНКО ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175495751
Годишен финансов отчет за 2016 г на ЗИНКО ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к. ВЛ. ВАРНЕНЧИК №8, вх.8, ет.6, ап.36 и представляващ: КОНСТАНТИН ТОШКОВ БОСТАНДЖИЕВ
 
ЗИНКО ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175495751
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на ЗИНКО ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к. ВЛ. ВАРНЕНЧИК №8, вх.8, ет.6, ап.36 и представляващ: КОНСТАНТИН ТОШКОВ БОСТАНДЖИЕВ
 
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕПЪН ПЛАНИНА;   Булстат/ЕИК: 177209298
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕПЪН ПЛАНИНА, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Възраждане, ул. КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ №169, бл.Г и представляващ: КИРИЛ ПЕТРОВ ИВАНОВ
 
ИНФРАСТРУКТУРНО И ГЕОДЕЗИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176033986
Годишен финансов отчет за 2015 г на ИНФРАСТРУКТУРНО И ГЕОДЕЗИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ №23, ет.10, ап.30 и представляващ: НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ
 
ИНФРАСТРУКТУРНО И ГЕОДЕЗИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176033986
Годишен финансов отчет за 2016 г на ИНФРАСТРУКТУРНО И ГЕОДЕЗИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ №23, ет.10, ап.30 и представляващ: НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ
 
ИНФРАСТРУКТУРНО И ГЕОДЕЗИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176033986
Годишен финансов отчет за 2017 г на ИНФРАСТРУКТУРНО И ГЕОДЕЗИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ №23, ет.10, ап.30 и представляващ: НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ
 
КОЖУХАРОВИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103685432
Годишен финансов отчет за 2013 г на КОЖУХАРОВИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Ген. Столетов 92, ет.3, ап.6 и представляващ: Веско Маринов Кожухаров
 
КОЖУХАРОВИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103685432
Годишен финансов отчет за 2014 г на КОЖУХАРОВИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Ген. Столетов 92, ет.3, ап.6 и представляващ: Веско Маринов Кожухаров
 
КОЖУХАРОВИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103685432
Годишен финансов отчет за 2015 г на КОЖУХАРОВИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Ген. Столетов 92, ет.3, ап.6 и представляващ: Веско Маринов Кожухаров
 
КОЖУХАРОВИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103685432
Годишен финансов отчет за 2016 г на КОЖУХАРОВИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Ген. Столетов 92, ет.3, ап.6 и представляващ: Веско Маринов Кожухаров
 
КОНСОРЦИУМ "БАК-2 ООД И ЕВРОЛИФТ 2009 ООД";   Булстат/ЕИК: 177183679
Годишен финансов отчет за 2017 г на КОНСОРЦИУМ "БАК-2 ООД И ЕВРОЛИФТ 2009 ООД", със седалище и адрес на управление: ж.к. БАНИШОРА, бл.18, вх.Б, ет.4, ап.35 и представляващ: Любомир Николов Недялков
 
КОНСОРЦИУМ "ПЛММ 2015";   Булстат/ЕИК: 176814198
Годишен финансов отчет за 2017 г на КОНСОРЦИУМ "ПЛММ 2015", със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. БОГОМИЛ №48, вх.Б, ет.4, ап.10 и представляващ: СТАМЕН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
 
КОНСОРЦИУМ "ПЛОВДИВЦИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176793327
Годишен финансов отчет за 2015 г на КОНСОРЦИУМ "ПЛОВДИВЦИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. ДАМЯНИЦА № 3 - 5, представляващ: Георги Борисов Харизанов и съставител на отчета: Янка Рачева
 
КОНСОРЦИУМ "УОНДЪР БИЛД" - "РУСЕВ И КО";   Булстат/ЕИК: 177005744
Годишен финансов отчет за 2017 г на КОНСОРЦИУМ "УОНДЪР БИЛД" - "РУСЕВ И КО", със седалище и адрес на управление: с.Трън, общ.Смолян и представляващ: АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ВИРЧЕВ
 
Кар Експерт ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176895257
Годишен финансов отчет за 2015 г на Кар Експерт ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Мир 2, бл.2, вх.Е, ет.1, ап.7 и представляващ: Антон Ангелов Петров
 
Консирциум Стройконсулт Варна ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176968567
Годишен финансов отчет за 2016 г на Консирциум Стройконсулт Варна ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Тролейна" 2, ет.1, офис 8 и представляващ: Йордан Димов Йорданов
 
Консорциум "Аква Корект" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176937795
Годишен финансов отчет за 2015 г на Консорциум "Аква Корект" ДЗЗД, , със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Тролейна 2, офис 8 и представляващ: Нели Стоянова Димитрова
 
Консорциум "Аква Корект" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176937795
Годишен финансов отчет за 2015 г на Консорциум "Аква Корект" ДЗЗД, , със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Тролейна 2, офис 8, представляващ: Нели Стоянова Димитрова и съставител Таня Йоцова
 
Консорциум "Аква Лайт" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176813317
Годишен финансов отчет за 2015 г на Консорциум "Аква Лайт" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Тролейна 2, офис 8, представляващ: Йордан Димов Йорданов и съставител Таня Йоцова
 
Консорциум "Аква Лайт" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176813317
Годишен финансов отчет за 2016 г на Консорциум "Аква Лайт" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Тролейна 2, офис 8, представляващ: Весела Димитрова Петкова
 
Консорциум "Варненско Обединено Строителство" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176289206
Годишен финансов отчет за 2015 г на Консорциум "Варненско Обединено Строителство" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Тролейна 2, офис 8, представляващ: Йордан Димов Йорданов и съставител Таня Йоцова
 
Консорциум "ПЪТ ПРОЕКТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176881567
Годишен финансов отчет за 2015 г на Консорциум "ПЪТ ПРОЕКТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Тролейна 2, офис 8, представляващ: Йордан Димов Йорданов и съставител Таня Йоцова
 
Консорциум "ПЪТ ПРОЕКТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176881567
Годишен финансов отчет за 2016 г на Консорциум "ПЪТ ПРОЕКТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Тролейна 2, офис 8, представляващ: Йордан Димов Йорданов
 
Консорциум "Струма - 2" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176441201
Годишен финансов отчет за 2015 г на Консорциум "Струма - 2" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1619 ,ул."Дамяница" № 3-5, представляващ: Георги Борисов Харизанов и съставител на отчета: Йорданка Борисова Шопова
 
Консорциум "Струма Лот 3.3" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176867941
Годишен финансов отчет за 2015 г на Консорциум "Струма Лот 3.3" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1619 ,ул."Дамяница" № 3-5, представляващ: Иван Трифонов Митрев и съставител на отчета: Александрина Сивкова- Тилева
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в сайта ни за автоматично публикуване /публикувани директно на сайта/! 
Начална страница
Страница: 14 / 23
|<  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>  >|