ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

ДЗЗД ПИ ЕС;   Булстат/ЕИК: 176332294
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД ПИ ЕС със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул.Христо Ботев № 92 и представляващ: Диана Любомирова Мандажиева
 
ДЗЗД ПИ ЕС;   Булстат/ЕИК: 176332294
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДЗЗД ПИ ЕС със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул.Христо Ботев № 92 и представляващ: Диана Любомирова Мандажиева
 
ДЗЗД РСУО ДОБРИЧ;   Булстат/ЕИК: 176740723
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД РСУО ДОБРИЧ, със седалище и адрес на управление: София, ул. Николай Хайтов 3а, ет. 2, представляващ: Антон Антонов и Отокар Слампа и съставител на отчета Кръстина Матракова.
 
ДЗЗД РСУО ДОБРИЧ;   Булстат/ЕИК: 176740723
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДЗЗД РСУО ДОБРИЧ, със седалище и адрес на управление: София, ул. Николай Хайтов 3а, ет. 2, представляващ: Васил Стефанов Василев и Антон Емилов Антонов и съставител на отчета Кръстина Матракова.
 
ДЗЗД СВЕТА ЕКАТЕРИНА 2018;   Булстат/ЕИК: 177265489
Годишен финансов отчет за 2018 г на ДЗЗД СВЕТА ЕКАТЕРИНА 2018 с Ид. номер по ДДС: BG177265489, със седалище и адрес на управление: гр. София ул. "Дамяница" 3-5, представляващ: Николай Дончев Дончев и съставител на отчета: Цветина Василева
 
ДЗЗД СВЕТА ЕКАТЕРИНА 2018;   Булстат/ЕИК: 177265489
Годишен финансов отчет за 2019 г на ДЗЗД СВЕТА ЕКАТЕРИНА 2018 с Ид. номер по ДДС: BG177265489, със седалище и адрес на управление: гр. София ул. "Дамяница" 3-5, представляващ: Николай Дончев Дончев и съставител на отчета: Цветина Иванова
 
ДЗЗД СВЕТЛИНА 2013;   Булстат/ЕИК: 176472556
Годишен финансов отчет за 2014 г на ДЗЗД СВЕТЛИНА-2013, със седалище и адрес на управление: Гр.В.Търново, ул.Магистрална 3, представляващ: Станислав Йорданов Василев и съставител на отчета: Елена Петрова Василева
 
ДЗЗД СВЕТЛИНА 2013;   Булстат/ЕИК: 176472556
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД СВЕТЛИНА-2013, със седалище и адрес на управление: Гр.В.Търново, ул.Магистрална 3, представляващ: Станислав Йорданов Василев и съставител на отчета: Елена Петрова Василева
 
ДЗЗД СВЕТЛИНА-2014;   Булстат/ЕИК: 176671113
Годишен финансов отчет за 2014 г на ДЗЗД СВЕТЛИНА-2014, със седалище и адрес на управление: Гр.В.Търново, ул.Магистрална 3, представляващ: Станислав Йорданов Василев и съставител на отчета: Елена Петрова Василева
 
ДЗЗД СВЕТЛИНА-2014;   Булстат/ЕИК: 176671113
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД СВЕТЛИНА-2014, със седалище и адрес на управление: Гр.В.Търново, ул.Магистрална 3, представляващ: Станислав Йорданов Василев и съставител на отчета: Елена Петрова Василева
 
ДЗЗД СКУТОВ;   Булстат/ЕИК: 175494464
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДЗЗД СКУТОВ, със седалище и адрес на управление: ГР. СЛИВЕН УЛ КРАЙРЕЧНА 8, представляващ: ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА СКУТОВА и съставител на отчета: ГАЛИНА СЛАВОВА ГЕНОВА
 
ДЗЗД ТЛЦ КООП;   Булстат/ЕИК: 176311243
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД ТЛЦ КООП, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.”Никола Мушанов”№116, представляващ: Драгомир Тодоров Драганов и съставител на отчета: Пенка Маркова Вълкова
 
ДЗЗД ТЛЦ КООП;   Булстат/ЕИК: 176311243
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДЗЗД ТЛЦ КООП, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.”Никола Мушанов”№116, представляващ: Бойка Иванова Добрева и съставител на отчета: Соня Спасова Димитрова
 
ДЗЗД „Еко Панега";   Булстат/ЕИК: 176612403
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД „Еко Панега", със седалище и адрес на управление: София, ул.Оборище 13, ет.3, представляващ: Янко Янков и съставител на отчета: Евгени Добрев – Корпорът Адвайзърс ООД
 
ДЗЗД „Еко Панега";   Булстат/ЕИК: 176612403
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДЗЗД „Еко Панега", със седалище и адрес на управление: София, ул.Оборище 13, ет.3, представляващ: Янко Янков и съставител на отчета: Евгени Добрев – Корпорът Адвайзърс ООД
 
ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ БЪЛГАРИЯ АУТДОР”;   Булстат/ЕИК: 176429779
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ БЪЛГАРИЯ АУТДОР”, със седалище и адрес на управление: с.Лозен, р-н Панчарево, Област София, община София, ПК 1151, ул.Ракита № 9 и представляващ: Владислав Георгиев Соколов
 
ДЗЗД „Лайф Стар България”;   Булстат/ЕИК: 176502469
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД „Лайф Стар България”, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Люлин”, бл.805-П, ет.3, ап.6 и представляващ: Георги Цветанов Андреев
 
ДЗЗД" Водопровод и път Лозница 2014";   Булстат/ЕИК: 176690569
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД" Водопровод и път Лозница 2014", със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив , ул."Дилянка" № 35, представляващ: Рашко Христов Рашков и съставител на ГФО - Димитричка Дончева Желева
 
ДЗЗД" Консорциум Върбица";   Булстат/ЕИК: 176823208
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД" Консорциум Върбица", със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив , ул."Дилянка" № 35, представляващ: Рашко Христов Рашков и съставител на ГФО - Димитричка Дончева Желева
 
ДИДИ 62 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176652091
Годишен финансов отчет за 2014 г на ДИДИ 62 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Овчо поле 8, ет.7, ап.13 и представляващ: Димитринка Димитрова
 
ДИДИ 62 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176652091
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДИДИ 62 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Овчо поле 8, ет.7, ап.13 и представляващ: Димитринка Димитрова
 
ДИДИ 62 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176652091
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДИДИ 62 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Овчо поле 8, ет.7, ап.13 и представляващ: Димитринка Димитрова
 
ДИДИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103619350
Годишен финансов отчет за 2013 г на ДИДИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк. Вл.Варненчик, бл.228, вх.4, ет.5, ап.121 и предтавляващ: Димитричка Димитрова Иванова
 
ДИДИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103619350
Годишен финансов отчет за 2014 г на ДИДИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк. Вл.Варненчик, бл.228, вх.4, ет.5, ап.121 и предтавляващ: Димитричка Димитрова Иванова
 
ДИДИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103619350
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДИДИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк. Вл.Варненчик, бл.228, вх.4, ет.5, ап.121 и предтавляващ: Димитричка Димитрова Иванова
 
ДИМИТРОВИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176672101
Годишен финансов отчет за 2014 г на ДИМИТРОВИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Смолян, ул."Данаил Костов" 4, представляващ: Калоян Росенов Димитров и съставител на отчета: Фобак ЕООД
 
ДИМИТРОВИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176672101
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДИМИТРОВИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Смолян, ул."Данаил Костов" 4, представляващ: Калоян Росенов Димитров и съставител на отчета: Фобак ЕООД
 
ДИМИТРОВИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176672101
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДИМИТРОВИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Смолян, ул."Данаил Костов" 4, представляващ: Калоян Росенов Димитров
 
ДММ 64 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176786432
Годишен финансов отчет за 2014 г на ДММ 64 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк. Вл. Варненчик 214, вх.4, ет.5, ап.114 и представляващ: Мадлен Стоянова
 
ДММ 64 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176786432
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДММ 64 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк. Вл. Варненчик 214, вх.4, ет.5, ап.114 и представляващ: Мадлен Стоянова
 
ДОНИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175661387
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДОНИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Дж.Баучер" бл.2, вх.Б и представляващ: Донка Георгиева
 
ДОНИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175661387
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДОНИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Дж.Баучер" бл.2, вх.Б и представляващ: Донка Георгиева
 
ДОНИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175661387
Годишен финансов отчет за 2017 г на ДОНИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Дж.Баучер" бл.2, вх.Б и представляващ: Донка Георгиева
 
ДОНИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175661387
Годишен финансов отчет за 2018 г на ДОНИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Дж.Баучер" бл.2, вх.Б и представляващ: Донка Георгиева
 
ДОРКО ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176405714
Годишен финансов отчет за 2013 г на ДОРКО ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Нарцис 13А, ет.2, ап.2 и представляващ: Ахмед Кабилев
 
ДОРКО ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176405714
Годишен финансов отчет за 2014 г на ДОРКО ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Нарцис 13А, ет.2, ап.2 и представляващ: Ахмед Кабилев
 
ДОРКО ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176405714
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДОРКО ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Нарцис 13А, ет.2, ап.2 и представляващ: Ахмед Кабилев
 
ДОРКО ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176405714
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДОРКО ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Нарцис 13А, ет.2, ап.2 и представляващ: Ахмед Кабилев
 
Дружество за позитивна психотерапия в България;   Булстат/ЕИК: 103309985
Годишен финансов отчет за 2015 г на "Дружество по позитивна психотерапия в България", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Полк.Свещаров" 5, ръководител Снежанка Борисова Димитрова и съставител на отчетите Румяна Лилова
 
Дружество за позитивна психотерапия в България;   Булстат/ЕИК: 103309985
Годишен финансов отчет за 2016 г на "Дружество по позитивна психотерапия в България", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Полк.Свещаров" 5, ръководител Снежанка Борисова Димитрова и съставител на отчетите Румен Лилов /ТЕРИ-2006 ООД/
 
Дружество за позитивна психотерапия в България;   Булстат/ЕИК: 103309985
Годишен финансов отчет за 2017 г на "Дружество по позитивна психотерапия в България", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Полк.Свещаров" 5, ръководител Снежанка Борисова Димитрова и съставител на отчетите Румен Лилов /ТЕРИ-2006 ООД/
 
ЕКО - МАП ТИЙМ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176967518
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2017 г на ЕКО - МАП ТИЙМ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Младост, ж.к.МЛАДОСТ-1,ул.АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ № 51 и представляващ: СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ЦОНЕВ
 
ЕКО - МАП ТИЙМ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176967518
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на МАП ТИЙМ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Младост, ж.к.МЛАДОСТ-1,ул.АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ № 51 и представляващ: СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ЦОНЕВ
 
ЕКОСЕРВИЗ ЛОВЕЧ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176741348
Годишен финансов отчет за 2015 г на ЕКОСЕРВИЗ ЛОВЕЧ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Николай Хайтов 3а, ет. 2, представляващ: Антон Антонов и Отокар Слампа и съставител на отчета: Кръстина Матракова.
 
ЕКОСЕРВИЗ ЛОВЕЧ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176741348
Годишен финансов отчет за 2016 г на ЕКОСЕРВИЗ ЛОВЕЧ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Николай Хайтов 3а, ет. 2, представляващ: Васил Стефанов Василев и Антон Емилов Антонов и съставител на отчета: Кръстина Матракова.
 
ЕЛ СТАНДАРТ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176464560
Годишен финансов отчет за 2016 г на ЕЛ СТАНДАРТ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Надежда, кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ ул. 357 №4, представляващ: ТОДОР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ и съставител на отчета: Даниела Славейкова Кунева
 
ЕЛЕГАНС ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176342908
Годишен финансов отчет за 2016 г на ЕЛЕГАНС ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ЖК.Тракия, бл.91, представляващ: Василка Дечева и съставител на отчета: Анета Шахбазян
 
ЕЛЕКТРО КОНСОРЦИУМ МАРИЦА ИЗТОК 1 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 123754291
Годишен финансов отчет за 2015 г на ЕЛЕКТРО КОНСОРЦИУМ МАРИЦА ИЗТОК 1 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, бул."Република" 120, представляващ: Илиян Борисов Марков и съставител на отчета: Бориска Борисова
 
ЕЛЕКТРОКОНСОРЦИУМ БЕЛ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176809443
Годишен финансов отчет за 2016 г ЕЛЕКТРОКОНСОРЦИУМ БЕЛ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Перник, ул."Св.Св.Кирил и Методий" 23, офис 902, представляващ: Емил Цветанов Стоилов и съставител на отчета: Дием консулт ЕООД
 
ЕЛИЗА 75 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175984264
Годишен финансов отчет за 2016 г на ЕЛИЗА 75 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Велико Христов 9 и представляващ: Женя Жечева
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в сайта ни за автоматично публикуване /публикувани директно на сайта/! 
Начална страница
Страница: 13 / 23
|<  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>  >|