ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

ДЗЗД "ЗЕФИР 2002 ООД - ЖАНЕЛ 2000 ООД";   Булстат/ЕИК: 176476622
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД "ЗЕФИР 2002 ООД - ЖАНЕЛ 2000 ООД", със седалище и адрес на управление: гр.София ул."Проф.Д-р Д.Атанасов" №18, вх.А, ет.6, ап.24, представляващ: ИВАН НИКОЛОВ ХАДЖИЕВ и съставител на отчета: ЕЛЕОНОРА КОТЕВА КОТЕВА
 
ДЗЗД "Инфраструктура Кнежа";   Булстат/ЕИК: 176458396
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД "Инфраструктура Кнежа", със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Яворов, бл. 73 и представляващ: Арно Селер
 
ДЗЗД "КАЛЕЯ БИЛД;   Булстат/ЕИК: 177081934
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДЗЗД "КАЛЕЯ БИЛД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. ДЕБЪР N-58, ет.7, офис 6 и представляващ: НЕЛИ СТОЯНОВА ПЕТРОВА
 
ДЗЗД "КАЛЕЯ КОНСУЛТ";   Булстат/ЕИК: 177055074
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДЗЗД "КАЛЕЯ КОНСУЛТ", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. ДЕБЪР №58, ет.7, ап.оф.6 и представляващ: НЕЛИ СТОЯНОВА ПЕТРОВА
 
ДЗЗД "Комплекс за рекламно обслужване";   Булстат/ЕИК: 123765731
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД "Комплекс за рекламно обслужване", със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. "Руски" №15 и представляващ: Бонка Дипчикова
 
ДЗЗД "Лозенец-Недялско";   Булстат/ЕИК: 176990029
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДЗЗД "Лозенец-Недялско", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Дамяница 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчет Ася Константинова
 
ДЗЗД "Лозенец-Недялско";   Булстат/ЕИК: 176990029
Годишен финансов отчет за 2017 г на ДЗЗД "Лозенец-Недялско", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Дамяница 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчет Ася Константинова
 
ДЗЗД "Лозенец-Недялско";   Булстат/ЕИК: 176990029
Годишен финансов отчет за 2018 г на ДЗЗД "Лозенец-Недялско", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Дамяница 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчет Ася Константинова
 
ДЗЗД "Лозенец-Недялско";   Булстат/ЕИК: 176990029
Годишен финансов отчет за 2019 г на ДЗЗД "Лозенец-Недялско", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Дамяница 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчет Анна Начева
 
ДЗЗД "Лозница спорт 2014";   Булстат/ЕИК: 176654167
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД "Лозница спорт 2014", със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив , ул."Дилянка" № 35 , представляващ: Рашко Христов Рашков и съставител на ГФО - Димитричка Дончева Желева
 
ДЗЗД "Монисад Банкя";   Булстат/ЕИК: 176554971
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД "Монисад Банкя", със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Яворов, бл. 73 и представляващ: Арно Селер
 
ДЗЗД "Монисад Глогово";   Булстат/ЕИК: 176610270
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД "Монисад Глогово", със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Яворов, бл. 73 и представляващ: Арно Селер
 
ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ГБС - БИОГЕСТ - ГАБРОВО";   Булстат/ЕИК: 176295999
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ГБС - БИОГЕСТ - ГАБРОВО", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. "Дамяница" 3-5, представляващ: Л.Иванов и съставител на отчета: Р. Цветкова
 
ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ГБС - БИОГЕСТ - ГАБРОВО";   Булстат/ЕИК: 176295999
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ГБС - БИОГЕСТ - ГАБРОВО", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. "Дамяница" 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Радка Йорданова Цветкова
 
ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ГБС - БИОГЕСТ - ГАБРОВО";   Булстат/ЕИК: 176295999
Годишен финансов отчет за 2017 г на ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ГБС - БИОГЕСТ - ГАБРОВО", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. "Дамяница" 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Радка Йорданова Цветкова
 
ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ГБС - БИОГЕСТ - ГАБРОВО";   Булстат/ЕИК: 176295999
Годишен финансов отчет за 2018 г на ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ГБС - БИОГЕСТ - ГАБРОВО", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. "Дамяница" 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Цветина Василева
 
ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ГБС - БИОГЕСТ - ГАБРОВО";   Булстат/ЕИК: 176295999
Годишен финансов отчет за 2019 г на ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ГБС - БИОГЕСТ - ГАБРОВО", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. "Дамяница" 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Цветина Иванова
 
ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ГБС-ЦЕНТРАЛНА ГАРА СОФИЯ";   Булстат/ЕИК: 176524483
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ГБС-ЦЕНТРАЛНА ГАРА СОФИЯ" с ИД BG176524483, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул: "Дамяница" 3-5, представляващ М.Пенчева и съставител на отчета: Цветкова
 
ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ГБС-ЦЕНТРАЛНА ГАРА СОФИЯ";   Булстат/ЕИК: 176524483
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ГБС-ЦЕНТРАЛНА ГАРА СОФИЯ" с ИД BG176524483, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул: "Дамяница" 3-5, представляващ Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Радка Йорданова Цветкова
 
ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ГБС-ЦЕНТРАЛНА ГАРА СОФИЯ";   Булстат/ЕИК: 176524483
Годишен финансов отчет за 2017 г на ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ГБС-ЦЕНТРАЛНА ГАРА СОФИЯ" с ИД BG176524483, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул: "Дамяница" 3-5, представляващ Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Радка Йорданова Цветкова
 
ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ГБС-ЦЕНТРАЛНА ГАРА СОФИЯ";   Булстат/ЕИК: 176524483
Годишен финансов отчет за 2018 г на ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ГБС-ЦЕНТРАЛНА ГАРА СОФИЯ" с ИД BG176524483, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул: "Дамяница" 3-5, представляващ Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Цветина Василева
 
ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ГБС-ЦЕНТРАЛНА ГАРА СОФИЯ";   Булстат/ЕИК: 176524483
Годишен финансов отчет за 2019 г на ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ГБС-ЦЕНТРАЛНА ГАРА СОФИЯ" с ИД BG176524483, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул: "Дамяница" 3-5, представляващ Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Цветина Иванова
 
ДЗЗД "Обединение ГБС- Железопътна Инфраструктура";   Булстат/ЕИК: 176431164
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на ДЗЗД Обединение ГБС- Железопътна Инфраструктура, със седалище и адрес на управление: гр.София", ул."Дамянаца" 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева
 
ДЗЗД "Обединение ГБС- Железопътна Инфраструктура";   Булстат/ЕИК: 176431164
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2019 г на ДЗЗД Обединение ГБС- Железопътна Инфраструктура, със седалище и адрес на управление: гр.София", ул."Дамянаца" 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева
 
ДЗЗД "САД - Водстрой";   Булстат/ЕИК: 176610270
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД "САД - Водстрой", със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Яворов, бл. 73 и представляващ: Арно Селер
 
ДЗЗД "САД- ФЛАВИ";   Булстат/ЕИК: 176354974
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД "САД- ФЛАВИ", със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Яворов, бл. 73 и представляващ: Арно Селер
 
ДЗЗД "САНИРАНЕ СЛАВЕЙКОВ БЛ.49";   Булстат/ЕИК: 177024513
Годишен финансов отчет за 2017 г на ДЗЗД "САНИРАНЕ СЛАВЕЙКОВ БЛ.49", със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.АЛЕКСАНДРОВСКА №98, ет.1 и представляващ: ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
 
ДЗЗД "СВЕТЛИНА-ЕКСТА";   Булстат/ЕИК: 176871263
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД "СВЕТЛИНА-ЕКСТА", със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ул."Кръстьо Българията" № 13 А, ет. 2, представляващ: Николай Панчев Петров и съставител на отчета: Дора Петкова 2007 ЕООД
 
ДЗЗД "СВЕТЛИНА-ЕКСТА";   Булстат/ЕИК: 176871263
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДЗЗД "СВЕТЛИНА-ЕКСТА", със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ул."Кръстьо Българията" № 13 А, ет. 2, представляващ: Николай Панчев Петров и съставител на отчета: Дора Петкова 2007 ЕООД
 
ДЗЗД "СИЛОЗИ";   Булстат/ЕИК: 177289928
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на ДЗЗД "СИЛОЗИ", със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв."Индустриален", ул."Индустриална" 1 и представляващ: Драган Славов Драганов
 
ДЗЗД "СИЛОЗИ";   Булстат/ЕИК: 177289928
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на ДЗЗД "СИЛОЗИ", със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв."Индустриален", ул."Индустриална" 1 и представляващ: Драган Славов Драганов
 
ДЗЗД "СТОА - ЗСК";   Булстат/ЕИК: 176072149
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2019 г на ДЗЗД "СТОА - ЗСК", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.Иван Боримечката 3А, ет.2, офис 2 и представляващ: Кирилка Евгениева Петкова
 
ДЗЗД "СТОА - ЗСК";   Булстат/ЕИК: 176265867
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2019 г на ДЗЗД "СТОА - ЗСК", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.Иван Боримечката 3А, ет.2, офис 2 и представляващ: Кирилка Евгениева Петкова
 
ДЗЗД "СТОА - ТИЕ";   Булстат/ЕИК: 176749786
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2019 г на ДЗЗД "СТОА - ТИЕ", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.Гълъбец 5, партер, офис 6.2 и представляващ: Дамян Василев Стоянов
 
ДЗЗД "Спартак и Ко";   Булстат/ЕИК: 177034048
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДЗЗД "Спартак и Ко", със седалище и адрес на управление: ул. "АК.АНДРЕЙ САХАРОВ" №1, представляващ и съставител на отчета: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
 
ДЗЗД "Средновековен град Хоталич";   Булстат/ЕИК: 176493422
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДЗЗД "Средновековен град Хоталич", със седалище и адрес на управление: Габрово, ул. "Прохлада" №11, представляващ: Ивелина Христова Ялмазова-Маринова и съставител на отчета: Ивелина Цонева
 
ДЗЗД "Странджа-2018";   Булстат/ЕИК: 177307739
Годишен финансов отчет за 2018 г на ДЗЗД "Странджа-2018" с Ид. номер по ДДС BG 177307739, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Дамяница 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Ася Асенова Константинова
 
ДЗЗД "Странджа-2018";   Булстат/ЕИК: 177307739
Годишен финансов отчет за 2019 г на ДЗЗД "Странджа-2018" с Ид. номер по ДДС BG 177307739, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Дамяница 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Анна Начева
 
ДЗЗД "УСПЕХ";   Булстат/ЕИК: 177256554
Годишен финансов отчет за 2018 г на ДЗЗД "УСПЕХ", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, р-н Владислав Варненчик, ул. ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ №34, представляващ: ЯНИТА ИВАНОВА РАЙЧЕВА
 
ДЗЗД АБЕЛИА;   Булстат/ЕИК: 176254963
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДЗЗД АБЕЛИА, със седалище и адрес на управление: Варна, ул. Тодор Икономов 19, представляващ и съставител на отчета: Десислава Боянова Филатова
 
ДЗЗД ЕАКППМТНЕ;   Булстат/ЕИК: 176562929
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДЗЗД ЕАКППМТНЕ, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к."Хиподрума", ул."Булаир", бл.110, вх.А, представляващ: М.Тодоров и съставител на отчета: М.Хрелкова
 
ДЗЗД ЕЛКОРЕКТ – 2012;   Булстат/ЕИК: 176442125
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД ЕЛКОРЕКТ 2012, със седалище и адрес на управление: Гр.В.Търново, ул.Магистрална 3, представляващ: Станислав Йорданов Василев и съставител на отчета: Елена Петрова Василева
 
ДЗЗД ЕЛКОРЕКТ-ЮНИОН-2012;   Булстат/ЕИК: 176527458
Годишен финансов отчет за 2014 г на ДЗЗД ЕЛКОРЕКТ-ЮНИОН-2012, със седалище и адрес на управление: Гр.В.Търново, ул.Магистрална 3, представляващ: Иван Райков Славев и съставител на отчета: Елена Петрова Василева
 
ДЗЗД ЕЛКОРЕКТ-ЮНИОН-2012;   Булстат/ЕИК: 176527458
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД ЕЛКОРЕКТ-ЮНИОН-2012, със седалище и адрес на управление: Гр.В.Търново, ул.Магистрална 3, представляващ: Иван Райков Славев и съставител на отчета: Елена Петрова Василева
 
ДЗЗД ОРЕАСУП;   Булстат/ЕИК: 175945052
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД ОРЕАСУП, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Всеволод Гаршин, №1 и представляващ: Милен Милев
 
ДЗЗД ОРЕАСУП;   Булстат/ЕИК: 175945052
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДЗЗД ОРЕАСУП, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Всеволод Гаршин, №1 и представляващ: Милен Милев
 
ДЗЗД Обединение "ГАРАНТ - ЕН АР";   Булстат/ЕИК: 177035196
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДЗЗД Обединение "ГАРАНТ - ЕН АР", със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. "Волга" № 4 и представляващ: Николай Денчев Николов
 
ДЗЗД Обединение "ГАРАНТ-СТРОЙЕКСПЕРТ";   Булстат/ЕИК: 176950262
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД Обединение "ГАРАНТ-СТРОЙЕКСПЕРТ", със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. "Волга" № 4 и представляващ: Николай Денчев Николов
 
ДЗЗД Обединение "ГАРАНТ-СТРОЙЕКСПЕРТ";   Булстат/ЕИК: 176950262
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДЗЗД Обединение "ГАРАНТ-СТРОЙЕКСПЕРТ", със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. "Волга" № 4 и представляващ: Николай Денчев Николов
 
ДЗЗД Обединение "ГАРАНТ-СТРОЙЕКСПЕРТ";   Булстат/ЕИК: 176950262
Годишен финансов отчет за 2017 г на ДЗЗД Обединение "ГАРАНТ-СТРОЙЕКСПЕРТ", със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. "Волга" № 4 и представляващ: Николай Денчев Николов
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в сайта ни за автоматично публикуване /публикувани директно на сайта/! 
Начална страница
Страница: 12 / 23
|<  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>  >|