ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

ГД "ДИМУС - НАДА";   Булстат/ЕИК: 107501627
Годишен финансов отчет за 2015 г на ГД "ДИМУС - НАДА", със седалище: гр.Габрово, представляващ и съставител на отчета Гергана Димитрова
 
ГД "КОНСОРЦИУМ КОДКИЙ";   Булстат/ЕИК: 160054733
Годишен финансов отчет за 2018 г на ГД "КОНСОРЦИУМ КОДКИЙ%, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, р-н Западен, ул. КОПРИВКИТЕ №13 А и представляващ: КРУМ НЕНОВ НАНЕВ
 
ГД "НОТА БЕНЕ";   Булстат/ЕИК: 123644375
Годишен финансов отчет за 2015 г на ГД "НОТА БЕНЕ", със седалище и адрес на управление: гр.Казанлък ул.Ив.Вазов № 1, представляващ и съставител на отчета: МАРИЕЛА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
 
ГД "СПОРТ";   Булстат/ЕИК: 101551256
Годишен финансов отчет за 2015 г на ГД "СПОРТ", със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, ул. Неофит Рилски 8 и представляващ: Екатерина Георгиева
 
ГД "СПОРТ";   Булстат/ЕИК: 101551256
Годишен финансов отчет за 2016 г на ГД "СПОРТ", със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, ул. Неофит Рилски 8 и представляващ: Екатерина Георгиева
 
ГД "СПОРТ";   Булстат/ЕИК: 101551256
Годишен финансов отчет за 2017 г на ГД "СПОРТ", със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, ул. Неофит Рилски 8 и представляващ: Екатерина Георгиева
 
ГД "Селект БГ";   Булстат/ЕИК: 115755187
Годишен финансов отчет за 2015 г на ГД "Селект БГ", със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 61 и представляващ: Ердинч Мехмед
 
ГД "Селект БГ";   Булстат/ЕИК: 115755187
Годишен финансов отчет за 2016 г на ГД "Селект БГ", със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. Белград, 18, представляващ: Ердинч Мехмед и съставител на отчета: СК Актив Пловдив ООД с управител Надежда Маринова
 
ГРИЙН УУД КЪМПАНИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176378822
Годишен финансов отчет за 2016 г на ГРИЙН УУД КЪМПАНИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ул. ГОСПОДИН МИХАЙЛОВСКИ №101, ап.14 и представляващ: МЛАДЕН МИТЕВ МИТЕВ
 
Голф 1 пикник ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103930839
Годишен финансов отчет за 2013 г на Голф 1 пикник ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Перекоп 17А и представляващ: Здравко Иванов Липчев
 
Голф 1 пикник ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103930839
Годишен финансов отчет за 2014 г на Голф 1 пикник ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Перекоп 17А и представляващ: Здравко Иванов Липчев
 
Голф 1 пикник ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103930839
Годишен финансов отчет за 2015 г на Голф 1 пикник ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Перекоп 17А и представляващ: Здравко Иванов Липчев
 
Голф Пикник ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103810722
Годишен финансов отчет за 2013 г на Голф Пикник ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Искър 3А и представляващ: Здравко Иванов Липчев
 
Голф Пикник ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103810722
Годишен финансов отчет за 2014 г на Голф Пикник ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Искър 3А и представляващ: Здравко Иванов Липчев
 
Голф Пикник ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103810722
Годишен финансов отчет за 2015 г на Голф Пикник ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Искър 3А и представляващ: Здравко Иванов Липчев
 
Д И Перфект ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148093499
Годишен финансов отчет за 2013 г на Д И Перфект ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Ружа, бл. 8, ет.4, ап.18 и представляващ: Димитър Михайлов Катранджиев
 
Д И Перфект ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148093499
Годишен финансов отчет за 2014 г на Д И Перфект ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Ружа, бл. 8, ет.4, ап.18 и представляващ: Димитър Михайлов Катранджиев
 
Д И Перфект ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148093499
Годишен финансов отчет за 2015 г на Д И Перфект ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Ружа, бл. 8, ет.4, ап.18 и представляващ: Димитър Михайлов Катранджиев
 
ДАРА ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175852064
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДАРА ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ №25, вх.Б, ет.4, ап.60 и представляващ: ВЕНЕТА ЙОРДАНОВА ЯНЕВА
 
ДАРА ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175852064
Годишен финансов отчет за 2017 г на ДАРА ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ №25, вх.Б, ет.4, ап.60 и представляващ: ВЕНЕТА ЙОРДАНОВА ЯНЕВА
 
ДАРА ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175852064
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на ДАРА ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ №25, вх.Б, ет.4, ап.60 и представляващ: ВЕНЕТА ЙОРДАНОВА ЯНЕВА
 
ДЕКС ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176800017
Годишен финансов отчет за 2014 г на ДЕКС ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк. Вл. Варненчик 20, вх.11, ет.9, ап.27 и представляващ: Диян Енчев Димов
 
ДЕКС ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176800017
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЕКС ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк. Вл. Варненчик 20, вх.11, ет.9, ап.27 и представляващ: Диян Енчев Димов
 
ДЕКС ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176800017
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДЕКС ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк. Вл. Варненчик 20, вх.11, ет.9, ап.27 и представляващ: Диян Енчев Димов
 
ДЕНДИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103624187
Годишен финансов отчет за 2013 г на ДЕНДИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк. Трошево 55, вх.9, ет.7, ап.26 и представляващ: Даниела Димитрова Радева
 
ДЕНДИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103624187
Годишен финансов отчет за 2014 г на ДЕНДИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк. Трошево 55, вх.9, ет.7, ап.26 и представляващ: Даниела Димитрова Радева
 
ДЕНДИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103624187
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЕНДИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк. Трошево 55, вх.9, ет.7, ап.26 и представляващ: Даниела Димитрова Радева
 
ДЕНДИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103624187
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДЕНДИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк. Трошево 55, вх.9, ет.7, ап.26 и представляващ: Даниела Димитрова Радева
 
ДЗЗД "ДОСТЪПНА РИЛА";   Булстат/ЕИК: 176895652
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД "ДОСТЪПНА РИЛА", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Оборище 13, ет.3 и представляващ: Бойко Колев
 
ДЗЗД "АРТПЛАСТ ИЗГРЕВ БЛ.86";   Булстат/ЕИК: 177132026
Годишен финансов отчет за 2017 г на ДЗЗД "АРТПЛАСТ ИЗГРЕВ БЛ.86", със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.АЛЕКСАНДРОВСКА № 98, ет.1 и представляващ: ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
 
ДЗЗД "Автобусни превози - Стара Загора";   Булстат/ЕИК: 176332515
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД "Автобусни превози - Стара Загора", със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. "Сърнена Гора" 5, представляващ: Динко Динев и съставител на отчета: Надежда Гуджева
 
ДЗЗД "Ади-Ник";   Булстат/ЕИК: 176937343
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД "Ади-Ник", със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Георги Георгиев" 24 и представляващ и съставител на отчета: Николай Ангелов Вълков
 
ДЗЗД "Берковица 2015";   Булстат/ЕИК: 176897660
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на ДЗЗД Берковица 2015, със седалище и адрес на управление: гр.София", ул."Дамянаца" 3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева
 
ДЗЗД "ВАЛМАР";   Булстат/ЕИК: 103611663
Годишен финансов отчет за 2014 г на ДЗЗД "ВАЛМАР", със седалище и адрес на управление: обл. Варна, общ. Аксаково, гр. Аксаково, ул. "Детелина Минчева" №11 , представляващ и съставител на отчета: Вълко Пенчев Вълков
 
ДЗЗД "ВАЛМАР";   Булстат/ЕИК: 103611663
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД "ВАЛМАР", със седалище и адрес на управление: обл. Варна, общ. Аксаково, гр. Аксаково, ул. "Детелина Минчева" №11 , представляващ и съставител на отчета: Вълко Пенчев Вълков
 
ДЗЗД "ВАЛМАР";   Булстат/ЕИК: 103611663
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДЗЗД "ВАЛМАР", със седалище и адрес на управление: обл. Варна, общ. Аксаково, гр. Аксаково, ул. "Детелина Минчева" №11 , представляващ и съставител на отчета: Вълко Пенчев Вълков
 
ДЗЗД "ВИКТОРИЯ СТАЙЛ" ;   Булстат/ЕИК: 100220016
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД "ВИКТОРИЯ СТАЙЛ", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Явор 6, вх. 1, ет. 4, ап. 23 и представляващ: Виктория Александрова Овчарова
 
ДЗЗД "Галардо 72";   Булстат/ЕИК: 176490696
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД "Галардо 72", със седалище и адрес на управление: гр.Аксаково, обл. Варненска, ул. "Орлово гнездо" 14, представляващ и съставител на отчета: Галин Тодоров Ганчев
 
ДЗЗД "ДИМОХОД 2015";   Булстат/ЕИК: 176932271
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД "ДИМОХОД 2015", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. проф. Асен Златаров 13 и представляващ: Красимир Петков
 
ДЗЗД "ЕЕ Самоков 2017";   Булстат/ЕИК: 177233915
Годишен финансов отчет за 2018 г на ДЗЗД "ЕЕ Самоков 2017", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. "Дамяница" №3-5, представляващ: Мая Радостинова Пенчева и съставител на отчета: Пролет Бързашка
 
ДЗЗД "ЕМСИ 2012";   Булстат/ЕИК: 176272299
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД "ЕМСИ 2012", със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, обл. Варна, ул. "Орлово гнездо" 14, представляващ: Силвина Колева Ганчева и съставител на отчета: Ана Грекова
 
ДЗЗД "Екосистема Гурково";   Булстат/ЕИК: 176615367
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД "Екосистема Гурково", със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив , ул."Дилянка" № 35 и представляващ: Рашко Христов Рашков
 
ДЗЗД "Жоро 2014";   Булстат/ЕИК: 176985459
Годишен финансов отчет за 2016 г нао ДЗЗД "Жоро 2014", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, кв. СВ.ИВАН РИЛСКИ №23, вх.Б, ет.1, ап.4, представляващ: СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ и съставител на отчета: Надежда Живкова Неделчева
 
ДЗЗД "Жоро 2014";   Булстат/ЕИК: 176985459
Годишен финансов отчет за 2017 г на ДЗЗД "Жоро 2014", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, кв. СВ.ИВАН РИЛСКИ №23, вх.Б, ет.1, ап.4, представляващ: СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
 
ДЗЗД "ЗЕФИР 2002 ООД - ЖАНЕЛ 2000 ООД";   Булстат/ЕИК: 176476622
Годишен финансов отчет за 2013 г на ДЗЗД "ЗЕФИР 2002 ООД - ЖАНЕЛ 2000 ООД", със седалище и адрес на управление: гр.София ул."Проф.Д-р Д.Атанасов" №18, вх.А, ет.6, ап.24, представляващ: ИВАН НИКОЛОВ ХАДЖИЕВ и съставител на отчета: ЕЛЕОНОРА КОТЕВА КОТЕВА
 
ДЗЗД "ЗЕФИР 2002 ООД - ЖАНЕЛ 2000 ООД";   Булстат/ЕИК: 176476622
Годишен финансов отчет за 2014 г на ДЗЗД "ЗЕФИР 2002 ООД - ЖАНЕЛ 2000 ООД", със седалище и адрес на управление: гр.София ул."Проф.Д-р Д.Атанасов" №18, вх.А, ет.6, ап.24, представляващ: ИВАН НИКОЛОВ ХАДЖИЕВ и съставител на отчета: ЕЛЕОНОРА КОТЕВА КОТЕВА
 
ДЗЗД "Завет спорт 2013";   Булстат/ЕИК: 176654135
Годишен финансов отчет за 2015 г на ДЗЗД "Завет спорт 2013", със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив , ул."Дилянка" № 35 и представляващ: Рашко Христов Рашков и съставител на ГФО - Димитричка Дончева Желева
 
Дани 2011 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176240023
Годишен финансов отчет за 2013 г на Дани 2011 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк. Възраждане, бл.13, вх.5, ет.7, ап.121 и представляващ: Емилия Богданова Монева
 
Дани 2011 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176240023
Годишен финансов отчет за 2014 г на Дани 2011 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк. Възраждане, бл.13, вх.5, ет.7, ап.121 и представляващ: Емилия Богданова Монева
 
Дани 2011 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176240023
Годишен финансов отчет за 2015 г на Дани 2011 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк. Възраждане, бл.13, вх.5, ет.7, ап.121 и представляващ: Емилия Богданова Монева
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в сайта ни за автоматично публикуване /публикувани директно на сайта/! 
Начална страница
Страница: 11 / 23
|<  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>  >|