ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ЯКИМОВА-ВЛАДИМИРОВА";   Булстат/ЕИК: 176399147
Годишен финансов отчет за 2017 г на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ЯКИМОВА-ВЛАДИМИРОВА", със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Средец, ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ №26, ап.1 и представляващ: МАЛИНА ЙОРДАНОВА ВЛАДИМИРОВА и МАРИАНА ИВАНОВА ЯКИМОВА
 
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ЯКИМОВА-ВЛАДИМИРОВА";   Булстат/ЕИК: 176399147
Годишен финансов отчет за 2018 г на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ЯКИМОВА-ВЛАДИМИРОВА", със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Средец, ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ №26, ап.1 и представляващ: МАЛИНА ЙОРДАНОВА ВЛАДИМИРОВА и МАРИАНА ИВАНОВА ЯКИМОВА
 
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „АНГОВ, ШИЛИГАРСКИ И ПЕТРОВА“;   Булстат/ЕИК: 177199950
Годишен финансов отчет за 2017 г на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „АНГОВ, ШИЛИГАРСКИ И ПЕТРОВА“, вписано в Регистъра на адвокатските дружества при Софийския градски съд по ф.д. № 453 по описа за 2017г., със седалище и адрес на управление: София, район „Красно село“, ул. „Лайош Кошут“ № 23, ет. 1, ап. 1, представлявано от управителя Борис Насков Шилигарски.
 
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „АНГОВ, ШИЛИГАРСКИ И ПЕТРОВА“;   Булстат/ЕИК: 177199950
Годишен финансов отчет за 2018 г на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „АНГОВ, ШИЛИГАРСКИ И ПЕТРОВА“, вписано в Регистъра на адвокатските дружества при Софийския градски съд по ф.д. № 453 по описа за 2017г., със седалище и адрес на управление: София, район „Красно село“, ул. „Лайош Кошут“ № 23, ет. 1, ап. 1, представлявано от управителя Борис Насков Шилигарски.
 
АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "ГЕОРГИЕВ, РУСИНОВ И КО";   Булстат/ЕИК: 130253409
Годишен финансов отчет за 2016 г на АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "ГЕОРГИЕВ, РУСИНОВ И КО", със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Триадица, ул. ПОЗИТАНО № 7, офис 5-6 и представляващ: СТЕФАН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
 
АЕРОДИУМ СОФИЯ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176162244
Годишен финансов отчет за 2016 г на АЕРОДИУМ СОФИЯ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК № 6 вх.А ет.1 ап.2 и представляващ: ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА ГЕНДЖЕЛИЕВА
 
АКАУНТ ГРУП;   Булстат/ЕИК: 117014151
Годишен финансов отчет за 2016 г на АКАУНТ ГРУП, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул. ВИДИН №9, ет.4 и представляващ: ВЛАДИМИР КОСТОВ ХРИСТОВ
 
АЛКО-ПЛАСТ-ТРОЯН ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 110574329
Годишен финансов отчет за 2016 г на АЛКО-ПЛАСТ-ТРОЯН ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул.ОПЪЛЧЕНСКА № 1 и представляващ: ХРИСТО ВЕСЕЛИНОВ ХРИСТОВ
 
АЛКО-ПЛАСТ-ТРОЯН ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 110574329
Годишен финансов отчет за 2017 г на АЛКО-ПЛАСТ-ТРОЯН ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул.ОПЪЛЧЕНСКА № 1 и представляващ: ХРИСТО ВЕСЕЛИНОВ ХРИСТОВ
 
АМБЕЛА МОБИЛЕ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103815406
Годишен финансов отчет за 2013 г на ул. Железни врата 33, вх.Б, ет.4, ап.10, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Железни врата 33, вх.Б, ет.4, ап.10 и представляващ: Ангел Димитров Ангелов
 
АМБЕЛА МОБИЛЕ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103815406
Годишен финансов отчет за 2014 г на ул. Железни врата 33, вх.Б, ет.4, ап.10, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Железни врата 33, вх.Б, ет.4, ап.10 и представляващ: Ангел Димитров Ангелов
 
АМБЕЛА МОБИЛЕ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103815406
Годишен финансов отчет за 2015 г на ул. Железни врата 33, вх.Б, ет.4, ап.10, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Железни врата 33, вх.Б, ет.4, ап.10 и представляващ: Ангел Димитров Ангелов
 
АМБЕЛА МОБИЛЕ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103815406
Годишен финансов отчет за 2016 г на ул. Железни врата 33, вх.Б, ет.4, ап.10, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Железни врата 33, вх.Б, ет.4, ап.10 и представляващ: Ангел Димитров Ангелов
 
АНДРЕА 2013 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176510529
Годишен финансов отчет за 2013 г на АНДРЕА 2013 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: бул. Ген.Колев 83, вх.А, ет.8, ап.22 и представляващ: Красимир Атанасов Атанасов
 
АНДРЕА 2013 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176510529
Годишен финансов отчет за 2014 г на АНДРЕА 2013 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: бул. Ген.Колев 83, вх.А, ет.8, ап.22 и представляващ: Красимир Атанасов Атанасов
 
АНДРЕА 2013 ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176510529
Годишен финансов отчет за 2015 г на АНДРЕА 2013 ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: бул. Ген.Колев 83, вх.А, ет.8, ап.22 и представляващ: Красимир Атанасов Атанасов
 
АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕНОВИРАНЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ;   Булстат/ЕИК: 175526248
Годишен финансов отчет за 2015 г на АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕНОВИРАНЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ, със седалище и адрес на управление: ГР.СОФИЯ, УЛ.БАЛША №7, БЛ.1, ЕТ.1 и представляващ: АНГЕЛ МИНЕВ
 
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА / АБС /;   Булстат/ЕИК: 175621933
Годишен финансов отчет за 2015 г на АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА / АБС /, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. " Джеймс Баучер" 38 и представляващ: Кирил Петров Йорданов
 
АСТРА ИНТЕРПРОЕКТ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176163809
Годишен финансов отчет за 2016 г на АСТРА ИНТЕРПРОЕКТ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР №2, ет.1, ап.1 и представляващ: ХРИСТО ЛАЗАРОВ ПАВЛОВ
 
АТАНАСОВИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103913398
Годишен финансов отчет за 2013 г на АТАНАСОВИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. ЯВОР, бл.4, вх.В, ет.4, ап.28 и представляващ: Венелин Янев Атанасов
 
АТАНАСОВИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103913398
Годишен финансов отчет за 2014 г на АТАНАСОВИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. ЯВОР, бл.4, вх.В, ет.4, ап.28 и представляващ: Венелин Янев Атанасов
 
АТАНАСОВИ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103913398
Годишен финансов отчет за 2015 г на АТАНАСОВИ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. ЯВОР, бл.4, вх.В, ет.4, ап.28 и представляващ: Венелин Янев Атанасов
 
АХЦ "Живот в Слава";   Булстат/ЕИК: 176731368
Годишен финансов отчет за 2017 г на АХЦ "Живот в Слава", със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Мусала 26 А и представляващ: Иво Койчев
 
АХЦ "Живот в Слава";   Булстат/ЕИК: 176731368
Годишен финансов отчет за 2018 г на АХЦ "Живот в Слава", със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Мусала 26 А и представляващ: Иво Койчев
 
Адвокатско дружество "Симеонов и пратньори";   Булстат/ЕИК: 175864853
Годишен финансов отчет за 2015 г на Адвокатско дружество "Симеонов и пратньори", със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Златорог" 22, ет.10, офис 26 и представляващ: Иван Симеонов
 
Адвокатско дружество „Асенова и Вълканов”;   Булстат/ЕИК: 177181500
Годишен финансов отчет за 2017 г на Адвокатско дружество „Асенова и Вълканов”, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Черешово топче” № 2 и представляващ: АНЖЕЛА ЦАНКОВА АСЕНОВА
 
Адвокатско дружество „Асенова и Вълканов”;   Булстат/ЕИК: 177181500
Годишен финансов отчет за 2018 г на Адвокатско дружество „Асенова и Вълканов”, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Черешово топче” № 2 и представляващ: АНЖЕЛА ЦАНКОВА АСЕНОВА
 
Адвокатско дружество „Василева и Караколева”;   Булстат/ЕИК: 176909326
Годишен финансов отчет за 2015 г на Адвокатско дружество „Василева и Караколева”, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Македония" 12, партер и представляващ: Боряна Василева
 
Адвокатско дружество „ГС ГЕОРГИЕВА И ПАРТНЬОРИ”;   Булстат/ЕИК: 175740542
Годишен финансов отчет за 2015 г на Адвокатско дружество „ГС ГЕОРГИЕВА И ПАРТНЬОРИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Стефан Стамболов” № 8 ет.1, ап.1, представляващ: ГАЛИНА СТОИЛОВА ИВАНОВА и съставител на отчет: Креатив Консулт ЕООД
 
Адвокатско дружество „Николова и партньори“;   Булстат/ЕИК: 176536336
Годишен финансов отчет за 2016 г на Адвокатско дружество „Николова и партньори“, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. Бузлуджа 11, ет.2, офиси 8,8а и 9, представляващ: адв. Светлана Енчева Николова-Станчева и съставител на отчета: Юлияна Добринова Гърбелова
 
Адвокатско дружество „Николова и партньори“;   Булстат/ЕИК: 176536336
Годишен финансов отчет за 2017 г на Адвокатско дружество „Николова и партньори“, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. Бузлуджа 11, ет.2, офиси 8,8а и 9, представляващ: адв. Светлана Енчева Николова-Станчева и съставител на отчета: Юлияна Добринова Гърбелова
 
Адвокатско дружество „Николова и партньори“;   Булстат/ЕИК: 176536336
Годишен финансов отчет за 2018 г на Адвокатско дружество „Николова и партньори“, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. Бузлуджа 11, ет.2, офиси 8,8а и 9, представляващ: адв. Светлана Енчева Николова-Станчева и съставител на отчета: Юлияна Добринова Гърбелова
 
Адвокатско дружество „Николова, Златкова“;   Булстат/ЕИК: 176536336
Годишен финансов отчет за 2013 г на Адвокатско дружество „Николова, Златкова“, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. Бузлуджа 11, ет.2, офиси 8,8а и 9, представляващ: адв. Светлана Енчева Николова-Станчева и съставител на отчета: Юлияна Добринова Гърбелова
 
Адвокатско дружество „Николова, Златкова“;   Булстат/ЕИК: 176536336
Годишен финансов отчет за 2014 г на Адвокатско дружество „Николова, Златкова“, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. Бузлуджа 11, ет.2, офиси 8,8а и 9, представляващ: адв. Светлана Енчева Николова-Станчева и съставител на отчета: Юлияна Добринова Гърбелова
 
Адвокатско дружество „Николова, Златкова“;   Булстат/ЕИК: 176536336
Годишен финансов отчет за 2015 г на Адвокатско дружество „Николова, Златкова“, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. Бузлуджа 11, ет.2, офиси 8,8а и 9, представляващ: адв. Светлана Енчева Николова-Станчева и съставител на отчета: Юлияна Добринова Гърбелова
 
Асоциация ДизайнМорфин;   Булстат/ЕИК: 176715339
Годишен финансов отчет за 2016 г на Асоциация ДизайнМорфин, със седалище и адрес на управление: гр. Враца 3000, ул.Цар Обединител 7, представляващ: Цветелина Петрова Георгиева и съставител на отчета: Латинка Трифонова
 
Асоциация на телевизионните продуценти;   Булстат/ЕИК: 175662887
Годишен финансов отчет за 2016 г на Асоциация на телевизионните продуценти, със седалище и адрес на управление: София, бул. Симеоновско шосе 24, ет.5, офис 26-27, представляващ: Мария Савова и съставител на отчета: Евгени Добрев – Корпорът Адвайзърс ООД
 
БИЗНЕСТРАВЕЛ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175840553
Годишен финансов отчет за 2016 г на БИЗНЕСТРАВЕЛ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Средец, ул. Г.С. РАКОВСКИ № 165 ,партер, ап.1, представляващ и съставител на отчета: АДЕЛИНА ПЕТИЛЕТОВА КОЛОМАНОВА.
 
БИЗНЕСТРАВЕЛ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175840553
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСЧ за 2017 г на БИЗНЕСТРАВЕЛ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Средец, ул. Г.С. РАКОВСКИ № 165 ,партер, ап.1, представляващ: АДЕЛИНА ПЕТИЛЕТОВА КОЛОМАНОВА.
 
БИЗНЕСТРАВЕЛ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175840553
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСЧ за 2018 г на БИЗНЕСТРАВЕЛ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Средец, ул. Г.С. РАКОВСКИ № 165 ,партер, ап.1, представляващ: АДЕЛИНА ПЕТИЛЕТОВА КОЛОМАНОВА.
 
Вега М ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103656904
Годишен финансов отчет за 2013 г на Вега М ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Силистра бл.4, вх.А, ет.4, ап10 и представляващ: Агаг Абдо Касем Имсаил
 
Вега М ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103656904
Годишен финансов отчет за 2014 г на Вега М ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Силистра бл.4, вх.А, ет.4, ап10 и представляващ: Агаг Абдо Касем Имсаил
 
Вега М ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103656904
Годишен финансов отчет за 2015 г на Вега М ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Силистра бл.4, вх.А, ет.4, ап10 и представляващ: Агаг Абдо Касем Имсаил
 
Вега М ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103656904
Годишен финансов отчет за 2017 г на Вега М ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Силистра бл.4, вх.А, ет.4, ап10 и представляващ: Агаг Абдо Касем Имсаил
 
Вега М ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103656904
Годишен финансов отчет за 2018 г на Вега М ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Силистра бл.4, вх.А, ет.4, ап10 и представляващ: Агаг Абдо Касем Имсаил
 
ГД "ГОЛИНА- БУКОВО";   Булстат/ЕИК: 120558298
Годишен финансов отчет за 2015 г на ГД "ГОЛИНА- БУКОВО", със седалище и адрес на управление: с.Малево, общ.Чепеларе, представляващ Илия Петров Сариков и съставител на отчета Минка Томова Нанчева
 
ГД "ГОЛИНА- БУКОВО";   Булстат/ЕИК: 120558298
Годишен финансов отчет за 2016 г на ГД "ГОЛИНА- БУКОВО", със седалище и адрес на управление: с.Малево, общ.Чепеларе, представляващ Георги Николов Рафаилов и съставител на отчета Пламен Недков Каварджиев
 
ГД "ГОЛИНА- БУКОВО";   Булстат/ЕИК: 120558298
Годишен финансов отчет за 2017 г на ГД "ГОЛИНА- БУКОВО", със седалище и адрес на управление: с.Малево, общ.Чепеларе, представляващ Георги Николов Рафаилов и съставител на отчета Пламен Недков Каварджиев
 
ГД "ГОЛИНА- БУКОВО";   Булстат/ЕИК: 120558298
Годишен финансов отчет за 2018 г на ГД "ГОЛИНА- БУКОВО", със седалище и адрес на управление: с.Малево, общ.Чепеларе, представляващ Георги Николов Рафаилов и съставител на отчета Пламен Недков Каварджиев
 
Гама Секюрити Груп ДЗЗД ;   Булстат/ЕИК: 176816295
Годишен финансов отчет за 2016 г Гама Секюрити Груп ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, р-н Изгрев, ул. Антон П.Чехов 43, представляващ: Костадин Байчев Байчев и Тихомир Тодоров Тотов
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в сайта ни за автоматично публикуване /публикувани директно на сайта/! 
Начална страница
Страница: 10 / 23
|<  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>  >|