ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

;   Булстат/ЕИК:
 
"АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО - ХАРАЛАМБОВИ";   Булстат/ЕИК: 176728048
Годишен финансов отчет за 2016 г на "АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО - ХАРАЛАМБОВИ", със седелище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.АЛЕКСАНДРОВСКА № 34, ет.3, представляващ: КАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ХАРАЛАМБОВ и съставител на отчета: СК Даникс ЕООД
 
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ЙОСИФОВА,ИВАНОВ И ПЕТРОВ";   Булстат/ЕИК: 176889140
Годишен финансов отчет за 2017 г на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ЙОСИФОВА, ИВАНОВ И ПЕТРОВ", със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Красно село, ул. ДАМЯН ГРУЕВ №1, ет.4, представляващ: ИВА ИВАЙЛОВА ЙОСИФОВА-ТАКЕВА
 
ДЗЗД "ЕМ ДЖИ ЕМ ВАРНА";   Булстат/ЕИК: 177057577
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДЗЗД "ЕМ ДЖИ ЕМ ВАРНА", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. МОРСКА СИРЕНА №41, ет.3, ап.5, представляващ: МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА и съставител на отчета: Петя Сълчева-Аврамова
 
ДЗЗД "ИНЖЕНЕРИНГ ИЗГРЕВ 11";   Булстат/ЕИК: 177030968
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДЗЗД "ИНЖЕНЕРИНГ ИЗГРЕВ 11", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. ДЕБЪР №58, ет.7, ап.офис 6 и представляващ: НЕЛИ СТОЯНОВА ПЕТРОВА
 
КОНСОРЦИУМ "ИНВЕСТСТРОЙ";   Булстат/ЕИК: 176968513
Годишен финансов отчет за 2016 г на КОНСОРЦИУМ "ИНВЕСТСТРОЙ", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. ДЕБЪР 58, ет.7, офис 7 и представляващ: НЕЛИ СТОЯНОВА ПЕТРОВА
 
СДРУЖЕНИЕ "ФОНДАЦИЯ В ПАМЕТ НА ВАРНЕНСКИ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ Д-Р КИРИЛ";   Булстат/ЕИК: 176614379
Годишен финансов отчет за 2015 г на СДРУЖЕНИЕ "ФОНДАЦИЯ В ПАМЕТ НА ВАРНЕНСКИ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ Д-Р КИРИЛ", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, р-н Младост, ул. ФАНТАЗИЯ №40 и представляващ: ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ
 
Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА АНАЛИЗИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕ“;   Булстат/ЕИК: 176919338
Годишен финансов отчет за 2016 г на Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА АНАЛИЗИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Овча купел, ул. Монтевидео 21, представляващ: Иван Йорданов Костов
 
„Енергийно Саниране Мездра“ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177143542
Годишен финансов отчет за 2016 г на „Енергийно Саниране Мездра“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Зона Б-5, бл. 7, вх. А, ет. 9, представляващ: Младен Христов
 
„Консорциум Зара Консепт“ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177046890
Годишен финансов отчет за 2016 г на „Консорциум Зара Консепт“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Сини вир“ 15, представляващ: Атанас Христов
 
„Спортна зала – Рудозем“;   Булстат/ЕИК: 176548908
Годишен финансов отчет за 2016 г на „Спортна зала – Рудозем“, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ 205, представляващ: Пламен Трифонов
 
"АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО - ХАРАЛАМБОВИ";   Булстат/ЕИК: 176728048
Годишен финансов отчет за 2017 г на "АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО - ХАРАЛАМБОВИ", със седелище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.АЛЕКСАНДРОВСКА № 34, ет.3, представляващ: КАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ХАРАЛАМБОВ
 
"АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО - ХАРАЛАМБОВИ";   Булстат/ЕИК: 176728048
Годишен финансов отчет за 2018 г на "АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО - ХАРАЛАМБОВИ", със седелище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.АЛЕКСАНДРОВСКА № 34, ет.3, представляващ: КАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ХАРАЛАМБОВ
 
"АЗБУКИ - УЧИЛИЩЕН КОМПЛЕКС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176443063
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2017 г на "АЗБУКИ - УЧИЛИЩЕН КОМПЛЕКС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Младост, ж.к. МЛАДОСТ 1, бл.62, ет.4, ап.13 и представляващ: КРЪСТЬО ДИМИТРОВ МУХОВСКИ
 
"АЗБУКИ - УЧИЛИЩЕН КОМПЛЕКС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176443063
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на "АЗБУКИ - УЧИЛИЩЕН КОМПЛЕКС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Младост, ж.к. МЛАДОСТ 1, бл.62, ет.4, ап.13 и представляващ: КРЪСТЬО ДИМИТРОВ МУХОВСКИ
 
"АЙХИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 117671535
Годишен финансов отчет за 2015 г на "АЙХИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: област Русе, община Бяла, с. Ботров, представляващ Четин Хълмиев Мехмедов и съставител на отчетите Светлана Любомирова Чернева
 
"АЙХИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 117671535
Годишен финансов отчет за 2016 г на "АЙХИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: област Русе, община Бяла, с. Ботров, представляващ Четин Хълмиев Мехмедов и съставител на отчетите Светлана Любомирова Чернева
 
"АКВАБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177027032
Годишен финансов отчет за 2016 г на "АКВАБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Тролейна" 2, ет.2, офис 8 и представляващ: Йордан Димов Йорданов
 
"АКЦИОН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 127638779
Годишен финансов отчет за 2012 г на "АКЦИОН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул." Васил Друмев "12, представляващ: Петър Илиев Караганчев и съставител на отчета: Силвия Герчева Химирска
 
"АКЦИОН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 127638779
Годишен финансов отчет за 2013 г на "АКЦИОН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул." Васил Друмев "12, представляващ: Петър Илиев Караганчев и съставител на отчета: Силвия Герчева Химирска
 
"АКЦИОН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 127638779
Годишен финансов отчет за 2014 г на "АКЦИОН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул." Васил Друмев "12, представляващ: Петър Илиев Караганчев и съставител на отчета: Силвия Герчева Химирска
 
"АКЦИОН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 127638779
Годишен финансов отчет за 2015 г на "АКЦИОН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул." Васил Друмев "12, представляващ: Петър Илиев Караганчев и съставител на отчета: Силвия Герчева Химирска
 
"АЛЕКС ГРУП" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176843246
Годишен финансов отчет за 2015 г на "АЛЕКС ГРУП" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, Колхозен пазар, обект № 549 и представляващ: Живко Димитров Желев
 
"АНГЕЛОВИ 2015" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176845717
Годишен финансов отчет за 2018 г на "АНГЕЛОВИ 2015" ДЗЗД, със седалещи и адрес на управление: С.БЪЛГАРЕВО ,ОБЩ.КАВАРНА ,ОБЛ.ДОБРИЧ ,УЛ. 29-ТА №7, представляващ: СИЙКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА и съставител на отчета: ИВАН КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
 
"АНИ ВЕС" Неперсонифицирано дружество;   Булстат/ЕИК: 103613511
Годишен финансов отчет за 2015 г на "АНИ ВЕС" Неперсонифицирано дружество, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Д.Василев" 15, управител: Ана Василева Грекова и съставител на отчетите Ана Василева Грекова
 
"АНИМАЛС 2012" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176255403
Годишен финансов отчет за 2015 г на "АНИМАЛС 2012" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: м-ст Св.Никола, 115, представляващ Ася Вескова Ангелова и съставител на отчета Анжела Енева
 
"АНИМАЛС 2012" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176255403
Годишен финансов отчет за 2016 г на "АНИМАЛС 2012" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: м-ст Св.Никола, 115, представляващ Ася Вескова Ангелова и съставител на отчета Анжела Енева
 
"АРИЕ ИНТЕЛЕКТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175863096
Годишен финансов отчет за 2015 г на "АРИЕ ИНТЕЛЕКТ" ДЗЗД с ДДС ид № BG175863096, със седалище: гр.Силистра, ул."Оборище" 2, представляващ Николета Радева
 
"АРИЕ ИНТЕЛЕКТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175863096
Годишен финансов отчет за 2016 г на "АРИЕ ИНТЕЛЕКТ" ДЗЗД, със седалище: гр.Силистра, ул."Оборище" 2, представляващ Николета Радева
 
"АРТИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103835501
Годишен финансов отчет за 2015 г на "АРТИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Мир", бл.5, вх.Б, представляващ Татяна Кундева и съставител на отчетите Татяна Кундеваv
 
"АРТИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103835501
Годишен финансов отчет за 2016 г на "АРТИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Мир", бл.5, вх.Б, представляващ Татяна Кундева и съставител на отчетите Татяна Кундева.
 
"АТАНАСОВИ МАРКЕТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177066327
Годишен финансов отчет за 2016 г на "АТАНАСОВИ МАРКЕТ", със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, р-н Западен, ул. СОЛУНСКА спирка 306 r и представляващ: ПЕНКА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА
 
"АТИНА 2010" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176083206
Годишен финансов отчет за 2013 г на "АТИНА 2010" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул Янаки Жеков 4 и представляващ: Огнян Чакъров
 
"АТИНА 2010" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176083206
Годишен финансов отчет за 2014 г на "АТИНА 2010" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул Янаки Жеков 4 и представляващ: Огнян Чакъров
 
"АТИНА 2010" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176083206
Годишен финансов отчет за 2015 г на "АТИНА 2010" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул Янаки Жеков 4 и представляващ: Огнян Чакъров
 
"АТИНА 2010" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176083206
Годишен финансов отчет за 2016 г на "АТИНА 2010" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул Янаки Жеков 4 и представляващ: Огнян Чакъров
 
"АТИНА 2010" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176083206
Годишен финансов отчет за 2017 г на "АТИНА 2010" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул Янаки Жеков 4 и представляващ: Огнян Чакъров
 
"АТИНА 2010" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176083206
Годишен финансов отчет за 2018 г на "АТИНА 2010" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул Янаки Жеков 4 и представляващ: Огнян Чакъров
 
"АТИНА 2010" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176083206
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 ЗСч за 2019 г на "АТИНА 2010" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул Янаки Жеков 4 и представляващ: Огнян Чакъров
 
"Адвокатска къща Басаров и Гонов" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148006409
Годишен финансов отчет за 2015 г на "Адвокатска къща Басаров и Гонов" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Сливница 98, вх. 2, ет. 1, ап. 1 представляващ: Митко Емов Басаров, Паскал Детелинов Гонов съставител на отчета: Тери – 2006 ООД
 
"Адвокатска къща Басаров и Гонов" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148006409
Годишен финансов отчет за 2016 г на "Адвокатска къща Басаров и Гонов" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Сливница 98, вх. 2, ет. 1, ап. 1 представляващ: Митко Емов Басаров, Паскал Детелинов Гонов съставител на отчета: РИЛ-2002 ООД – Румен Лилов
 
"Адвокатска къща Басаров и Гонов" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148006409
Годишен финансов отчет за 2017 г на "Адвокатска къща Басаров и Гонов" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Сливница 98, вх. 2, ет. 1, ап. 1 представляващ: Митко Емов Басаров, Паскал Детелинов Гонов съставител на отчета: РИЛ-2002 ООД – Румен Лилов
 
"Адвокатска къща Басаров и Гонов" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148006409
Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г на "Адвокатска къща Басаров и Гонов" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Сливница 98, вх. 2, ет. 1, ап. 1 представляващ: Митко Емов Басаров
 
"БЕГЛИК ЧАИР- РЕКУЛТИВАЦИЯ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176571636
Годишен финансов отчет за 2015 г та "БЕГЛИК ЧАИР- РЕКУЛТИВАЦИЯ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, УЛ.АКАД.АНДРЕЙ САХАРОВ № 1, ЕТ. 5, представляващ: Добромир Димитров Петров
 
"БЕГЛИК ЧАИР- РЕКУЛТИВАЦИЯ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176571636
Годишен финансов отчет за 2016 г та "БЕГЛИК ЧАИР- РЕКУЛТИВАЦИЯ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, УЛ.АКАД.АНДРЕЙ САХАРОВ № 1, ЕТ. 5, представляващ: Добромир Димитров Петров
 
"БИЗНЕС ЦЕНТЪР БЕЛОТА- ИСПАНИЯ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103598397
Годишен финансов отчет за 2015 г на "БИЗНЕС ЦЕНТЪР БЕЛОТА- ИСПАНИЯ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул."Сливница" 187, ет.6, управител Боян Георгиев Стойков и съставител на отчетите Боян Георгиев Стойков
 
"БИО КОНСТРУКШЪН ЕНЕМОНА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176512940
Годишен финансов отчет за 2015 г на "БИО КОНСТРУКШЪН ЕНЕМОНА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София ул."П.Дертлиев" 129, представляващ: Богдан Дичев Прокопиев и съставител на отчета: Бориска Борисова
 
"БОЛЯРИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103615074
Годишен финансов отчет за 2015 г на "БОЛЯРИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул."Осми март"19, ет.4, представляващ Жасмин Димитров Жечков и съставител на отчета Даниела Жечкова
 
"БОЛЯРИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103615074
Годишен финансов отчет за 2016 г на "БОЛЯРИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул."Осми март"19, ет.4, представляващ Жасмин Димитров Жечков и съставител на отчета Даниела Жечкова
 
"БОН АПЕТИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103917877
Годишен финансов отчет за 2015 г на "БОН АПЕТИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Белослав, ул. "Паисий Хилендарски" 7, представляващ Петранка Колева Йорданова и съставител на отчетите "Ханджиева консулт" ЕООД
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в сайта ни за автоматично публикуване /публикувани директно на сайта/! 
Начална страница
Страница: 1 / 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>  >|