ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
НАП поиска по-високи прагове за регистрация по ДДС

12.09.2011 г
автор: Стефан Антонов

Прагът за задължителната регистрация по ДДС може да се вдигне двойно или дори тройно от сегашните 50 хил. лв., а в по-рисковите сектори ДДС ще се начислява и внася не от доставчика, а от клиента.

Това предвиждат промени в закона за ДДС, чийто автор е Националната агенция за приходите, а целта е да се пресекат измамите с ДДС.

Това означава, че задължително по ДДС ще се регистрират фирмите, които в последните 12 месеца са натрупали оборот от 100 хил. лв. или 150 хил. лв. Доброволната регистрация също ще се запази, тъй като правото на фирмите с малък оборот и на физическите лица да се регистрират е гарантирано от европейските директиви. Това обаче ще става при нови затегнати правила.

Преди месец директорът на НАП Красимир Стефанов съобщи за доклад на звеното за анализ на риска в централното управление, според който държавата губи между 700 и 800 млн. лв. годишно от злоупотреби с ДДС, а днес коментира, че целта е тези щети да се намалят поне наполовина.

Оптимизъм, че новите мерки ще сработят, пък давал вече приетият закон за ограничаване на плащанията в брой, при който за всяка покупка над 15 000 лв. трябва да се плаща по банков път. 


Данъкът да се внася от крайната фирма клиент

Втората идея е за т.нар. обратно начисляване на ДДС, което означава фирмите да плащат на доставчика си само цената без ДДС за дадена стока. Косвеният данък фирмите ще трябва да внасят сами в хазната или да го приспадат, когато имат да си възстановяват данъчен кредит от държавата.

"Този режим ще се въведе със сигурност в строителния и аграрния сектор. Все още не е решено дали да го приложим още в сектора на горивата или на услугите.

По специално имам предвид консултантските и рекламните услуги, където доставките нямат материално изражение, а от преувеличаването на стойността им държавата се ощетява не само с ДДС, но и с корпоративен данък", каза пред "Дневник" Красимир Стефанов.

Само от въвеждане на обратното начисляване за рисковите сектори ще се пресекат близо половината измами, смятат от приходната агенция. Според оценките на НАП 34% от всички измами стават в строителния бранш, 10% в производството и търговията със земеделски продукти, 8% в сектора на некласифицираните услуги и 4.5% в бизнеса с рекламни услуги.

Депутатът от ГЕРБ и председател на бюджетната комисия Менда Стоянова заяви пред "Дневник", че подкрепя тази идея и очаква тя да бъде разписана в законопроект още тази есен и да влезе в сила от началото на следващата година.

"Още миналата година от НАП сигнализираха, че прагът за задължителна регистрация от 50 хил. лв. е много нисък и вече близо 200 хил. фирми имат регистрация по ДДС. Това е твърде голям брой за България и много фирми се възползват от режима на регистрацията, за да ощетяват държавата.

В същото време има фирми, които не желаят да са регистрирани по ДДС, но тъй като продажбите им за последните 12 месеца надвишават с малко сегашния праг, те са длъжни да го направят. С промените опитваме да облекчим малкия бизнес и да затегнем режима за тези, които злоупотребяват", изтъкна Менда Стоянова. 


По-строги процедури за доброволна регистрация

За фирмите, чийто оборот е под новия по-висок праг, но желаят доброволно да се регистрират по ДДС, ще има процедура по проучване, която ще се осъществява от НАП и МВР. Така данъчните искат малките фирми, които участват във веригите за източване на ДДС, да бъдат пресети.

Промените в прага за регистрация ще се отнасят само за новорегистрираните дружества, а тези, които вече съществуват и са регистрирани, ще продължат да осъществяват дейността си при сегашния режим.

За да влязат в сила тези поправки, държавата трябва да уведоми Европейската комисия и тя да даде съгласие. Според Менда Стоянова това ще стане лесно, тъй като всяка държава членка е получавала разрешение за специфични промени в ДДС законодателството по отношение на рисковите сектори, като представи обосновано становище.

Експертите, които "Дневник" потърси за коментар, обаче подкрепиха само една част от инициативите на НАП и разкритикуваха другата. Консултантът по ДДС Симеон Симеонов от "Евта консулт" приветства въвеждането на обратното начисляване, но заяви, че вдигането на праговете няма да реши никакви проблеми, а само ще създаде условия за нарушаване на конкуренцията.

"Интересно е защо не го приеха обратното начисляване, след като се обмисляше още преди 4 години. Хубаво е, че това се случва сега, но действието е дори закъсняло и трябва да видим кои стокови групи ще бъдат обхванати.

Вдигането на прага е неправилно, защото това има и доброволна регистрация и ако някой иска да е регистриран, за да прави злоупотреби, няма да бъде спрян. Това обаче ще позволи на много фирми да подбиват цените на конкурентите си, защото няма да начисляват данък за добавената стойност, която създават. От НАП не са прави, че прагът у нас от 50 хил. лв. е нисък.

Напротив, той е един от високите. Това само показва безсилието и невъзможността на НАП да контролира регистрираните по ДДС стопански субекти", каза той пред "Дневник".

Заместник-председателят на Българската стопанска камара Камен Колев също се усъмни дали вдигането на прага ще помогне за справяне с измамите. Той потвърди, че вдигането на тавана няма да промени нещата, защото остава доброволната регистрация и който иска да злоупотреби със системата, ще може да го направи и сега.

"От една страна, НАП може да се облекчи, като администрира по-малко фирми, но това, което трябва, е да се подобри контролната дейност", смята Камен Колев. 


Как действа обратното начисляване?

Режимът с обратно начисляване предвижда ДДС да се внася в хазната не от компанията доставчик, а от нейния клиент.

Така, ако фирма "Х" продава стоки за 100 лв. на фирма "У", последната ще плати само цената без ДДС, или 100 лв. Тя обаче ще е задължена да начисли на себе си задължение в размер на 20% от доставката и да го плати на държавата. Това ще става, ако фирма "У" е регистрирана по ДДС.

Тя ще може да си приспада това задължение от 20 лв. от евентуален данъчен кредит, който има да получава от държавата, или да го внася ефективно, ако няма с какво да си го прихване.
За това обаче е нужно и доставчикът, и клиентът да са регистрирани по ДДС. В противен случай фирмата, която продава, е краен платец на ДДС, а клиентът й няма право на данъчен кредит и не участва в схемите с ДДС измами.

При сегашния режим, ако фирма "Х" продава стоки за 100 лв. на фирма "У", тя начислява и 20 лв. ДДС. Те се включват в общата фактура за 120 лв., които "У" плаща на "Х". Проблем в този случай е, че "Х" може да е фирма фантом, която да не внесе ДДС в хазната, а "У" да не направи реално плащане към "Х".

Така втората компания отчита разход, който ощетява държавата по два начина. Първо, тя получава право на данъчен кредит и, второ, намалява размера на облагаемата си печалба, за което плаща по-малък корпоративен данък. С обратното начисляване този проблем трябва да се елиминира. 


Източник: Дневник
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

• Нови моменти в публикуването на ГФО 2019 г и Декларациите за липса на дейност през 2019 г

• Нови моменти в публикуването на ГФО 2018 г и Декларациите за фирмите без дейност през 2018 г

• НАП излъчва в интернет семинара "Данъци и осигуряване 2019"

• Според Министерство на финансите, една част от недействащите предприятия, не са длъжни да публикуват декларации за неактивност

• Според Министерство на финансите, ДЗЗД без дейност през 2017 г нямат задължение да публикуват декларации за неактивност

• Законодателен параграф 22 в закона за счетоводството във връзка с публикуването на ГФО

• НАП ще излъчва в интернет семинара „Данъци и осигуряване 2018“

• Министърът на финансите с ново Указание относно публикуването на ГФО

• НАП предупреждава, че отново се разпространява вирус от нейно име

• Ако през последните 3 години не сте публикували годишни финансови отчети, срещу Вас може да започне производство по несъстоятелност

• Данъчните дела са блокирани, по искане на Цацаров се чака тълкувателно решение от ВАС

• От НАП припомнят и предупреждават- публикувайте годишните си финансови отчети НАВРЕМЕ! Ще се налагат завишени санкции

• От Агенцията по вписванията напомнят да не се чака крайния срок за публикуването на годишните финансови отчети- ГФО

• Фирмите в България всяка година отделят по цели два месеца, за да се занимават само с данъчни*

• С нов софтуер НАП ще събира по-бързо просрочените задължения

• Промени в счетоводното, данъчно и осигурително законодателство през 2016 г

• Глобяват за липсата на Регистър на предявените рекламации

• Информационен пакет за данъчните и осигурителни промени през 2015 г

• От днес може да се подава данъчна декларация за облагане на доходите с ПИК

• Търговските регистри в ЕС ще бъдат обединени

• Съд в Пловдив осъди на 3 години затвор главен счетоводител за неплатени данъци *

• Хазяи са обявили 417 млн. лв. приходи от наем пред данъчните

• След отпадането на единната сметка за седмица са платени 125 млн. лв.

• Длъжниците към държавата сами ще решават кое задължение да погасят първо, реши парламентът

• В сила са новите държавни такси за вписвания в Агенция по вписванията

• Конституционен съд отмени единната сметка *

• Стратегия обещава цифровата администрация да заработи до 2020 г.

• Кабинетът подготвя законопроект за индивидуалния фалит

• Приходната агенция е събрала 126 млн. лв. повече от планираното през 2013 г.

• Фирмите с до 9 работници няма да правят годишен график за отпуските

• ДДС декларации и дневници на фирмите с нов софтуер от февруари

• Около 150 млн. лв. ще струва връщането на данъка върху минимални заплати през 2015 г.

• От 1-ви декември ще се плащат първо главниците по публични задължения

• Депутатите одобриха на първо четене промените за единното платежно нареждане и въвеждането на касовата отчетност на ДДС

• НАП започва да следи движението на рискови стоки

• Кабинетът одобри по-високите данъци за старите коли с катализатори

• 91% от фирмите в България ще могат да се възползват от режима на касова отчетност на ДДС

• Правителството прие промените за единното платежно нареждане

• Кабинетът обмисля промени в единната данъчно-осигурителна сметка

• Орешарски: НАП и митниците ще спрат необоснования натиск върху фирмите

• Опозицията даде на Конституционния съд единното платежно нареждане

• НАП пуска е-услуга за проверка на задължения

• Само 10 години ще се пазят писмените документи в търговския регистър

• Предложени законови промени предвиждат отпадане на банковата тайна

• Дянков очаква догодина да заработи данъчната полиция

• По 4320 лв ще струва на всеки българин издръжката на държавата през 2013 г

• 900 души са укрили доход от 45 млн. лв., твърдят от НАП

• БВП е нараснал за сметка на налозите, събрани неправомерно от бизнеса

• Санкциите срещу работници и служители без трудов договор- противоконституционни

• Администрацията отчете 2023 услуги и регулации за бизнеса

• Над половината работодатели са подали по електронен път декларацията си по закона за здравословни и безопасни условия на труд

• КЗК санкционира 4 дружества за картелно споразумение на пазара на касови апарати

• Туристическият данък се оказа противоконституционен

• Разходите за труд в България- най-високи сред страните в ЕС по данни на Евростат*

• С най-високи доходи са хората с постоянен адрес в София

• НАП пуска четири нови справки по интернет

• Дянков предлага банките да плащат също част от таксите си или да ги отменят

• Всички данъци и осигуровки могат да се плащат онлайн

• 2000 бензиностанции затварят, ако не инсталират нивомери до 20 дни

• НАП ще върне 400 млн. лв. на бизнеса до края на годината

• От риска и отговорността пред клиента зависи дали положеният личен труд от съдружник е независима икономическа дейност по ЗДДС или не

• Депутатите приеха осигурителния бюджет без разчет за увеличението на минималната заплата

• Омбудсманът поиска от КС да обяви за противоконституционна нормата за необжалваемост на глоби до 50 лв.

• Вероятно след изборите ще разберем новите минимални осигурителни прагове *

• Ще съкращават броя на банковите сметки и кодовете за осигурителните вноски

• Преговорите за минималните осигурителни прагове продължават и следващата седмица *

• НАП поиска по-високи прагове за регистрация по ДДС

• Собствениците на 47 яхти ще бъдат проверявани за съответствие на доходите

• Становище относно прилагането на Наредба № Н-8

• Типичната българска фирма- микрофирма с 2 заети лица

• Разрастват се проверките около фирмата, обвинена в неотчетането на 50 млн.оборот

• За неиздаване на фискален бон свързват предсрочно касовите апарати с НАП

• Едноличните търговци, които не подлежат на одит вече не публикуват отчети

• Край на свободния достъп до търговския регистър

• Забраната за плащания в брой над 15 000 лв важи и за сделки, сключени и преди влизането в сила на закона

• Достъпът до данните за фирмите ще струва пари и(ли) нерви

• Нов Регламент на ЕС относно общата система на ДДС

• Данните за всички фалити ще сe обявяват публично и на едно място

• Предупреждават за опит за измама с фалшиви сметки на НАП

• Влизат в сила нови ограничения за прокуристи, еднолични търговци и управители на ООД-та

• Закриването на фирми стана още по-безмислено трудно

• Прехвърлянето на фирми, след двумесечна проверка от данъчните

• Крайният срок за пререгистрация на фирмите в търговския регистър е удължен до 31.12.2011 г

• Все още крайният срок за пререгистрация на фирмите е 31 декември 2010 г

• Удължава се срокът за пререгистрация до 30.06.2011 г. Скриват данните в регистъра и проследяването на бизнес връзките става невъзможно

• След 1 януари непререгистрираните фирми няма да могат да работят

• Достъпът до Търговския регистър да бъде платен, предлагат от Министерство на правосъдието

• 3000 лева глоба за търговци, неподали годишен финансов отчет

• На 31.12.2010 г изтича крайният срок за пререгистрация на регистрираните в съдилищата фирми

• Минималният капитал за регистрация на дружества с ограничена отговорност вече е 2 лева

• 1000 лв. може да струва служебното заличаване на неработeщите фирми