ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
Край на свободния достъп до търговския регистър

14.04.2011 г
автор: Павлина Желева
вестник "Дневник"?

От 1 януари 2012 г. пълните данни за фирмите няма да са достъпни свободно и безплатно, а потребителите на търговския регистър ще могат да бъдат контролирани и проследявани. Това ще е ефектът от окончателно приетите с гласовете на ГЕРБ и "Атака" промени в Закона за търговския регистър вчера. 

След измененията съвсем малка част от данните за фирмите ще е достъпна свободно и безплатно. Тя няма да съдържа лични данни и на практика ще е безполезна, тъй като няма да позволява дори да се идентифицират собствениците и управителите на компаниите. 

Пълната информация с актове на дружеството и заявления за промени ще е достъпна само с електронен подпис или цифров сертификат. И двата са платени. Това ще затрудни и самите собственици да следят фирменото си досие срещу евентуални опити за кражба на компанията или измама. Справки ще могат да се правят и на гише в Агенцията по вписванията с молба и лична карта. Практиката показва, че това води до големи опашки и нерви за гражданите. 

Промените в достъпа до търговския регистър бяха предложени от Министерството на правосъдието, под шапката на което е Агенцията по вписванията, която води търговския регистър. Мотивът за тях беше проследяване и контрол на потребителите на информация за фирмите. 

В нито един от текстовете, приети вчера от депутатите от ГЕРБ, обаче няма гаранции, че няма да се злоупотребява с новата събирана информация кой коя фирма е проверил. Няма и регламент за това кой ще има право да знае кои са правили справка в регистъра. Без отговор висят и въпросите какви ще бъдат процедурата и цената на достъпа. За това тепърва ще се пише наредба от правителството. 

"Това е поредният израз на полицейщината на управляващите. Те искат да се знае кой от кого се е интересувал, явно се притесняват от разследващата журналистика", заяви по време на дебата в парламента Мая Манолова от БСП. 

Тя посочи, че ако отпадне безплатният достъп до всички данни за фирмите, няма свободно да се виждат приватизационни договори и протоколи от общи събрания на държавни дружества и това ще улесни злоупотребите. "С тези промени ще се обезсмисли търговският регистър, ще се отнеме неговата публичност и прозрачност", заключи Манолова и призова ГЕРБ да се откаже от тях. 

Предложението й за отлагане беше подкрепено само от 22-ма депутати – 15 от "Коалиция за България", един от ГЕРБ (до редакционното приключване на броя не беше ясно кой е и какви са мотивите му), четирима от Синята коалиция и двама от "Атака". 

Срещу въвеждането на ограниченията за достъпа до информацията за фирмите се изказаха и Екатерина Михайлова и Мартин Димитров от "Синята коалиция". "Това е лошо, не го правете", заяви Михайлова. "Единственото, което ще постигнете, е увеличаване на измамите и несигурността. Това ще е следващият голям скандал в България, ще има обществено недоволство и въпроси от Европейската комисия", обърна се Димитров към депутатите от ГЕРБ. 

Последната дума в дебата за публичността на търговския регистър беше на зам.-министъра на правосъдието Жанета Петрова, която заяви: "Аз лично бих затворила фирмените досиета!" После увери депутатите: "Никой не закрива търговския регистър, нашият подход с регистрирания достъп сега търси баланса и е само временна мярка." Тя не обясни защо определя промените като "временни" и какво ще последва. 

Окончателното гласуване мина при полупразна зала. Ограничаването на достъпа подкрепиха 60 депутати от ГЕРБ и 9 от "Атака". Петима от БСП и трима от "Синята коалиция" бяха против, а един от ГЕРБ се въздържа. Шефът на правната комисия Искра Фидосова (ГЕРБ) още миналата седмица обяви, че ще гласува "въздържал се", тъй като не иска да носи отговорност за проблемите, които ще породи регистрираният достъп. Тя обаче не беше в залата, проверка на "Дневник" показа, че въздържалият се е колегата й от правната комисия Красимир Ципов. 

Много от депутатите прогнозираха, че търговският регистър практически ще затвори заради издаването на цифрови сертификати за достъп, а пред гишетата ще се видят опашки от желаещи да направят справка. Достъпът до регистъра и в момента е затруднен, тъй като, откакто през лятото на миналата година се заговори, че ще бъде ограничен, много хора започнаха да "теглят" информация, докато е налична. Системата на регистъра се претовари и служителите на Агенцията по вписванията не можеха да работят.


Какво ще се вижда безплатно

Така според юристи може да се очаква безплатната информация за фирмите да не съдържа дори имената на съдружниците или ЕГН и да се ограничи само до наименованието на фирмата, седалището й, размера на капитала, устава, годишните финансови отчети, отбелязвания за особени залози, запори и производства по несъстоятелност. За всякакви други данни ще се плаща или ще се чака на опашка в Агенцията по вписванията за справка на хартия.

Отговорът на въпроса каква информация за фирмите ще е достъпна в безплатната част на търговския регистър все още виси. В приетия вече текст е записано, че това ще са обстоятелствата и актовете, вписани по силата на закон. След това обаче се уточнява, че те ще се обявяват без личните данни с изключение на информацията, чието огласяване се изисква със закон. Освен това е предвидено, че за да се определи какво е лични данни ще се използва Законът за защита на личните данни, който на практика обявява всичко, включително имената и ЕГН, за такива.


Пълна неяснота за цената и процедурата за достъп

Цялата процедура за получаване на достъп до пълната информация за фирмите, която се съдържа в т.нар. дело на търговеца, тепърва ще се регламентира. Според окончателно приетите текстове това трябва да стане с наредба на Министерския съвет. С нея ще трябва да бъде уредена и цената за получаването на цифров сертификат, както и какви права ще дава той. Досега коментираната цена беше 20 лв. Зам.-министърът на правосъдието Жанета Петрова вече намекна за възможността за ограничаване на всяко влизане със сертификат до едно фирмено досие и така е възможно да се въведе плащане за всяка справка. Не е ясно и какви данни за себе си ще трябва да предостави на Агенцията по вписванията потребителят на регистъра. В приетите законови поправки няма и дума кой ще има право да знае кой е правил справки за дадена фирма и на кого е нужна информацията за търсещите данни.

Източник: Дневник

• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

• Нови моменти в публикуването на ГФО 2019 г и Декларациите за липса на дейност през 2019 г

• Нови моменти в публикуването на ГФО 2018 г и Декларациите за фирмите без дейност през 2018 г

• НАП излъчва в интернет семинара "Данъци и осигуряване 2019"

• Според Министерство на финансите, една част от недействащите предприятия, не са длъжни да публикуват декларации за неактивност

• Според Министерство на финансите, ДЗЗД без дейност през 2017 г нямат задължение да публикуват декларации за неактивност

• Законодателен параграф 22 в закона за счетоводството във връзка с публикуването на ГФО

• НАП ще излъчва в интернет семинара „Данъци и осигуряване 2018“

• Министърът на финансите с ново Указание относно публикуването на ГФО

• НАП предупреждава, че отново се разпространява вирус от нейно име

• Ако през последните 3 години не сте публикували годишни финансови отчети, срещу Вас може да започне производство по несъстоятелност

• Данъчните дела са блокирани, по искане на Цацаров се чака тълкувателно решение от ВАС

• От НАП припомнят и предупреждават- публикувайте годишните си финансови отчети НАВРЕМЕ! Ще се налагат завишени санкции

• От Агенцията по вписванията напомнят да не се чака крайния срок за публикуването на годишните финансови отчети- ГФО

• Фирмите в България всяка година отделят по цели два месеца, за да се занимават само с данъчни*

• С нов софтуер НАП ще събира по-бързо просрочените задължения

• Промени в счетоводното, данъчно и осигурително законодателство през 2016 г

• Глобяват за липсата на Регистър на предявените рекламации

• Информационен пакет за данъчните и осигурителни промени през 2015 г

• От днес може да се подава данъчна декларация за облагане на доходите с ПИК

• Търговските регистри в ЕС ще бъдат обединени

• Съд в Пловдив осъди на 3 години затвор главен счетоводител за неплатени данъци *

• Хазяи са обявили 417 млн. лв. приходи от наем пред данъчните

• След отпадането на единната сметка за седмица са платени 125 млн. лв.

• Длъжниците към държавата сами ще решават кое задължение да погасят първо, реши парламентът

• В сила са новите държавни такси за вписвания в Агенция по вписванията

• Конституционен съд отмени единната сметка *

• Стратегия обещава цифровата администрация да заработи до 2020 г.

• Кабинетът подготвя законопроект за индивидуалния фалит

• Приходната агенция е събрала 126 млн. лв. повече от планираното през 2013 г.

• Фирмите с до 9 работници няма да правят годишен график за отпуските

• ДДС декларации и дневници на фирмите с нов софтуер от февруари

• Около 150 млн. лв. ще струва връщането на данъка върху минимални заплати през 2015 г.

• От 1-ви декември ще се плащат първо главниците по публични задължения

• Депутатите одобриха на първо четене промените за единното платежно нареждане и въвеждането на касовата отчетност на ДДС

• НАП започва да следи движението на рискови стоки

• Кабинетът одобри по-високите данъци за старите коли с катализатори

• 91% от фирмите в България ще могат да се възползват от режима на касова отчетност на ДДС

• Правителството прие промените за единното платежно нареждане

• Кабинетът обмисля промени в единната данъчно-осигурителна сметка

• Орешарски: НАП и митниците ще спрат необоснования натиск върху фирмите

• Опозицията даде на Конституционния съд единното платежно нареждане

• НАП пуска е-услуга за проверка на задължения

• Само 10 години ще се пазят писмените документи в търговския регистър

• Предложени законови промени предвиждат отпадане на банковата тайна

• Дянков очаква догодина да заработи данъчната полиция

• По 4320 лв ще струва на всеки българин издръжката на държавата през 2013 г

• 900 души са укрили доход от 45 млн. лв., твърдят от НАП

• БВП е нараснал за сметка на налозите, събрани неправомерно от бизнеса

• Санкциите срещу работници и служители без трудов договор- противоконституционни

• Администрацията отчете 2023 услуги и регулации за бизнеса

• Над половината работодатели са подали по електронен път декларацията си по закона за здравословни и безопасни условия на труд

• КЗК санкционира 4 дружества за картелно споразумение на пазара на касови апарати

• Туристическият данък се оказа противоконституционен

• Разходите за труд в България- най-високи сред страните в ЕС по данни на Евростат*

• С най-високи доходи са хората с постоянен адрес в София

• НАП пуска четири нови справки по интернет

• Дянков предлага банките да плащат също част от таксите си или да ги отменят

• Всички данъци и осигуровки могат да се плащат онлайн

• 2000 бензиностанции затварят, ако не инсталират нивомери до 20 дни

• НАП ще върне 400 млн. лв. на бизнеса до края на годината

• От риска и отговорността пред клиента зависи дали положеният личен труд от съдружник е независима икономическа дейност по ЗДДС или не

• Депутатите приеха осигурителния бюджет без разчет за увеличението на минималната заплата

• Омбудсманът поиска от КС да обяви за противоконституционна нормата за необжалваемост на глоби до 50 лв.

• Вероятно след изборите ще разберем новите минимални осигурителни прагове *

• Ще съкращават броя на банковите сметки и кодовете за осигурителните вноски

• Преговорите за минималните осигурителни прагове продължават и следващата седмица *

• НАП поиска по-високи прагове за регистрация по ДДС

• Собствениците на 47 яхти ще бъдат проверявани за съответствие на доходите

• Становище относно прилагането на Наредба № Н-8

• Типичната българска фирма- микрофирма с 2 заети лица

• Разрастват се проверките около фирмата, обвинена в неотчетането на 50 млн.оборот

• За неиздаване на фискален бон свързват предсрочно касовите апарати с НАП

• Едноличните търговци, които не подлежат на одит вече не публикуват отчети

• Край на свободния достъп до търговския регистър

• Забраната за плащания в брой над 15 000 лв важи и за сделки, сключени и преди влизането в сила на закона

• Достъпът до данните за фирмите ще струва пари и(ли) нерви

• Нов Регламент на ЕС относно общата система на ДДС

• Данните за всички фалити ще сe обявяват публично и на едно място

• Предупреждават за опит за измама с фалшиви сметки на НАП

• Влизат в сила нови ограничения за прокуристи, еднолични търговци и управители на ООД-та

• Закриването на фирми стана още по-безмислено трудно

• Прехвърлянето на фирми, след двумесечна проверка от данъчните

• Крайният срок за пререгистрация на фирмите в търговския регистър е удължен до 31.12.2011 г

• Все още крайният срок за пререгистрация на фирмите е 31 декември 2010 г

• Удължава се срокът за пререгистрация до 30.06.2011 г. Скриват данните в регистъра и проследяването на бизнес връзките става невъзможно

• След 1 януари непререгистрираните фирми няма да могат да работят

• Достъпът до Търговския регистър да бъде платен, предлагат от Министерство на правосъдието

• 3000 лева глоба за търговци, неподали годишен финансов отчет

• На 31.12.2010 г изтича крайният срок за пререгистрация на регистрираните в съдилищата фирми

• Минималният капитал за регистрация на дружества с ограничена отговорност вече е 2 лева

• 1000 лв. може да струва служебното заличаване на неработeщите фирми