ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
1000 лв. може да струва служебното заличаване на неработeщите фирми

Даниела Митева, изпълнителен директор на Агенцията по вписванията: 

2009-01-29 16:56 

Даниела Митева завършва право в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Специализира немско право в института „Германикум“. Работила е като адвокат и като консултант по юридически въпроси към НПО. Била е зам. изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. 


- Г-жо Митева, година след старта на Търговския регистър изчистени ли са проблемите?
- Максималист съм и трудно казвам, че всичко е наред, но с гордост мога да заявя, че година след старта имаме отлично работещ Търговски регистър. 

- Как ще става служебното отписване на фирмите, които не са действащи, но не са и обявени за закриване?
- След края на 3-годишния период за пререгистрация фирмите, за които не са подадени документи, ще бъдат заличени служебно. Преди това ще бъдат назначени лица, които да извършат проверки на имуществото им. След това ще изпращаме призовка за изплащане на таксата, която собствениците им дължат на Агенцията по вписванията. Няма да има автоматично заличаване, а процедура, която ще струва петорно по-скъпо, ако го направи държавата. Затова чрез вестник „Класа“ искам да призова: Закрийте си фирмите, които не работят, защото, ако те бъдат заличени служебно от държавата, това може да ви струва поне 1000 лв. 

- Защо се бави завършването на имотния регистър?
- В България след Освобождението през 1889 г. е въведена персоналната система на вписване на актовете на имотите, които подлежат на обявяване и заличаване. Това означава, че на съответното лице се води какъв имот притежава и каква е неговата собственост. През 2002 г. бе решено да се премине от персонална система към реална система. Тоест да се създаде имотен регистър в България. Това означава, че се вписва имотът и като данни към него – лицата, които във времето са били собственици или са имали договори за наем или възбрани. Това позволява да се види цялата история – от създаването на имота до настоящия момент. За реализирането на идеята за преминаване от персонална към реална система е взет заем от Световната банка.
Това не е процес, който може да приключи за една, две или пет години, защото ние имаме информационна система у нас, която действа от 1996 г. Оттогава насам всички данни се въвеждат в електронен вид. Информацията от посочената година назад – вие знаете, че ние съхраняваме документи за 100 години, не е въведена в системата. 

- Какво означава това - че ще имаме пълен имотен регистър след десетилетия, когато въведем всички данни?
- Да, така е. Ще имаме имотен регистър тогава, когато всички актове, които се съхраняват в нашите служби, се въведат в информационната система. Така с натискането на един клавиш ще може да се види цялата информация за даден имот. Тоест няма забавяне при създаването на имотен регистър, защото става дума за процес, който продължава. През последните две години той се развива много интензивно. От 2006 г. насам ние създадохме информационната система. Тя ще е базата, върху която ще стъпи имотният регистър и ще позволява да се прави справка както по лице, така и по имот. 

- Сметната палата обяви, че не може да направи пълна проверка на имотното състояние на министри и депутати, тъй като Търговският регистър не е пълен. Защо?
- Ако трябва да се направи справка за дадено лице в момента, тя се извършва на две части – първо се проверява нашата система от 1996 г. насам дали има прехвърляния на даден имот, и отделно се прави по азбучниците дали има вписвания за времето от 1995 г. назад във всички 113 структури в страната и в актове отпреди 100 години. 

- Какъв е изходът?
- Ние предложихме три варианта. Ако бъдат отпуснати около 100 млн. лв., за 5-8 години регистър ще има. Ако липсват средства, въвеждането на информация ще става по повод сделка. Третата опция е смесен подход – да се намира частично финансиране, за да се покриват разходите за обхващане на атрактивни райони, където има много сделки. В останалите региони регистърът ще се попълва по повод сделка.
 
- Има ли начин при прехвърлянето на информацията от единия регистър в другия да се извършат измами с имоти?
- Никаква възможност няма. Процесът се нарича „миграция на данни“. Тоест информацията от съществуващите регистри се извлича автоматично и се „налива“ в новата система. Не може да има никакво вмешателство или загуба на данни, които вече са въведени. 

- Няма ли опасност при сканирането на старите документи да „изчезне“ нотариален акт?
- Ние вече сканирахме документите от 1990 г. до 2006 г. Процесът е изключително строго регламентиран и грешка не може да стане. Напротив, при преснимането на актове констатирахме, че са допускани грешки от нашите служители – например два акта с един и същи номер. В такива случаи специална комисия прави протоколи и описания, които изключват загубата на нотариален акт. Освен това всеки имот е описан на три места - в азбучниците, в досиетата и в книгите с подвързаните нотариални актове. Информацията се засича от три източника и от различни хора, след което се проверява. 

- Тогава защо наличието на регистър не спира измамите с недвижими имоти?
- Едната от схемите е свързана с т.нар. групи брокери, в които участват „подходящи“ нотариус и съдия. След като въведохме новата информационна система, няма начин на място локално в една служба да се извършват вмешателства. Никой не може да направи корекция по отношение на вписване, което е извършено. След въвеждането на информацията партидите се „запечатват“. Има две упълномощени лица на централно ниво в агенцията, които, ако има допусната грешка, по определени разписани правила тя да се отстранява. Но няма вариант за вмешателство в системата. От началото на тази седмица всички 113 местни структури на Агенцията по вписванията вече са включени в единната информационна система, която е централизирана. Тя позволява общ мониторинг на всички вписвания на територията на цялата страна. Създали сме имотна работна група от 10 души, която ежедневно следи всички вписвания. Това е своеобразна контролна група. 

- Имат ли вашите служители задължение при съмнение за измама да уведомяват МВР и прокуратурата?
- Нашите служители не са юристи – ние сме техническият персонал, който въвежда в системата отразеното от нотариуса, проверено от съдиите по вписванията. Нямаме право на преценка. Каквото ни нареди съдията, това отразяваме. В него и в нотариуса е отговорността за проверка дали сделката може да бъде изповядана и вписана. 


Статията е препечатка от в."Класа" от 29.01.2009 г


Покана за публикуване на годишни финансови отчети

• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

• Нови моменти в публикуването на ГФО 2019 г и Декларациите за липса на дейност през 2019 г

• Нови моменти в публикуването на ГФО 2018 г и Декларациите за фирмите без дейност през 2018 г

• НАП излъчва в интернет семинара "Данъци и осигуряване 2019"

• Според Министерство на финансите, една част от недействащите предприятия, не са длъжни да публикуват декларации за неактивност

• Според Министерство на финансите, ДЗЗД без дейност през 2017 г нямат задължение да публикуват декларации за неактивност

• Законодателен параграф 22 в закона за счетоводството във връзка с публикуването на ГФО

• НАП ще излъчва в интернет семинара „Данъци и осигуряване 2018“

• Министърът на финансите с ново Указание относно публикуването на ГФО

• НАП предупреждава, че отново се разпространява вирус от нейно име

• Ако през последните 3 години не сте публикували годишни финансови отчети, срещу Вас може да започне производство по несъстоятелност

• Данъчните дела са блокирани, по искане на Цацаров се чака тълкувателно решение от ВАС

• От НАП припомнят и предупреждават- публикувайте годишните си финансови отчети НАВРЕМЕ! Ще се налагат завишени санкции

• От Агенцията по вписванията напомнят да не се чака крайния срок за публикуването на годишните финансови отчети- ГФО

• Фирмите в България всяка година отделят по цели два месеца, за да се занимават само с данъчни*

• С нов софтуер НАП ще събира по-бързо просрочените задължения

• Промени в счетоводното, данъчно и осигурително законодателство през 2016 г

• Глобяват за липсата на Регистър на предявените рекламации

• Информационен пакет за данъчните и осигурителни промени през 2015 г

• От днес може да се подава данъчна декларация за облагане на доходите с ПИК

• Търговските регистри в ЕС ще бъдат обединени

• Съд в Пловдив осъди на 3 години затвор главен счетоводител за неплатени данъци *

• Хазяи са обявили 417 млн. лв. приходи от наем пред данъчните

• След отпадането на единната сметка за седмица са платени 125 млн. лв.

• Длъжниците към държавата сами ще решават кое задължение да погасят първо, реши парламентът

• В сила са новите държавни такси за вписвания в Агенция по вписванията

• Конституционен съд отмени единната сметка *

• Стратегия обещава цифровата администрация да заработи до 2020 г.

• Кабинетът подготвя законопроект за индивидуалния фалит

• Приходната агенция е събрала 126 млн. лв. повече от планираното през 2013 г.

• Фирмите с до 9 работници няма да правят годишен график за отпуските

• ДДС декларации и дневници на фирмите с нов софтуер от февруари

• Около 150 млн. лв. ще струва връщането на данъка върху минимални заплати през 2015 г.

• От 1-ви декември ще се плащат първо главниците по публични задължения

• Депутатите одобриха на първо четене промените за единното платежно нареждане и въвеждането на касовата отчетност на ДДС

• НАП започва да следи движението на рискови стоки

• Кабинетът одобри по-високите данъци за старите коли с катализатори

• 91% от фирмите в България ще могат да се възползват от режима на касова отчетност на ДДС

• Правителството прие промените за единното платежно нареждане

• Кабинетът обмисля промени в единната данъчно-осигурителна сметка

• Орешарски: НАП и митниците ще спрат необоснования натиск върху фирмите

• Опозицията даде на Конституционния съд единното платежно нареждане

• НАП пуска е-услуга за проверка на задължения

• Само 10 години ще се пазят писмените документи в търговския регистър

• Предложени законови промени предвиждат отпадане на банковата тайна

• Дянков очаква догодина да заработи данъчната полиция

• По 4320 лв ще струва на всеки българин издръжката на държавата през 2013 г

• 900 души са укрили доход от 45 млн. лв., твърдят от НАП

• БВП е нараснал за сметка на налозите, събрани неправомерно от бизнеса

• Санкциите срещу работници и служители без трудов договор- противоконституционни

• Администрацията отчете 2023 услуги и регулации за бизнеса

• Над половината работодатели са подали по електронен път декларацията си по закона за здравословни и безопасни условия на труд

• КЗК санкционира 4 дружества за картелно споразумение на пазара на касови апарати

• Туристическият данък се оказа противоконституционен

• Разходите за труд в България- най-високи сред страните в ЕС по данни на Евростат*

• С най-високи доходи са хората с постоянен адрес в София

• НАП пуска четири нови справки по интернет

• Дянков предлага банките да плащат също част от таксите си или да ги отменят

• Всички данъци и осигуровки могат да се плащат онлайн

• 2000 бензиностанции затварят, ако не инсталират нивомери до 20 дни

• НАП ще върне 400 млн. лв. на бизнеса до края на годината

• От риска и отговорността пред клиента зависи дали положеният личен труд от съдружник е независима икономическа дейност по ЗДДС или не

• Депутатите приеха осигурителния бюджет без разчет за увеличението на минималната заплата

• Омбудсманът поиска от КС да обяви за противоконституционна нормата за необжалваемост на глоби до 50 лв.

• Вероятно след изборите ще разберем новите минимални осигурителни прагове *

• Ще съкращават броя на банковите сметки и кодовете за осигурителните вноски

• Преговорите за минималните осигурителни прагове продължават и следващата седмица *

• НАП поиска по-високи прагове за регистрация по ДДС

• Собствениците на 47 яхти ще бъдат проверявани за съответствие на доходите

• Становище относно прилагането на Наредба № Н-8

• Типичната българска фирма- микрофирма с 2 заети лица

• Разрастват се проверките около фирмата, обвинена в неотчетането на 50 млн.оборот

• За неиздаване на фискален бон свързват предсрочно касовите апарати с НАП

• Едноличните търговци, които не подлежат на одит вече не публикуват отчети

• Край на свободния достъп до търговския регистър

• Забраната за плащания в брой над 15 000 лв важи и за сделки, сключени и преди влизането в сила на закона

• Достъпът до данните за фирмите ще струва пари и(ли) нерви

• Нов Регламент на ЕС относно общата система на ДДС

• Данните за всички фалити ще сe обявяват публично и на едно място

• Предупреждават за опит за измама с фалшиви сметки на НАП

• Влизат в сила нови ограничения за прокуристи, еднолични търговци и управители на ООД-та

• Закриването на фирми стана още по-безмислено трудно

• Прехвърлянето на фирми, след двумесечна проверка от данъчните

• Крайният срок за пререгистрация на фирмите в търговския регистър е удължен до 31.12.2011 г

• Все още крайният срок за пререгистрация на фирмите е 31 декември 2010 г

• Удължава се срокът за пререгистрация до 30.06.2011 г. Скриват данните в регистъра и проследяването на бизнес връзките става невъзможно

• След 1 януари непререгистрираните фирми няма да могат да работят

• Достъпът до Търговския регистър да бъде платен, предлагат от Министерство на правосъдието

• 3000 лева глоба за търговци, неподали годишен финансов отчет

• На 31.12.2010 г изтича крайният срок за пререгистрация на регистрираните в съдилищата фирми

• Минималният капитал за регистрация на дружества с ограничена отговорност вече е 2 лева

• 1000 лв. може да струва служебното заличаване на неработeщите фирми