ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
Достъпът до Търговския регистър да бъде платен, предлагат от Министерство на правосъдието

От 1 януари 2011 г. достъпът до търговския регистър, който по закон е публичен, да стане платен, предлага Министерството на правосъдието. 
Публичността на информацията за фирмите е от изключителна важност за сигурността на бизнеса и именно с този основен мотив преди четири години беше създаден единният електронен търговски регистър, до който всеки да има неограничен достъп. 
Ведомството на Маргарита Попова обаче днес огласи поправки в Закона за търговския регистър, според които цялата информация за търговците ще е може да бъде проверявана само след регистрация и заплащане на такса. За целта ще се изисква електронен подпис или кредитна карта. В останалите случаи информацията ще се получава на място в Агенцията по вписванията срещу лична карта. Не е уточнено дали ще се плаща за всеки отделен документ или цялото фирмено дело. 
Според проекта безплатна и общодостъпна остава информацията само за името на фирмата, датата на регистрацията, седалището й и адреса на управление. Всеки може да види и списък на актовете, обявени от дружеството, но за да ги прочете, ще трябва да си плати. 
Според мотивите за промяната "С регистрирания и платен достъп се осигурява възможност за проследяване и контрол на потребителите на информация от търговския регистър, съдържаща лични данни". Не е регламентирано обаче кой ще проследява справките в дадено фирмено досие. 
Проектът приема за лични данни ЕГН, номер на личната карта и постоянен адрес на търговеца. Не е ясно защо само срещу заплащане ще може да се научава кой управлява или представлява дадена фирма и кои са собствениците й. Няма мотиви и за вкарването в "платения пакет" на основни актове на дружеството като устав и решения на общото събрание. На фирмите се дава възможност по собствено желание и преценка да "разсекретяват" свои документи, като изтрият от тях личните данни. 
От Министерството на правосъдието са уверили, че бъдещите такси ще бъдат регламентирани с поправки в тарифата на Агенцията по вписванията, към която е търговският регистър, като размерът им ще включва само необходимите разходи на агенцията за предоставяне на поисканата информация. "Въпросът не е в размера на таксата, а в това, че не може достъпът до търговския регистър да е съвършено безконтролен", коментира шефът на Агенцията по вписванията Анастас Георгиев. 
В мотивите няма финансов аргумент за въвеждане на платения достъп. Агенцията по вписванията е едно от на-добре печелещите държавни ведомства. Данните показват, че тази година до юни приходите й са 60 млн. лв., а разходите малко над 16 млн. лв. 
"Разчитам този проект като ограничаване на прозрачността. Публичните фигури са длъжни да търпят по-голяма публичност, а търговците са публични фигури по отношение на дейността, с която се занимават. Всеки, който иска да печели, е длъжен да огласява тази информация заради сигурността на кредиторите си. Това е особено важно в страна, в която измамите изобилстват", заяви шефът на правния екип на фондация "Програма Достъп до информация" Александър Кашъмов. Според него въвеждането на платен достъп е проблем за публичността. "Създават се административни пречки за достъпа до информация, тъй като се иска електронен подпис или кредитна карта, а който ги няма, като повечето от хората, ще трябва да ходи лично до Агенцията по вписванията", обясни юристът. 
Според него възможността да се проследи кой е проверявал дадена фирма е в полза на престъпността. "Мафията ще знае кой следи, кой се интересува, кой журналист готви разследване. Да се дава възможност за проследяване не е обусловено от друг освен от нечист интерес", заяви Кашъмов. 
Той определи като абсурд скриването на ЕГН на търговец - "Нали трябва да знаеш за кой Иван Петров Иванов става дума - роденият през 1942 г. или 1976 г." Според юристи липсата на яснота кой и как ще "проследява и контролира" направените справки в регистъра ще доведе до нов тип злоупотреби и корупция, защото се създава възможност за нерегламентирана търговия с информация. 
Идеята за ограничаване на пълния безплатен достъп до търговския регистър тръгна от три бизнес организации с мотив защита на личните данни и борба с кражбите на фирми. Но дори и в проекта, който те изработиха, оставаше доста повече открита за всички информация за фирмите. В проекта на правосъдното министерство няма и дума за обещаната на Брюксел поправка, която да улесни достъпа до информация за собствеността на акционерните дружества - след миналогодишната критика в доклада на Европейската комисия за липсата на актуални данни за акционерите. 
Като мярка за борба с опашките Министерството на правосъдието предлага всички заявления от фирмите към търговския регистър да се подават само по електронен път. Освен това се въвеждат различни срокове за подаване на финансовите отчети: за ЕТ - до 30 април, за ООД, събирателни дружества и кооперации - до 30 юни, а за акционерни и държавни дружества - до 30 юли

Източник: Дневник

• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

• Нови моменти в публикуването на ГФО 2019 г и Декларациите за липса на дейност през 2019 г

• Нови моменти в публикуването на ГФО 2018 г и Декларациите за фирмите без дейност през 2018 г

• НАП излъчва в интернет семинара "Данъци и осигуряване 2019"

• Според Министерство на финансите, една част от недействащите предприятия, не са длъжни да публикуват декларации за неактивност

• Според Министерство на финансите, ДЗЗД без дейност през 2017 г нямат задължение да публикуват декларации за неактивност

• Законодателен параграф 22 в закона за счетоводството във връзка с публикуването на ГФО

• НАП ще излъчва в интернет семинара „Данъци и осигуряване 2018“

• Министърът на финансите с ново Указание относно публикуването на ГФО

• НАП предупреждава, че отново се разпространява вирус от нейно име

• Ако през последните 3 години не сте публикували годишни финансови отчети, срещу Вас може да започне производство по несъстоятелност

• Данъчните дела са блокирани, по искане на Цацаров се чака тълкувателно решение от ВАС

• От НАП припомнят и предупреждават- публикувайте годишните си финансови отчети НАВРЕМЕ! Ще се налагат завишени санкции

• От Агенцията по вписванията напомнят да не се чака крайния срок за публикуването на годишните финансови отчети- ГФО

• Фирмите в България всяка година отделят по цели два месеца, за да се занимават само с данъчни*

• С нов софтуер НАП ще събира по-бързо просрочените задължения

• Промени в счетоводното, данъчно и осигурително законодателство през 2016 г

• Глобяват за липсата на Регистър на предявените рекламации

• Информационен пакет за данъчните и осигурителни промени през 2015 г

• От днес може да се подава данъчна декларация за облагане на доходите с ПИК

• Търговските регистри в ЕС ще бъдат обединени

• Съд в Пловдив осъди на 3 години затвор главен счетоводител за неплатени данъци *

• Хазяи са обявили 417 млн. лв. приходи от наем пред данъчните

• След отпадането на единната сметка за седмица са платени 125 млн. лв.

• Длъжниците към държавата сами ще решават кое задължение да погасят първо, реши парламентът

• В сила са новите държавни такси за вписвания в Агенция по вписванията

• Конституционен съд отмени единната сметка *

• Стратегия обещава цифровата администрация да заработи до 2020 г.

• Кабинетът подготвя законопроект за индивидуалния фалит

• Приходната агенция е събрала 126 млн. лв. повече от планираното през 2013 г.

• Фирмите с до 9 работници няма да правят годишен график за отпуските

• ДДС декларации и дневници на фирмите с нов софтуер от февруари

• Около 150 млн. лв. ще струва връщането на данъка върху минимални заплати през 2015 г.

• От 1-ви декември ще се плащат първо главниците по публични задължения

• Депутатите одобриха на първо четене промените за единното платежно нареждане и въвеждането на касовата отчетност на ДДС

• НАП започва да следи движението на рискови стоки

• Кабинетът одобри по-високите данъци за старите коли с катализатори

• 91% от фирмите в България ще могат да се възползват от режима на касова отчетност на ДДС

• Правителството прие промените за единното платежно нареждане

• Кабинетът обмисля промени в единната данъчно-осигурителна сметка

• Орешарски: НАП и митниците ще спрат необоснования натиск върху фирмите

• Опозицията даде на Конституционния съд единното платежно нареждане

• НАП пуска е-услуга за проверка на задължения

• Само 10 години ще се пазят писмените документи в търговския регистър

• Предложени законови промени предвиждат отпадане на банковата тайна

• Дянков очаква догодина да заработи данъчната полиция

• По 4320 лв ще струва на всеки българин издръжката на държавата през 2013 г

• 900 души са укрили доход от 45 млн. лв., твърдят от НАП

• БВП е нараснал за сметка на налозите, събрани неправомерно от бизнеса

• Санкциите срещу работници и служители без трудов договор- противоконституционни

• Администрацията отчете 2023 услуги и регулации за бизнеса

• Над половината работодатели са подали по електронен път декларацията си по закона за здравословни и безопасни условия на труд

• КЗК санкционира 4 дружества за картелно споразумение на пазара на касови апарати

• Туристическият данък се оказа противоконституционен

• Разходите за труд в България- най-високи сред страните в ЕС по данни на Евростат*

• С най-високи доходи са хората с постоянен адрес в София

• НАП пуска четири нови справки по интернет

• Дянков предлага банките да плащат също част от таксите си или да ги отменят

• Всички данъци и осигуровки могат да се плащат онлайн

• 2000 бензиностанции затварят, ако не инсталират нивомери до 20 дни

• НАП ще върне 400 млн. лв. на бизнеса до края на годината

• От риска и отговорността пред клиента зависи дали положеният личен труд от съдружник е независима икономическа дейност по ЗДДС или не

• Депутатите приеха осигурителния бюджет без разчет за увеличението на минималната заплата

• Омбудсманът поиска от КС да обяви за противоконституционна нормата за необжалваемост на глоби до 50 лв.

• Вероятно след изборите ще разберем новите минимални осигурителни прагове *

• Ще съкращават броя на банковите сметки и кодовете за осигурителните вноски

• Преговорите за минималните осигурителни прагове продължават и следващата седмица *

• НАП поиска по-високи прагове за регистрация по ДДС

• Собствениците на 47 яхти ще бъдат проверявани за съответствие на доходите

• Становище относно прилагането на Наредба № Н-8

• Типичната българска фирма- микрофирма с 2 заети лица

• Разрастват се проверките около фирмата, обвинена в неотчетането на 50 млн.оборот

• За неиздаване на фискален бон свързват предсрочно касовите апарати с НАП

• Едноличните търговци, които не подлежат на одит вече не публикуват отчети

• Край на свободния достъп до търговския регистър

• Забраната за плащания в брой над 15 000 лв важи и за сделки, сключени и преди влизането в сила на закона

• Достъпът до данните за фирмите ще струва пари и(ли) нерви

• Нов Регламент на ЕС относно общата система на ДДС

• Данните за всички фалити ще сe обявяват публично и на едно място

• Предупреждават за опит за измама с фалшиви сметки на НАП

• Влизат в сила нови ограничения за прокуристи, еднолични търговци и управители на ООД-та

• Закриването на фирми стана още по-безмислено трудно

• Прехвърлянето на фирми, след двумесечна проверка от данъчните

• Крайният срок за пререгистрация на фирмите в търговския регистър е удължен до 31.12.2011 г

• Все още крайният срок за пререгистрация на фирмите е 31 декември 2010 г

• Удължава се срокът за пререгистрация до 30.06.2011 г. Скриват данните в регистъра и проследяването на бизнес връзките става невъзможно

• След 1 януари непререгистрираните фирми няма да могат да работят

• Достъпът до Търговския регистър да бъде платен, предлагат от Министерство на правосъдието

• 3000 лева глоба за търговци, неподали годишен финансов отчет

• На 31.12.2010 г изтича крайният срок за пререгистрация на регистрираните в съдилищата фирми

• Минималният капитал за регистрация на дружества с ограничена отговорност вече е 2 лева

• 1000 лв. може да струва служебното заличаване на неработeщите фирми