ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• След отпадането на единната сметка за седмица са платени 125 млн. лв.
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


Вижте в "Кой, къде и до кога трябва да публикува годишните си финансови отчети- ГФО?" подробности за промените в режима за публикуване на ГФО!
Вижте разяснение на НАП от 17.05.2011 г относно промените в публикуването на годишни финансови отчети- ГФО
Вижте становище № АД-3/12.07.2011 г на Министъра на финансите относно публикуването на годишните финансови отчети на предприятията в Търговския регистър


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикуваме и годишен доклад за дейността?

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2010 г, 2011 и 2012 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите

Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2013 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи

- приложение

В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2013 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2013 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи

Данъчни и бизнес закони 2014 г

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, какво се случва
с непререгистрираните в срок търговци, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Проверка в Централния регистър към Министерство на правосъдието за вписани в обществена полза юридически лица с нестопанска цел
или на телефони: 02 92 37 321 и 02 92 37 345 от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч., всеки работен ден.

Търговски регистър

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

"ФИЛКОВИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 130586591
Отчети за 2008 г на "ФИЛКОВИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. "Илинден," бл. 15, вх. 12, ет. 2, представляващ Стефан Петков Филков и съставител на отчетите "ФИЛКОНСУЛТ" ООД
 
"ФИМЕР" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 125571837
Отчети за 2007 г на "ФИМЕР" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Търговище, ул."Панега" 8, управител Филип Ангелов и съставител на отчетите Хатидже Сакалова
 
"ФИНАНС ПМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148057898
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ФИНАНС ПМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ул. "Рощок" № 19, представляващ Маргарита Георгиева Даскалова и съставител на отчетите: Петранка Грозданова Кръстева
 
"ФИНАНС ПМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148057898
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ФИНАНС ПМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ул. "Рощок" № 19, представляващ Маргарита Георгиева Даскалова и съставител на отчетите: Петранка Грозданова Кръстева
 
"ФИНАНС ПМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148057898
Годишен финансов отчет за 2011 г на "ФИНАНС ПМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ул. "Рощок" № 19, представляващ Маргарита Георгиева Даскалова и съставител на отчетите: Петранка Грозданова Кръстева
 
"ФИНАНС ПМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148057898
Годишен финансов отчет за 2012 г на "ФИНАНС ПМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ул. "Рощок" № 19, представляващ Маргарита Георгиева Даскалова и съставител на отчетите: Петранка Грозданова Кръстева
 
"ФИНАНС ПМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148057898
Отчети за 2008 г на "ФИНАНС ПМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ул. "Рощок" № 19, представляващ Маргарита Георгиева Даскалова и съставител на отчетите: Петранка Грозданова Кръстева
 
"ФИНЕС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148027392
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ФИНЕС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул."Ген.Колев" 94, представляващ и съставител на отчетите Радостина Христова Проданова
 
"ФИНЕС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 126655786
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ФИНЕС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ХАСКОВО, УЛ. „ЖИТНИЦА” 16, представляващ КРАСИМИР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ и съставител на отчета Веселина Николава
 
"ФИНЕС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148027392
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ФИНЕС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул."Ген.Колев" 94, представляващ и съставител на отчетите Радостина Христова Проданова
 
"ФИНЕС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175514917
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ФИНЕС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Вл.Варненчик", бл.304, вх.1, представляващ Христинка Тодорова Ташева и съставител на отчета Мика Стефанова Панайотова
 
"ФИНЕС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148027392
Годишен финансов отчет за 2011 г на "ФИНЕС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул."Ген.Колев" 94, представляващ и съставител на отчетите Радостина Христова Проданова
 
"ФИНЕС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175514917
Годишен финансов отчет за 2011 г на "ФИНЕС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Вл.Варненчик", бл.304, вх.1, представляващ Христинка Тодорова Ташева и съставител на отчета Мика Стефанова Панайотова
 
"ФИНЕС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175514917
Годишен финансов отчет за 2012 г на "ФИНЕС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Вл.Варненчик", бл.304, вх.1, представляващ Христинка Тодорова Ташева и съставител на отчета Мика Стефанова Панайотова
 
"ФИС" АД;   Булстат/ЕИК: 130932972
Отчети за 2007 г на "ФИС" АД, със седалище и адрес на управление: София 1504 , ул.Черковна 39Б, представител Стоян Атанасов Радулов и одитор Стоян Стоянов
 
"ФИСК КОНСУЛТ 21" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 123648651
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ФИСК КОНСУЛТ 21" ДЗЗД, седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул."Княз Борис" №80, ап.9а, представлявано от Пенка Георгиева Милушева и съставител на отчета Красимира Атанасова Керцадова
 
"ФИСК КОНСУЛТ 21" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 123648651
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ФИСК КОНСУЛТ 21" ДЗЗД, седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул."Княз Борис" №80, ап.9а, представлявано от Пенка Георгиева Милушева и съставител на отчета Красимира Атанасова Керцадова
 
"ФИСК" ООД;   Булстат/ЕИК: 121162782
Отчет за 2007 г на "ФИСК" ООД, BG121162782, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.Черковна 39Б, управител Лъчезар Савов Захариев, съставител на отчетите Виолета Иванова и одитор Стоян Стоянов
 
"ФИФИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175844039
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ФИФИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Кюстенджа" 5, представляващ Боянка Паличева- Желева и съставител на отчета Величка Желязкова Михалева
 
"ФИФИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175844039
Годишен финансов отчет за 2011 г на "ФИФИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Кюстенджа" 5, представляващ Боянка Паличева- Желева и съставител на отчета Величка Желязкова Михалева
 
"ФИФИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175844039
Годишен финансов отчет за 2012 г на "ФИФИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Кюстенджа" 5, представляващ Боянка Паличева- Желева и съставител на отчета Величка Желязкова Михалева
 
"ФЛОРА ТАУН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103787633
Отчети за 2007 г на "ФЛОРА ТАУН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул."Съборни" 21, ап.6, управител Рени Стойчева Иванова и съставител на отчетите Снежанка Славова Дюлгерова
 
"ФЛОРА ТАУН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103787633
Отчети за 2008 г на "ФЛОРА ТАУН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул."Съборни" 21, ап.6, управител Рени Стойчева Иванова и съставител на отчетите "СИМ КОНСУЛТ" ООД
 
"ФЛОРИНТЕКС" ЕООД;   Булстат/ЕИК: 124691876
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ФЛОРИНТЕКС" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. "Иван Вазов" № 9, представляващ Цветан Русев
 
"ФОКУС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148104458
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ФОКУС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Аксаково, Варненска област, ул."Георги Петлешев" 24, управител Георги Иванов и съставител Румяна Алексиева
 
"ФОКУС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148104458
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ФОКУС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Аксаково, Варненска област, ул."Георги Петлешев" 24, управител Георги Иванов и съставител Румяна Алексиева
 
"ФОКУС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148104458
Годишен финансов отчет за 2012 г на "ФОКУС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Аксаково, Варненска област, ул."Георги Петлешев" 24, управител Георги Иванов и съставител Румяна Алексиева
 
"ФОКУС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148104458
Отчети за 2007 г на "ФОКУС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Аксаково, Варненска област, ул."Георги Петлешев" 24, управител Георги Иванов и съставител Румяна Алексиева
 
"ФОКУС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148104458
Отчети за 2008 г на "ФОКУС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Аксаково, Варненска област, ул."Георги Петлешев" 24, управител Георги Иванов и съставител Румяна Алексиева
 
"ФОРМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103850357
Отчети за 2007 г на "ФОРМ" ДЗЗД, ИНДДС 103850357, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Рали Мавридов" 7, ап.41, управител Милен Нейчев Няголов и съставител на отчетите Константин Михайлов Манолов
 
"ФОРМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103850357
Отчети за 2008 г на "ФОРМ" ДЗЗД, ИНДДС 103850357, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Рали Мавридов" 7, ап.41, управител Милен Нейчев Няголов и съставител на отчетите Константин Михайлов Манолов
 
"ФОРСМАЖОР КОНСУЛТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148091669
Отчети за 2008 г на "ФОРСМАЖОР КОНСУЛТ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Възраждане", бл.3, представляващ Христина Станева и съставител на отчетите Добринка Маркова
 
"ФРУВЕГ- ПЗП" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103264725
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ФРУВЕГ- ПЗП" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул."Княз Борис І" 27, управител Иван Димов Иванов и съставител на отчетите Дарина Василева Иванова
 
"ФРУВЕГ- ПЗП" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103264725
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ФРУВЕГ- ПЗП" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул."Княз Борис І" 27, управител Иван Димов Иванов и съставител на отчетите Дарина Василева Иванова
 
"ФРУВЕГ- ПЗП" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103264725
Отчети за 2008 г на "ФРУВЕГ- ПЗП" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул."Княз Борис І" 27, управител Иван Димов Иванов и съставител на отчетите Дарина Василева Иванова
 
"ФРУКТКОМЕРС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103795601
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ФРУКТКОМЕРС" ДЗЗД, със съделище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Роза", бл.19, вх.А, ап.9, ет.1, представляващ Йордан Георгиев Кръстев е съставител на отчетите Марина Руменова Кръстева
 
"ФРУКТКОМЕРС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103795601
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ФРУКТКОМЕРС" ДЗЗД, със съделище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Роза", бл.19, вх.А, ап.9, ет.1, представляващ Йордан Георгиев Кръстев е съставител на отчетите Марина Руменова Кръстева
 
"ФРУКТКОМЕРС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103795601
Годишен финансов отчет за 2011 г на "ФРУКТКОМЕРС" ДЗЗД, със съделище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Роза", бл.19, вх.А, ап.9, ет.1, представляващ Йордан Георгиев Кръстев е съставител на отчетите Марина Руменова Кръстева
 
"ФРУКТКОМЕРС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103795601
Отчети за 2008 г на "ФРУКТКОМЕРС" ДЗЗД, със съделище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Роза", бл.19, вх.А, ап.9, ет.1, представляващ Йордан Георгиев Кръстев е съставител на отчетите Марина Руменова Кръстева
 
"ФРУКТОС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148137515
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ФРУКТОС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Константин Иречек" 10, ап.5, ет 3, представляващ Йордан Георгиев Кръстев е съставител на отчетите Марина Руменова Кръстева
 
"ФРУКТОС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148137515
Годишен финансов отчет за 2012 г на "ФРУКТОС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Константин Иречек" 10, ап.5, ет 3, представляващ Йордан Георгиев Кръстев е съставител на отчетите Марина Руменова Кръстева
 
"ФРУКТОС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148137515
Отчети за 2008 г на "ФРУКТОС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Константин Иречек" 10, ап.5, ет 3, представляващ Йордан Георгиев Кръстев е съставител на отчетите Марина Руменова Кръстева,
 
"ФУУД ДРАЙВ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175643449
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ФУУД ДРАЙВ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, представляващ Даниела Тодорова и съставител на отчетите Гергана Минчева
 
"ФУУД ДРАЙВ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175643449
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ФУУД ДРАЙВ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, представляващ Даниела Тодорова и съставител на отчетите Гергана Минчева
 
"ФУУД ПРОДЖЕКТ 1" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: "ФУУД ПРОДЖЕКТ 1" ДЗЗД
Годишен финансов отчет за 2009 г г на "ФУУД ПРОДЖЕКТ 1" ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, представляващ Георги Тодоров и съставител на отчетите Гергана Минчева
 
"ФУУД ПРОДЖЕКТ 1" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 174510431
Годишен финансов отчет за 2010 г г на "ФУУД ПРОДЖЕКТ 1" ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, представляващ Георги Тодоров и съставител на отчетите Гергана Минчева
 
"ФУУД ПРОДЖЕКТ 1" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 174510431
Отчети за 2008 г на "ФУУД ПРОДЖЕКТ 1" ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, представляващ Георги Тодоров и съставител на отчетите Гергана Минчева
 
"ФУУД ПРОДЖЕКТ МОБИЛЕ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175658337
Годишен финансов отчет за 2009 на "ФУУД ПРОДЖЕКТ МОБИЛЕ" ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, представляващ Даниела Тодорова и съставител на отчетите Гергана Минчева
 
"ФУУД ПРОДЖЕКТ МОБИЛЕ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175658337
Годишен финансов отчет за 2010 на "ФУУД ПРОДЖЕКТ МОБИЛЕ" ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, представляващ Даниела Тодорова и съставител на отчетите Гергана Минчева
 
"ФУУД ПРОДЖЕКТ ПУЛПУДЕВА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175611889
Отчети за 2008 г на "ФУУД ПРОДЖЕКТ ПУЛПУДЕВА" ДЗЗД, със седалище: гр.Варна, представляващ Тодор Тодоров и съставител на отчетите Гергана Минчева
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в новия ни сайт!