ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• Търговските регистри в ЕС ще бъдат обединени
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


Вижте в "Кой, къде и до кога трябва да публикува годишните си финансови отчети- ГФО?" подробности за промените в режима за публикуване на ГФО!
Вижте разяснение на НАП от 17.05.2011 г относно промените в публикуването на годишни финансови отчети- ГФО
Вижте становище № АД-3/12.07.2011 г на Министъра на финансите относно публикуването на годишните финансови отчети на предприятията в Търговския регистър


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикуваме и годишен доклад за дейността?

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2010 г, 2011 и 2012 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите

Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2013 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи

- приложение

В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2013 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2013 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи

Данъчни и бизнес закони 2014 г

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, какво се случва
с непререгистрираните в срок търговци, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Проверка в Централния регистър към Министерство на правосъдието за вписани в обществена полза юридически лица с нестопанска цел
или на телефони: 02 92 37 321 и 02 92 37 345 от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч., всеки работен ден.

Търговски регистър

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

"ТЕ- 2005" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103938330
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ТЕ- 2005" ДЗЗД, със седалище гр.Варна, представляващ Тодор Иванов Жеков и съставител на отчета Елена Василева Паунова
 
"ТЕДИ 84" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103794093
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ТЕДИ 84" ДЗЗД, със седалище и адрес на управлеине: гр.Варна, бул."Сливница" 149, представляващ Пенка Вълчева и съставител на отчета Димитричка Филизова
 
"ТЕДИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103847368
Отчети за 2007 г на "ТЕДИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.Карамфил 11 ап.34, управител Андон Филипов Андонов и съставител на отчетите Юлияна Петрова Михайлова
 
"ТЕКСИМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175991159
Годишен финансов отчет за "ТЕКСИМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Аксаково, ул." Илия Димитров " 7, представляващ и съставител на отчета : Анка Христова Костадинова
 
"ТЕКСИМ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176343465
Годишен финансов отчет за 2012 г на "ТЕКСИМ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, представляващ Добрин Тодоров Костадинов и съставител на отчета: Анка Костадинова
 
"ТЕМИРА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103925564
Отчети за 2008 г на "ТЕМИРА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. "Н. Геров" 49, вх. Б, ап. 44, представляващ Мирослава Красимирова Иванова и съставител на отчетите Марина Иванова Тодинова
 
"ТЕМНЯЛОВА И ВЪРБАНОВ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103620281
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ТЕМНЯЛОВА И ВЪРБАНОВ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ГР.ВАРНА, БУЛ. ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК 137 Г, представляващ ЦВЕЕТАН ВЪРБАНОВ и съставител на отчета: Креатив Консулт ЕООД с управител Николина Узунова
 
"ТЕМПО 2" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103940071
Отчети за 2008 г на "ТЕМПО 2" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ангел Кънчев" 60, представляващ Тодор Станков и съставител на отчетите Владимир Караджилов
 
"ТЕМПО" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103939813
Отчети за 2008 г на "ТЕМПО" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Вл.Варненчик", бл.306, вх.4, ап.54, представляващ Тодор Станков и съставител на отчетите Владимир Караджилов
 
"ТЕОМА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103801328
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ТЕОМА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Странджа", № 8, вх. А, ап.13, представляващ Сашо Ангелов и съставител на отчетите Мари Бончева
 
"ТЕОМА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103801328
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ТЕОМА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Странджа", № 8, вх. А, ап.13, представляващ Сашо Ангелов и съставител на отчетите Мари Бончева
 
"ТЕОМА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103801328
Годишен финансов отчет за 2011 г на "ТЕОМА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Странджа", № 8, вх. А, ап.13, представляващ Сашо Ангелов и съставител на отчетите Мари Бончева
 
"ТЕОМА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103801328
Годишен финансов отчет за 2012 г на "ТЕОМА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Странджа", № 8, вх. А, ап.13, представляващ Сашо Ангелов и съставител на отчетите Мари Бончева
 
"ТЕОМА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103801328
Годишен финансов отчет за 2013 г на "ТЕОМА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Странджа", № 8, вх. А, ап.13, представляващ Сашо Ангелов и съставител на отчетите Мари Бончева
 
"ТЕОМА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103801328
Отчети за 2007 г на "ТЕОМА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Странджа" 8, управител Сашо Тодоров и съставител на отчетите Мари Бончева
 
"ТЕОМА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103801328
Отчети за 2008 г на "ТЕОМА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Странджа", № 8, вх. А, ап.13, представляващ Сашо Ангелов и съставител на отчетите Мари Бончева
 
"ТЕОС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176033744
Годишен финансов отчет за "ТЕОС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ул."Густав Вайганд" 18, представляващ: Никола Стоянов Николов и съставител на отчета Вивиана Никитова
 
"ТЕРА ИНКОГНИТА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148006359
Отчети за 2007 г на "ТЕРА ИНКОГНИТА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Младост", бл.116, вх.10, ап.5, управител Снежана Николова Иванова и съставител на отчетите Снежана Николова Иванова
 
"ТЕРМ-ИД" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148049339
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ТЕРМ-ИД" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ГР.ВАРНА, УЛ. ИВАН ДРАСОВ 16, ВХ.А, АП.12, представляващ ВЕСЕЛИН КЛЕНСКИ и съставител на отчета: Креатив Консулт ЕООД с управител Николина Узунова
 
"ТЕРМО- КЛИМА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103747001
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ТЕРМО- КЛИМА" ДЗЗД, ДДС № BG103747001, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ек.Симитчиева" 12, представляващ Деян Росенов Симов и съставител на отчетите П.Ставрева
 
"ТЕРМО- КЛИМА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103747001
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ТЕРМО- КЛИМА" ДЗЗД, ДДС № BG103747001, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ек. Симитчиева" 12, представляващ Деян Росенов Симов и съставител на отчетите Петя Ставрева
 
"ТЕРМО- КЛИМА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103747001
Отчети за 2008 г на "ТЕРМО- КЛИМА" ДЗЗД, ДДС № BG103747001, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ек.Симитчиева" 12, представляващ Деян Росенов Симов и съставител на отчетите П.Ставрева
 
"ТЕХНО ЧИЛ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103830319
Отчети за 2008 г на "ТЕХНО ЧИЛ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Бял крем 7, представляващ Янко Желязков Дуков и съставител на отчетите Галина Димитрова
 
"ТЕХНОЛИНК" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103845787
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ТЕХНОЛИНК" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к."Вл.Варненчик", бл.8, вх.В и представляващ Марин Петров Маринов
 
"ТИМ- 2008" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 109611638
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ТИМ- 2008" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Кюстендил, ул."Демокрация" 49, представляващ Тони Христов Божилов и съставител на отчета Антоанета Харалампиева
 
"ТИМ- 2008" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 109611638
Годишен финансов отчет за 2011 г на "ТИМ- 2008" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Кюстендил, ул."Демокрация" 49, представляващ Тони Христов Божилов и съставител на отчета Антоанета Харалампиева
 
"ТИМБИЛД" ЕООД;   Булстат/ЕИК: 103515298
Отчети за 2007 г на "ТИМБИЛД" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. "Св. Св. Константин и Елена" - административна сграда, Представляващо предприятието лице: Господин Иванов Господинов, съставител на отчетите: Кристиян Михайлов Михайлов и одитор Слави Генов
 
"ТИНИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148087254
Годишен финансов отчет за 2011 г "ТИНИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Аксаково, ул."Ц.Царковски" 3, представляващ Надка Великова Димитрова
 
"ТИНИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148087254
Годишен финансов отчет за 2012 г "ТИНИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Аксаково, ул."Ц.Царковски" 3, представляващ Надка Великова Димитрова
 
"ТИСО" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103791738
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ТИСО" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ж.к."Възраждане", бл.30,вх.1, ет.2, ап.3, представляващ Стоян Борисов Стоянов и съставител на отчетите Мари Бончева
 
"ТИСО" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103791738
Отчети за 2007 г на "ТИСО" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ж.к."Възраждане", бл.30, вх.1, ап.3, управител Стоян Борисов Стоянов и съставител на отчетите Мари Бончева
 
"ТИСО" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103791738
Отчети за 2008 г на "ТИСО" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: ж.к."Възраждане", бл.30,вх.1, ет.2, ап.3, представляващ Стоян Борисов Стоянов и съставител на отчетите Мари Бончева
 
"ТИТА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176230535
Годишен финансов отчет за 2012 г на "ТИТА" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Кракра" 43, представляващ: Антон Читаков и съставител на отчета: Сн.Дюлгерова
 
"ТИЧА 2005" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103944657
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ТИЧА 2005" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк Трошево, бл.55, вх.Ж, ет.7, ап.25, представляващ Петър Илиев Ефтимов и съставител на отчета: Антоанета Маринова Димитрова
 
"ТИЧА 2005" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103944657
Годишен финансов отчет за 2010 г на "ТИЧА 2005" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк Трошево, бл.55, вх.Ж, ет.7, ап.25, представляващ Петър Илиев Ефтимов и съставител на отчета: Антоанета Маринова Димитрова
 
"ТИЧА 2005" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103944657
Отчети за 2007 г на "ТИЧА 2005" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк Трошево, бл.55, вх.Ж, ет.7, ап.25, представляващ Петър Илиев Ефтимов и съставител на отчета: Антоанета Маринова Димитрова
 
"ТНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 107592178
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ТНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Габрово, ул.Орловска 129 ет3 ап17, представляващ Тихомир Петев Галов
 
"ТНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД ;   Булстат/ЕИК: 107592178
Отчети за 2008 г "ТНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Габрово, ул.Орловска 129 ет3 ап17, представляващ Тихомир Петев Галов
 
"ТОДАК" ЕООД;   Булстат/ЕИК: 175260970
Отчети за 2008 г на "ТОДАК" ЕООД, ИН по ДДС: BG175260970, със седалище и адрес на управление: с. Габра, ул. Васил Левски № 39, управител Владимир Павлов и съставител на отчетите Мая Николова
 
"ТОЛЕДО" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103794232
Годишен финансов отчет за 2009 на "ТОЛЕДО" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Гладстон" 6, ет.5, ап.12, представляващ Ивайло Великов и съставител на отчетите Ивайлов Великов
 
"ТОМИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103885785
Отчети за 2008 г на "ТОМИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: град Варна, жк. Възраждане, бл. 65, вх. 2, ет. 2, ап. 29, представляващ Снежана Желязкова Саблева и съставител на отчетите Светла Панайотова Иванова
 
"ТОНГА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 123647211
Годишен финансов отчет за 2009 на "ТОНГА" ДЗЗД с ИД по ДДС BG 123647211, гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики 115, представляващ: Асен Стефанов Нонов и съставител на отчетите: Анна Стоянова Александрова
 
"ТОНГА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 123647211
Годишен финансов отчет за 2011 на "ТОНГА" ДЗЗД с ИД по ДДС BG 123647211, гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики 115, представляващ: Асен Стефанов Нонов и съставител на отчетите: Анна Стоянова Александрова
 
"ТОНГА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 123647211
Годишен финансов отчет за 2012 на "ТОНГА" ДЗЗД с ИД по ДДС BG 123647211, гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики 115, представляващ: Асен Стефанов Нонов и съставител на отчетите: Анна Стоянова Александрова
 
"ТОНГА" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 123647211
Годишен финансов отчет за 2013 на "ТОНГА" ДЗЗД с ИД по ДДС BG 123647211, гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики 115, представляващ: Асен Стефанов Нонов и съставител на отчетите: Анна Стоянова Александрова
 
"ТОНЕЛИ" ЕООД;   Булстат/ЕИК: 832090000
Годишен финансов отчет за 2009 г на "ТОНЕЛИ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Елин Пелин, ул. Чаталджа № 5, управител Тони Найденов и съставител на отчетите Мая Николова
 
"ТОНЕЛИ" ЕООД;   Булстат/ЕИК: 832090000
Отчети за 2008 г на "ТОНЕЛИ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Елин Пелин, ул. Чаталджа № 5, управител Тони Найденов и съставител на отчетите Мая Николова
 
"ТОП 05" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103949729
Отчети за 2007 г на "ТОП 05" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."П.Берон" 19, ет.3, управител Тодор Петров Петров
 
"ТОП ГЪН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103831392
Отчети за 2008 г на "ТОП ГЪН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул. "Осми приморски полк" № 122 , вх. А, ап. 49 , представляващ Стефка Йорданова Воева и съставител на отчетите Марина Иванова Тодинова
 
"Термохим" ООД;   Булстат/ЕИК: 831805205
Отчети за 2008 г на "Термохим" ООД, ДДС № BG 831805205, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Хайдушка поляна 8, управител Калина Грозданова и съставител на отчетите Гергана Минчева
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в новия ни сайт!